XIII Festiwal Nauki w Krakowie pod hasłem „OBLICZA WODY”


Tegoroczne hasło nawiązuje do obchodów Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody ogłoszonego przez ONZ. Pragniemy tym samym zwrócić uwagę na faktyczny problem czystości, niedoboru i wykorzystania wody.


Impreza odbywać się będzie od 15 do 18 maja br. Głównym koordynatorem Festiwalu jest po raz trzeci Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obchodzący Jubileusz 60-lecia.


Centrum wydarzeń w postaci Festynu Nauki zlokalizowane będzie tradycyjnie na płycie Rynku Głównego w Krakowie oraz na terenie Collegium Medicum UJ, przy ul. Św. Anny 12.
Niespodzianką tegorocznej edycji będzie m.in. organizacja 15 maja w przeddzień oficjalnej inauguracji IV Międzyuczelnianego Wyścigu „Smoczych Łodzi” i Wielkich Regat Ósemek na Wiśle. Nie zabraknie również koncertu inauguracyjnego przygotowanego przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Przez trzy dni, tj. od czwartku, 16 maja do soboty, 18 maja, Rynek Główny w Krakowie zamieni się w „naukowe miasteczko namiotowe”. Będzie można porozmawiać z naukowcami, studentami i innymi osobami zaangażowanymi w organizację Festiwalu. Odważniejsi będą mogli wykonać proste doświadczenia, eksperymenty lub pomiary. Bezpłatnie będzie można też zwiedzić niektóre muzea, instytuty, albo wziąć udział w warsztatach.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki przygotował konkurs fotograficzny „Oblicza wody”.


Pierwszy Festiwal Nauki w Krakowie zorganizował Uniwersytet Jagielloński w trakcie Jubileuszu 600-lecia uczelni. Po Uniwersytecie Jagiellońskim głównym organizatorem była Akademia Górniczo-Hutnicza (2005-2007), a po niej Politechnika Krakowska (2008– 2010). Od 2011 r. funkcję koordynatora objął Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Wydarzenie co roku przyciąga tłumy odwiedzających. Wśród nich są zarówno mieszkańcy Krakowa jak i turyści. Współorganizatorami XIII Festiwalu Nauki w Krakowie (obok Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) są: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


W Festiwalu udział wezmą także instytucje zaproszone: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Ogród Doświadczeń w Krakowie, Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie, Porozumienie Doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, Urząd Statystyczny w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Wojewoda Województwa Małopolskiego Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Stanisław Sennik.
Głównym Sponsorem XIII Festiwalu Nauki w Krakowie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie.