PATRONI HONOROWI


Patronat honorowy nad Festiwalem Nauki w Krakowie 2013 zgodzili się objąć:

 

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  prof. dr hab. Barbara Kudrycka

 

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Stanisław Kalemba

 

 • Minister Środowiska
  Marcin Korolec

 

 • Wojewoda Województwa Małopolskiego
  Jerzy Miller

 

 • Marszałek Województwa Małopolskiego
  Marek Sowa

 

 • Prezydent Miasta Krakowa
  prof. Jacek Majchrowski

 

 • Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
  Bogusław Kośmider

 

 • Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
  prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

 

 • Małopolski Kurator Oświaty
  Aleksander Palczewski

 

 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
  Stanisław Sennik