PEŁNOMOCNICY

 

 

GŁÓWNY ORGANIZATOR

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

 • dr Barbara Kępys
 • mgr inż. Joanna Roczniewska
 • mgr inż. Izabella Majewska
 • mgr inż. Paulina Czuryłowska

 

 

PARTNERZY


Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH
 • dr inż. Paweł Gara
 • dr inż. Michał Bembenek


Akademia Ignatianum w Krakowie

 • Dr Łukasz Burkiewicz
 • Mgr Małgorzata Ochmanek


Akademia Muzyczna

 • mgr Joanna Czech


Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki

 • Mgr Maciej Własnowolski


Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha

 • mgr Piotr Słomiński

 

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

 • mgr inż. Magdalena Owczarek
 • mgr Katarzyna Kozielec


Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN

 • dr hab. Paweł Bilski
 • dr hab. Adam Trzupek, prof. IFJ PAN


Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN

 • doc. dr hab. Mirosław Derewiński


Krakowska Akademia im A. Frycza Modrzewskiego

 • mgr Agata Bień - Krawiec


Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego

 • mgr Ewa Gawłowska


Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

 • mgr Elżbieta Niechciał
 • mgr Lidia Ponanta


Uniwersytet Ekonomiczny

 • dr Janusz Fudaliński
 • mgr Piotr Czarniecki


Uniwersytet Jagielloński

 • dr hab. Monika Marzec
 • mgr Joanna Kulawik


UJ Collegium Medicum

 • dr n. med. Maciej Matłok
 • dr n.med. Jakub Kenig
 • mgr Wiesław Pyrczak


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 • mgr lic. Monika Winiarska


Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

 • dr inż. Paweł Kurtyka