Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka
16.05 09.00-15.00 Katedra i Zakład Histologii UJ CM
ul. Kopernika 7, Kraków
Pokazy technik histologicznych i mikroskopowania z udziałem odwiedzających w pracowni histochemicznej Katedry Histologii UJ CM. Maksymalna liczba osób w jednej turze: 5 lub 6 (grupy szkolne: pięcioro uczniów plus opiekun). Prezentacje skierowane są dla osób powyżej 13 roku życia. Na czas prezentacji zostaną zapewnione uczestnikom podstawowe środki ochrony osobistej (rękawiczki laboratoryjne, fartuch). Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracowni). Prosimy o zgłaszanie się uczestników przed wejściem do Katedry (II piętro) na 5-10 minut przed rozpoczęciem pokazu.
Z uwagi na lokalizację pracowni na II piętrze oraz brak windy pokazy nie będą dostępne dla osób o ograniczeniem funkcji narządu ruchu.
Przewidywane aktywności:
1. Zaznajomienie uczestników z organizacją i wyposażeniem pracowni histologicznej oraz demonstracje różnych procedur wykorzystywanych podczas przygotowywania preparatów mikroskopowych (m. in. zatapianie materiału w parafinie, zamrażanie, krojenie skrawków, barwienie skrawków, zamykanie preparatów);
2. Własnoręczne barwienie i zamykanie uprzednio przygotowanych skrawków histologicznych uzyskanych z materiału zwierzęcego; możliwość zastosowania różnych metod barwienia (np. hematoksylina/eozyna, Sudan III, błękit alcjanowy);
3. Samodzielne barwienie szybką metodą Papanicolau własnych wymazów komórek nabłonkowych policzka;
4. Oglądanie pod mikroskopem preparatów przygotowanych przez uczestników jak i preparatów demonstracyjnych, w tym także obserwacje hodowli komórkowych in vitro;
5. Możliwość zabrania przez uczestników wykonanych przez siebie preparatów.

Udział w pokazach możliwy po wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową www.festiwal.cm-uj.krakow.pl
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  
16.05 09.00-16.00 Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych, BADANIA DZIEŁ SZTUKI – ODKRYWANIE TAJEMNIC
1. Ukryte obrazy – wykrywanie zamalowanych obrazów
Podczas prezentacji zostanie pokazane zastosowanie świateł analitycznych (światło sodowe, światło UV) do badania obrazów. Zostaną również zaprezentowane rentgenogramy obiektów zabytkowych oraz metoda reflektografii w podczerwieni stosowana do uwidocznienia spodnich warstw malowidła. Prezentowane podczas pokazu metody pozwalają na obserwację autorskiego rysunku wykonanego na zaprawie, przemalowań bądź zupełnie niewidocznych kompozycji, które mogą występować nawet pod stosunkowo grubą warstwą malarską. Dodatkowo pozwalają zobaczyć zmiany wprowadzone przez samego malarza, zamalowane fragmenty, a czasem nawet pozwala odkryć nieznane dzieło pod znanym już malowidłem.
2. Badania barw w obrazach
Prezentacja wyjaśnia historię pigmentów. Podczas pokazu zostaną zaprezentowane nieinwazyjne techniki badawcze obecnie stosowane podczas prac konserwatorskich. Zostanie pokazany przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XRF do określania składu pierwiastkowego i ustalania składu farb stosowanych przez artystów, przenośny spektrometr Ramana oraz spektrofotometr służący do charakteryzowania barwy. Dla grup większych niż 10 osób prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną (tel. 12 6257314).
Muzeum Narodowe w Krakowie  
16.05 09.30-14.30 Muzeum Zoologiczne, ul. Ingardena 6 Wystawa "Panorama fauny świata" Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Zoologii
16.05 10.00-11.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 412 Lekcja polityki: "Why should I care about politics" (dr Paula Olearnik). Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 10.00-11.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 413 Warsztat: "Jak przygotować przewodnik turystyczny?"
(mgr Paweł F. Nowakowski)
Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 10.00-16.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 303 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Akademii Ignatianum (bezpłatne porady). Szczegóły:www.ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Sala ekspozycja przed Aulą im. G. Piramowicza Wystawa fotograficzna: Barcelona w oczach studentów (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum)
Czas trwania ekspozycji: do 15.06.2013
Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, sala 103 Wystawa filatelistyczna Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, hol przy Auli im. G. Piramowicza SJ Otwarcie wystawy fotograficznej: Barcelona modernista. Wystawa zdjęć Anny Pustelnik (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum) Czas trwania ekspozycji: do 07.06.2013 Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 11.00-11.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków O pleśniach spożywczych, mgr inż. Magdalena M. Owczarek Instytut Botaniki  
16.05 11.00-12.00 Rynek Główny w Krakowie Warsztat: "Magis. Rzecz o pedagogice Ignacjańskiej" (dr Ewa Dybowska) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 11.00-14.00 Muzeum Katedry Anatomii UJ CM
ul. Kopernika 12, Kraków
Zwiedzanie Muzeum Katedry Anatomii UJ CM. Bez konieczności rezerwacji. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  
16.05 11.00-13.00 Rynek Główny w Krakowie Warsztat: Cząsteczka wody w orgiami (Koło Naukowe Ars Educandi) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 11.00-13.00 Rynek Główny w Krakowie Warsztat: "Jak bawić się ze swoim dzieckiem" (mgr Elżbieta Miterka) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 11.00-16.00 Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ CM
ul. Radziwiłłowska 4, Kraków
Zwiedzanie Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ CM . Bez konieczności wcześniejszej rezerwacji Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  
16.05 11.00-17.00 Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15 Pracownia Konserwacji Muzeum UJ, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum UJ, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie zapraszają osoby zainteresowane tematyką związaną z badaniami i konserwacją dzieł sztuki.
W programie: Pokaz technik graficznych; Badanie pH papieru; Uzupełnianie ubytków masą papierową; Czerpanie papieru; Metody konserwacji skóry; Dla dzieci i młodzieży – sztuka orgiami oraz stanowisko do samodzielnego malowania.
Uniwersytet Jagielloński Pracownia Konserwacji Muzeum UJ, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum UJ, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP
16.05 11.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, boisko akademii II Turniej Piłkarski o Puchar Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie
(turniej piłkarski w którym uczestniczą drużyny złożone z wykładowców i studentów)
Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Podróże św. Pawła – gra planszowa
"Zanurzeni w Chrystusie" – znaczenie i symbolika chrztu (baptysteria, formy chrztu, przyrzeczenia chrzcielne), chrzest w różnych denominacjach chrześcijańskich
"Woda w wielkich religiach świata" (buddyzm, hinduizm, konfucjanizm, islam)
Ikona chrztu Pańskiego – puzzle
"Zbudujmy Arkę!" – tworzenie współczesnej Arki Noego plastikowych butelek po wodzie
Okresowe badania wiary cz. II
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Teologiczny
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie ABC nie-lania wody…
- I Ty możesz zostać gwiazdą dziennikarstwa!
- kręcenie stand-upów z "łamańcami" językowymi i inne atrakcje medialne
- Reportaże Radia Bonus – wywiady z odwiedzającymi namiot UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie
 1. Za siedmioma rzekami, za siedmioma morzami - interaktywne opowieści, czyli dzieci tworzą bajki
 2. "Kiedy nad wodą tworzy się tęcza"… zabawy z Klanzą
 3. Testy i quizy psychologiczne
 4. Tworzenie biżuterii
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Nauk o Rodzinie
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Wszystko płynie (koncepcje filozoficzne czasu) Quizy, testy i zagadki filozoficzne Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Filozoficzny
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie
 1. Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji
  - gry i zabawy dla najmłodszych, mini-wykłady
 2. Koło Naukowe Ekologii Wyrobów
  - zajęcia dla najmłodszych, konkursy
 3. Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej
  - mini-wykłady oraz konkursy z nagrodami
 4. Koło Naukowe Controllingu i Finansów
  - quizy i konkursy finansowe i ekonomiczne
 5. Naukowe Koło Psychologiczne
  - testy psychologiczne, quizy i zagadki psychologiczne
 6. Koło Naukowe Rewizji Finansowej "Audyt"
  • Zagadki w stylu "woda w liczbach"
  • Zabawy dla dzieci ( rysowanie wyobrażeń, rebusy )
  • Zajęcia praktyczne dla dzieci- wyklejanki bibułą i papierem kolorowym
  • Doświadczenia na wodzie- sprawdzanie które substancje toną, które nie; zabawy łódkami na wodzie
 7. Koło Naukowe Chemiczno-Towaroznawcze
  • oznaczanie zawartości cukru w wodach smakowych
  • analiza sensoryczna – rozpoznawanie smaków i zapachów
  • oznaczenie zafałszowań herbaty
  • oznaczenie kwasowości produktów mlecznych
  • badanie zawartości skrobi w wybranych produktach spożywczych
  • żywa piana
  • ciepły lód
  • sztuczna krew
  • magiczna butelka
  • magiczny ogród
  • oznaczanie zawartości alkoholu
  • konkurs wiedzy z zakresu towaroznawstwa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Specjalność: Europa Wschodnia + Instytut Historii Sztuki i Kultury
 1. Rejs przez cywilizacje – Dlaczego pierwsze cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami? Jaki wpływ miała woda na rozwój miast, państw i całych cywilizacji?
 2. Woda na młyn – Wodne wynalazki "napędzające" rozwój cywilizacyjny (akwedukty, koło młyńskie, melioryzacja, organy wodne, parowce, etc.
 3. Największe morskie katastrofy i bitwy – konkurs z nagrodami
 4. Starożytne rejsy wycieczkowe – konkurs z interaktywną mapą
 5. Od Leny do Newy – poznaj Rosję – krótki przewodnik turystyczny
Specjalność: Archiwistyka
 1. Warsztat średniowiecznego skryby – stwórz własny dokument
  1. transkrypcja manuskryptów
  2. pismo i atrament sympatyczny
  3. czerpanie papieru
  4. pieczęcie
  5. przepis na atrament
Specjalność: Doktryny polityczne i prawne
 • Marynarze i Piraci – Międzynarodowe prawo morskie – ciekawostki
 • W.O.D.A – losowanie pamiątkowych cytatów
Specjalność: Historia sztuki Woda zaklęta w sztuce
 • malowanie farbami wodnymi (inspirowane znanymi pejzażami wodnymi)
 • wodne puzzle (interaktywna zabawa z dziełem sztuki)
 • "Płynąc od dzieła do dzieła" – gra planszowa
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Bicie pamiątkowych żetonów z logo WMN
Symulacja komputerowa procesów kształtowania plastycznego metali nieżelaznych (wizualizacja wyników obliczeń numerycznych).
Modelowanie fizyczne procesów przeróbki plastycznej metali nieżelaznych.
Efekty cieplne przemian fazowych.
Ciekawe zjawiska chemiczne (chemiczny ogród, reakcja oscylacyjna B-R, kolorowy słoń, pierścienie Liesganga, kolorowa skarpeta)
Ekspozycja wyrobów z metali nieżelaznych.
Prezentacja modelu kryształu Bragga-Ney'a.
Struktury metali nieżelaznych i ich stopów (obserwacje stereoskopowe i na mikroskopie świetlnym).
Nowoczesne materiały metaliczne (metale z pamięcią kształtu).
Niskotopliwe eutektyki metali nieżelaznych (stop Wooda).
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Metali Nieżelaznych
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Formowanie i modelowanie wyrobów z gliny na kole garncarskim
Pisanie na tabliczkach glinianych oraz zdobienie płytek glinianych farbami (możliwość wypalenia w późniejszym umówionym terminie).
Wykonywanie odlewów gipsowych w formie figurek oraz płaskorzeźb.
Prezentacja tradycyjnych i najnowszej generacji ceramicznych materiałów budowlanych
Prezentacja ceramicznych materiałów specjalnych. Demonstracja szyb niskoemisyjnych do domów pasywnych. Prezentacja oferty dydaktycznej Wydziału (rzutnik multimedialny)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Ekspozycja odlewów wykonanych w zaawansowanych technologiach (technologia Rapid Prototyping – prezentacja modeli i multimedialna);
Prezentacja wybranych odlewów autorskich studentów i absolwentów WO;
Pokaz odlewania figurek z gipsu i niskotopliwych stopów (figurki przeznaczone są dla zwiedzających);
Prezentacja techniki inżynierii odwrotnej;
Konkursy tematyczne przewidziane dla dzieci.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Metali Nieżelaznych
16.05 11.05-12.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Małe piękności – o różnorodności świata w kropli wody Instytut Ochrony Przyrody Zakład Biologii Wód IOP PAN
16.05 11.45-13.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: sala 412 Lekcja polityki: "Marketing polityczny" (dr Konrad Oświęcimski) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 11.00-12.00 Rynek Główny w Krakowie Warsztat: "Magis. Rzecz o pedagogice Ignacjańskiej" (dr Ewa Dybowska) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 11.00-12.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Godzina dla wody. Instytut Ochrony Przyrody Zakład Biologii Wód IOP PAN
16.05 11.00-13.00 Rynek Główny w Krakowie Grzyby wokół nas – dr Piotr Mleczko, dr Szymon Zubek, Daria Łakomiec, Paweł Czachura Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ Instytut Botaniki
16.05 11.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie Muzeum Zoologiczne
Owady – kilka faktów i garść mitów: Czy w Polsce żyją kolibry? Jak wygląda samiec komara? Czy skorki wchodzą w nocy do uszu? Czy jedwabnik przędzie jedwab? Jak powstają barwy motyla z rodzaju Morpho? Które owady są największe Polsce?
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Czy zanieczyszczenia środowiska mają wpływ na inteligencje naszych dzieci? Skąd płyną zagrożenia, jaką droga wnikają do organizmu? Podział i cykl życia trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska (POPs); Inteligencja a POPs;Wpływ POPs na zachowania płciowe i rozród
Zakład Entomologii
Zastosowanie owadów w medycynie
Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ Instytut Zoologii
16.05 11.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie "Wyścig po wiedzę"- czyli mini gra miejska. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Geografii
16.05 11.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie "Woda a bezpieczeństwo" - pokazy ratownictwa, prezentacje związane z topieniem, ratowaniem, ewakuacją i skutkami działania wody. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Katedra Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
16.05 11.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie "Spacer suchą nogą po deszczowym Rynku Krakowskim zgodnie z ruchami Kinecta" -pokaz i zabawa interaktywna. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Katedra Informatyki i Metod Komputerowych
16.05 11.00-16.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15 Warsztaty projektowania, rendering, modelowanie
WZORNICTWO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
"Energooszczędne źródła światła" wykład mgr inż. Marian Kopecki
"Projekty z Pracowni Projektowania Konceptualnego WFP" prof. Piotr Bożyk
"Moje lampy" prezentacja mgr Jakub Jagiełło-Piwoszczuk
Warsztaty projektowania, rysowanie, modelowanie
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie  
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Stanowisko prezentujące systemy regulacji poziomu cieczy w instalacji przemysłowej.
Robot grający w grę "Connect 4" – interaktywny robot, z którym zwiedzający będą mogli zagrać w grę "Connect 4".
Elektryczny samochód – prezentacja i przejażdżki elektrycznym samochodem.
Stanowisko do konkursu generowania energii przy użyciu generatorów wodnych – zwiedzający będą mogli współzawodniczyć ze sobą w generowaniu energii.
ABB sp zoo  
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie PREZENTACJE/:
Prezentacja oferty edukacyjnej WH, kierunki: socjologia, kulturoznawstwo (plakaty, ulotki, konsultacje).
Prezentacja perspektyw zawodowych absolwentów WH (plakaty).
1. Prezentacja slajdów z wystawy: "My i oni . Zawiła historia odmienności", scenariusz wystawy dr Anna Olszewska (WH AGH).
2. Tradycje i kultura Wietnamu – prezentacja oraz zabawy dla dzieci - Ánh Tuy?t Pham (studentka WH AGH)
3. Pokaz chińskich sztuk walki (do potwierdzenia).
4. Pokaz animowanych filmów konkursowych dla dorosłych nagrodzonych na festiwalu Etudia&Anima współorganizowanym przez WH AGH.
5. Pokaz najlepszych animowanych filmów dla dzieci z Telewizyjnego Studia Filmów Animowanych w Poznaniu.
6. Zwiedzanie wystawy "Praca kobiety nigdy się nie kończy" w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25) z dr Anną Olszewską (WH AGH) – osoby zainteresowane będą musiały się wcześniej zapisać w namiocie WH AGH (15 osób) – trwają rozmowy o bezpłatnym wejściu na wystawę w ramach FN.
7. Ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie - wykład prof. Jacek Dębicki (WH AGH), miejsce: Kościół Mariacki w Krakowie (dla 10 osób – wcześniejsze zapisy w namiocie WH AGH).
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Humanistyczny
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Znaczenie wody w organizmie człowieka i jej rola w sportach wodnych. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Instytut Nauk Biomedycznych i Instytut Nauk Społecznych
Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka i Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Proste metody określania poziomu rozwoju fizycznego
W ramach prezentacji rodzicom i dzieciom zaprezentowane zostaną proste metody określania poziomu rozwoju fizycznego (pomiary wysokości, masy ciała oraz procentu tłuszczu oraz wody w organizmie i beztłuszczowej masy ciała – odniesienia do norm rozwojowych),
przewidywanie dorosłej wysokości ciała dzieci i młodzieży.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Instytut Nauk Biomedycznych
Zakład Antropologii
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Namiot 1 Badania chromatograficzne wód podziemnych.
Czy przy pomocy pola magnetycznego można poprawić własności wody?
Woda w organizmie - co nam może powiedzieć o stanie zdrowia?
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe układu nerwowego i krwionośnego w badaniach przedklinicznych.
Namiot 2:
Prezentacje nt. Wielkiego Zderzacza Hadronów (akcelerator LHC)
- Nowo odkryta cząstki Higgsa - a istnienie Wszechświata.
- Z czego składa się Wszechświat - gdzie się podziała antymateria?
- Produkcja najbardziej gorącej i gęstej materii – idealna ciecz Wizualizacja zasady działania akceleratora LHC.
Przekaz na żywo z CERN-u (telekonferencja) .
Prezentacje, animacje, gry, elementy i modele aparatury eksperymentów przy LHC Największy klaster komputerowy świata (GRID) - animacje.
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN  
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Temperatura, ciśnienie i my
Enzymy, czyli jak działają biokatalizatory
Chemiczne "Zrób to sam"
Konkurs wiedzy chemicznej z nagrodami
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN  
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Jak powstaje sztuka – warsztaty z udziałem studentów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych. Jak wyobrażenia staja się sztuka- psychozabawa.
Każdy z nas jest socjologiem – quiz socjologiczny.
Foto-socjologia- gra socjologiczna- jak przedstawić pojęcia i kategorie za pomocą fotografii.
Negocjator- gra negocjacyjna.
"Ja to Kto?"- poznaj lepiej siebie i swój styl działania w różnych sytuacjach.
'Eksperymentuj z nami- zapraszamy do świata eksperymentów przyrodniczo-fizyczno-chemicznych- warsztaty dla dzieci prowadzone przez metodyków edukacji społeczno-przyrodniczej.
Mamo! Tato! Mam Talent! - diagnoza uzdolnień dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Don't play with fire, play with words' – warsztaty tłumaczeniowe dla
dzieci i młodzieży Znasz polskie kino?- quiz filmoznawczy Rekreacja w
mieście- Zakrzówek- warsztaty polegające na zaproponowaniu
nowatorskiego urządzenia wybranego terenu w Krakowie uwzględniając charakter miejsca i funkcje wyznaczone w dokumentach planistycznych Jaka jest Twoja świadomość prawna-quiz wiedzy prawnej.
Jak to działa – wariograf, czyli wykrywacz kłamstw.
Turystyka to nauka-quiz wiedzy o najbardziej znanych atrakcjach turystycznych świata.
Co każda kobieta powinna wiedzieć o urodzie- eko-warsztaty – jak powstają zdrowe kremy.
Bądź FIT! - porady dietetyczne.
Pokazy ratownictwa medycznego.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Dobra woda prosto z kranu
• Badanie jakości próbek wody dostarczanych przez mieszkańców Krakowa
• Udzielanie informacji dot. jakości wody oraz rozmowy z mieszkańcami Krakowa dot. ochrony środowiska wodnego, ekotoksykologii i zagrożeń dla środowiska wodnego
• Prezentacja potencjału analitycznego i oferty Centralnego Laboratorium (zdjęcia, filmy, prezentacje i inne dokumenty wyświetlane na monitorze komputera lub na TV)

Sprzęt laboratoryjny:
Spektrofotometr DR 4000 UV/Vis, Spektrofotometr DR 2000, konduktometr, pH-metr, mętnościomierz, biureta cyfrowa i dozowniki.

Zakres badań wykonywanych na miejscu:
Fizykochemiczne wskaźniki jakości wody, m.in.: mętność, barwa, pH, przewodnictwo właściwe, mineralizacja, żelazo, mangan, azotany, azotyny, amoniak, twardość.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie  
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie • Prezentowanie prostego doświadczenia obrazującego znane ze szkoły prawa fizyczne często określane mianem fizyki klasycznej z mechaniki, elektrostatyki, magnetyzmu,
• Przeprowadzanie eksperymentów wyjaśniających różne zjawiska od codziennych obserwacji do najnowszych technologii. W pokazy i doświadczenia angażować będzie chętnych do współdziałania widzów zarówno dzieci i młodzież jak i osoby dorosłe.
• Pokaz najnowsze osiągnięcia nanotechnologii jak materiały fotoluminescencyjne i fotowoltaiczne.
Poliechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie • Magiczna szklanka, z której nie wylewa się woda,
• Fontanna Herona, czyli ,,perpetuum mobile'' z czasów aleksandryjskich,
• Otwór czy przystawka? – zagadka hydrauliczna
• Zakręcona butelka, czyli w jaki sposób można szybko ją opróżnić
• Paradoks barki - niezatapialna barka
• Czy skały mogą być ciekawe? – prezentacja skał z różnych rejonów świata
• Mikroorganizmy osadu czynnego czyli biologiczne oczyszczanie ścieków
• Analiza mikrobiologiczna powietrza – co kryje się w powietrzu?
• Konkurencja między metalami- badanie właściwości sorpcyjnych gleby
• Jak radzi sobie gleba z kwaśnym deszczem?
• Czy woda może płynąć pod górę? - model sieci wodociągowej
• Płukanie złota i drogich kamieni - warsztaty dla wytrwałych
• Odkrywanie skamieniałości ukrytych w skałach – warsztaty dla cierpliwych
• Zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba
• Półkule magdeburskie - siła próżni
• Inspekcja telewizyjna kanalizacji - zajrzymy do wnętrza rury
• Z przyrodą za pan brat - ochrona flory i fauny, gry edukacyjne dla dzieci
• Bezszczelna rura - zabawa w uszczelniacza
• Nie uwierzysz co można zrobić z odpadów – warsztaty dla kreatywnych
Poliechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii Środowiska
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie • Prezentacja stanowisk badawczych: Materiały z pamięcią kształtu, ferro ciecze, odlewanie detali niskotopliwego stopu Wooda, wybijanie okazjonalnej monety promującej Wydział Mechaniczny
• Pneumatronika czyli wykorzystanie powietrza w maszynach i urządzeniach przemysłowych
• Miejski pojazd hybrydowy BOMBUS (łac. Trzmiel)
• Stanowisko do badania właściwości cieczy newtonowskich. Właściwości reologiczne płynów
• Cyberyba
• Robot bramkarz
• Niekonwencjonalne technologie wytwarzania
• Impulsowa obróbka elektrochemiczna mikroelementów
• Obróbka elektroerozyjna mikroelementów
• Metody przyrostowe: szybkie prototypowanie i wykonywanie narzędzi
• Prezentacja aplikacji mobilnych oraz aplikacji interaktywnych sterowanych za pomocą ruchu
• Rozszerzalna rzeczywistość
• Metody diagnostyki z wykorzystaniem endoskopu technicznego
• Współrzędnościowe ramie pomiarowe - innowacyjny system inżynierii odwrotnej pozwalający na odwzorowaniu natury w obiekty geometryczne
Poliechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Woda bywa niebezpieczna…
Prezentacje multimedialne dotyczące ratowania osób tonących.
Instruktaż udzielania pierwszej pomocy osobom ewakuowanym z wody
Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Zakład Ratownictwa Medycznego
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Poczuj geologię wszystkimi zmysłami – Prezentacja niezwykłych własności fizyczne skał, minerałów, a także najciekawszych skamieniałości połączona z nauką ich rozpoznawania
Specjalna wystawa dla osób niewidzących i niedowidzących
Wybuchy wulkanu Jagiellonius oraz pokazy dymiących kominów hydrotermalnych – przed namiotem (o pełnych godzinach)
Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Krótkie lekcje języków świata z wykorzystaniem technologii multimedialnych
Quizy językowe
Konkursy na prawidłowe odczytanie "łamańców" językowych charakterystycznych dla poszczególnych języków
Nauka piosenek w obcych językach
Prezentacje kuchni narodów i zwyczajów żywieniowych
Prezentacje dzieł literackich na scenie: krótkie scenki w językach obcych
Konkursy na temat najważniejszych osiągnięć artystycznych krajów reprezentowanych przez poszczególne filologie
Prezentacja codziennych zwyczajów narodów świata
Pokaz makijażu i mody orientalnej
Nauka pisma japońskiego
Konkursy i quizy na temat stereotypów charakterystycznych dla poszczególnych narodów świata
Prezentacje: tłumaczenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces przekładu (tzw. narzędzia CAT) – prezentacja możliwości oprogramowania, sposoby jego działania; tłumaczenia audiowizualnego – tłumaczenie filmów, napisów filmowych, audiodeskrypcja, pokazy multimedialne;tłumaczenia ustnego konsekutywnego – rozmaite strategie i podstawy wykonywania tłumaczeń tego typu, prezentacja rynku tłumaczeń ustnych
Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Czym jest religioznawstwo? – wspólne przygotowywanie plakatu z publicznością
Symbolika religii świata – warsztaty plastyczne
Kolorowanie mandali dla najmłodszych
Tajemnicze opowieści ze świata – mitologie
Konkursy i quizy o tematyce religioznawczej z atrakcyjnymi nagrodami
Religioznawcza gra terenowa
OKOlice Sacrum – wystawa fotografii
Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Religioznawstwa
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Od teorii do praktyki – prezentacja ścieżek specjalizacyjnych Instytutu Psychologii UJ (m.in.: psychologia zachowań konsumenckich, psychologia sportu, psychologia sądowa, psychologia organizacji)
Testy uwagowe – czy jesteś´ spostrzegawczy?
Sprawdź swoja? dominującą? półkule? – bilateralnos´c´ półkul mózgowych
Złudzenia optyczne – zmiana kolorów w kontekście, dopełnianie figur, itp.
Uleganie wpływom i wywieranie nacisków społecznych
Konformizm – efekt Ascha i konformizm w windzie
Paradygmat grup minimalnych, czyli jak się? nawzajem oceniamy?
Prezentacja klasycznych eksperymentów psychologicznych: efekt "gumowej ręki" czyli oszukiwanie mózgu; test Stroopa; test umiejscowienia kontroli; fiksacja funkcjonalna w twórczości; działanie schematów poznawczych; emocje podstawowe Ekmana
Trening pamięci (zapisy poprzez stronę Instytutu Psychologii w portalu Facebook)
Trening twórczości (zapisy poprzez stronę Instytutu Psychologii w portalu Facebook)
Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny UJ
Instytut Psychologii
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Pokazy: Magic Sand; Ciecz magnetyczna; Ciecz nienewtonowska Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Koło Naukowe Nanotechnologów
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Laptop z obrazem 3D – różne spojrzenia na 3D, a także czym różni się 3D od 3D; jak filmy lub gry na laptopie ożywają dzięki użyciu najnowszej technologii oraz okularów poklatkowych
Retusz fotografii – Zawsze chciałeś mieć idealne zdjęcie profilowe na Facebooka? Nie wiesz, jaka jest prawda z celebrytami na okładkach? Przyjdź, zrób zdjęcie i oddaj się w ręce naszego grafika, który na miejscu w ciągu kilku minut zmieni Cię i sprawi, że znajomi będą zazdrościć Ci nowej profilówki lub zdjęć sesyjnych
Zielony ekran – Efekty specjalne z Dużego Ekranu w warunkach niemalże domowych; jak łatwo jest podmienić w czasie rzeczywistym tło, dzięki czemu można natychmiastowo przenieść się w inne miejsca świata; w jaki sposób tworzy się efekty specjalne, które można podziwiać w najnowszych filmach.
Roboty LEGO MINDSTORMS – Interesowałeś się robotyką? Znasz Turniej Robotów Walczących? Może sam bawisz się LEGO? Przyjdź i zobacz jak wyglądają roboty złożone przez naszych studentów. Opowiedzą Ci o podstawach ich programowania, o tym co i jak by rozpocząć oraz postarają się rozwiać Twoje wątpliwości w tej sprawie
Konkurs informatyczny – Konkurs z nagrodami, w którym uczestnicy odpowiadają na pytania z różnych dziedzin informatyki. Być może dzięki temu dowiesz się, że jesteś urodzonym programistą gier lub administratorem sieci?
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Koło Naukowe Informatyki Stosowanej
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Pokazy gier wideo na platformie PC i PS3
Prezentacja działalności GSA
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, GSA (Gamedev Students Association)
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz Słońca przez teleskop
Prezentacje o wodzie we Wszechświecie
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Obserwatorium Astronomiczne
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacja warsztatu muzykologów i osiągnięć Koła Naukowego Studentów Muzykologii UJ
Prezentacja publikacji naukowych KNSM UJ
Uniwersytet Jagielloński Wydział Historyczny UJ, Instytut Muzykologii UJ, Koło Naukowe Studentów Muzykologii
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Tajemnice archeologii podwodnej połączone z prezentacją sprzętu Uniwersytet Jagielloński Wydział Historyczny, Instytut Archeologii, Koło Naukowe Studentów Archeologii
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Pokazy zdjęć z badań terenowych i wyjazdów
Gry – quiz związany z różnorodnością kulturową świata
Prezentacja pisma antropologicznego "Barbarzyńca" wydawanego przez Koło Etnologów UJ
Uniwersytet Jagielloński Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Pisanie imion w językach żydowskich
Nauka podstawowych kroków tańców izraelskich
Muzyka żydowska
Stoisko z materiałami promującymi studia żydowskie na UJ
Uniwersytet Jagielloński Wydział Historyczny, Katedra Judaistyki, Koło Naukowe Studentów Katedry Judaistyki
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Poznaj siebie: samoocena, kwestionariusze i co z tego wynika
Barwy mózgu – techniki neuroobrazowania
Skuteczna komunikacja międzyludzka
"Podskórne kłamstwa" – jakie sygnały wysyła nasze ciało, gdy mijamy się z prawdą.
Eksperymenty – zadania niewykonalne, pozornie niewykonalne i pozornie wykonalne...
Badanie cech psychomotorycznych, podzielności i przerzutności uwagi, czasu reakcji – badania za pomocą aparatury przeznaczonej do diagnozy kierowców
Prezentacja działalności Koła Naukowego Pragma
Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Psychologii Stosowanej
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Oblicza wody – interpretacje wykorzystujące najnowsze technologie internetowe, grafikę i animację komputerowe
Gry edukacyjne
Aplikacja, która pokaże wpływ wody na pracę mózgu
Literackie ujęcie tematu w formie przekazu audiowizualnego
Infografiki dotyczące roli wody w życiu (program realizowany przez Koło Naukowe Epicentrum)
Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Lingwinistyki
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacja ciągła doświadczeń chemicznych wykonywanych przez studentów Naukowego Koła Chemicznego oraz pracowników i magistrantów Zakładu Dydaktyki Chemii pod wspólnym tytułem "Woda nie jedno ma imię – czyli niezwykły świat wody i roztworów wodnych"
Stanowisko:
I. Reakcje barwne biegnące w roztworach wodnych – czyli woda jako rozpuszczalnik: Deszcz złotych kryształów; Otrzymywanie domowego "piwa, wina, mleka"; Pięć barw jednego roztworu; Efekty barwne w roztworach zawierających dwuwartościowe jony; Flubber – efektowne sprężynujące galaretki
II. Jakie substancje możemy wykryć w wodzie? – okiem chemika detektywa: Wykrywanie niektórych jonów w wodzie mineralnej i wodociągowej; Dlaczego używamy filtrów węglowych; Elektroliza w wodnych roztworach soli; Równowaga w wodzie mineralnej; Jak zbadać twardość wody
III. Magiczna woda utleniona i nie tylko: Rozkład nadtlenku wodoru w obecności katalizatora; Lokomotywa chemiczna; Oscylacje z użyciem magicznej wody; Woda jako zapalnik; Zaczarowana butelka
IV. W świecie niskich temperatur: Czy istnieje lód bez wody? – suchy lód i wskaźniki; Trochę piany na zimno. Sztuczna mgła; Woda z powietrza; Woda z gazu ziemnego; Woda w produktach życia codziennego pod działaniem niskich temperatur
Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Doświadczenia: dziwne przygody stojącej i płynącej wody (hydrostatyka i hydrodynamika)
"Woda wpływa na wiele …" – przegląd prac prowadzonych w IFUJ dotyczących układów zawierających wodę
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Woda a historia – bitwy morskie i piraci
Konkurs wiedzy historycznej z nagrodami książkowymi wydawanymi przez Koło Naukowe Historyków Studentów
Spotkanie z historyczną grą planszową
Łacina jest ciekawa - warsztaty z odczytywania łacińskich tekstów
Kuchnia w historii
Prezentacja (rzutnik) dotychczasowej (zdjęcia z wydarzeń, m.in: "Obtańcować Uklańskiego", spotkania z artystami) i przyszłej działalności Koła (plany na pierwszy Ogólnopolski Kongres Historyków Sztuki)
Promocja czasopisma "Kunszt" wydawanego przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ Temat "Oblicza wody" – fragment warkocza z akcji Cecylii Malik, "Warkocze Białki"
Uniwersytet Jagielloński Wydział Historyczny, Instytut Historii, Koło Naukowe Historyków Studentów
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacje programów tworzonych przez studentów i pracowników Instytutu Informatyki z zakresu: grafika komputerowa i jej zastosowanie w projektowaniu, symulacje komputerowe w biologii, medycynie, fizyce
Kawiarnia internetowa i możliwość pracy z prezentowanymi programami pod opieką studentów z Koła Studentów Informatyki
Prezentacja multimedialna Instytutu Informatyki
Konsultacje ze studentami i pracownikami Instytutu Informatyki na tematy informatyczne
Gry i zabawy algorytmiczne
Fraktale – sztuka natury i matematyki
Wielościenne origami
Bańki mydlane jako powierzchnie minimalne
Teoria gier i jej praktyczne zastosowania
Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Poradnia językowa – doktoranci i członkowie Koła Językoznawców rozstrzygać będą wszelkie wątpliwości związane z zasadami poprawnościowymi (leksykalnymi, fleksyjnymi, składniowymi)
"Onomastyczny punkt informacyjny" – możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania o znaczenie i pochodzenie swojego imienia i nazwiska
Stały punkt informacyjny – udzielanie informacji na temat programu studiów oraz zasad rekrutacji na poszczególne kierunki i specjalności na Wydziale Polonistyki
Konkursy, quizy i zabawy związane tematycznie z literaturą i językiem polskim (w formie krzyżówek, mini-dyktand, prostych gier edukacyjnych) ¬ – z nagrodami książkowymi
Konkursy plastyczne dla najmłodszych, połączone z czytaniem krótkich bajek i wierszyków dla dzieci
Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Pokazy i doświadczenia:
Gospodarka wodna roślin – doświadczenia ilustrujące zjawiska dyfuzji, osmozy, pęcznienia nasion, gutacji, parowania wody.
Metody pomiaru natężenia parowania w liściach roślin przy użyciu analizatora gazowego podczerwieni Ciras.
Prezentacja filmu przedstawiającego żywe, poruszające się mikroorganizmy, jakie można odnaleźć w kropli wody (bakterie, pierwotniaki, wiciowce itp.).
Prezentacja okazów makroskopowych i mikroskopowych glonów, roślin i grzybów.
Preparaty suche roślin wodnych - oijazy.
Prezentacja "Migawki florystyczne z Izraela" .
A gdy brakuje wody… - jak radzą sobie rośliny w sytuacji braku wody - pokazy.
Napięcia powierzchniowego - pokazy.
Potwory wodne - doświadczenia i pokazy analizy wody .
Budowa cząsteczki wody - warsztaty.
Doświadczenia ilustrujące właściwości wody - warsztaty.
Uniwersytet Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Biologii
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Projekt będzie realizowany przez: Katedrę Zoologii i Ekologii, Katedrę Ichtiobiologii
i Rybactwa, Katedrę Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny.
Prezentacja będzie miała "rozwinięcie systematyczne" od pierwotniaków poprzez bezkręgowce, ryby, gady, płazy i ptactwo wodne. Zakres tematyczny:
1. "Różnorodność gatunkowa organizmów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem bioindykatorów"
2. "Życie w kropli wody - bezkręgowce wodne - bioindykatory "
3. "Czysta i brudna woda - bezkręgowce charakterystyczne dla klas wód"
4. "Przedstawiciele krajowej ichtiofauny"
5. "Jak urządzić akwarium i oczko wodne" – doradztwo
6. "Krajowa herpetofauna"
7. "Gęś Zatorska" – rodzima rasa do chowu przydomowego i ekologicznego
8. "Drób wodny hodowany w Polsce"
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie

1. Termografia w ochronie środowiska przyrodniczego.
a) wykorzystanie metod termograficznych dla oceny strat energii cieplnej
b) zmienność temperatury na powierzchni skóry człowieka
c) wykrywanie uszkodzeń roślin spowodowanych niskimi temperaturami

2. Biopaliwa - znaczenie wody w procesie produkcji biopaliw.
a) biopaliwa stałe - rośliny energetyczne i ich wpływ na bilans wody
b) biopaliwa ciekłe I i II generacji - czym się różnią
c) biopaliwa gazowe - z czego powstają, technologia produkcji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Pokaz spalania paliw stałych i biogazu.
Konkursy skierowane do dzieci. Rolnictwo precyzyjne ograniczenie zanieczyszczenia rolniczego wód.
a) regulacja odczynu gleby i nawożenie fosforem oraz potasem
b) nawożenie azotowe na podstawie zawartości chlorofilu w roślinie
c) precyzyjna aplikacja środków ochrony roślin

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "Oblicza wody - hydroponiczne techniki uprawy roślin pod osłonami"
1. Aeroponika
2. Uprawa w wełnie mineralnej
3. Uprawa w keramzycie
4. Uprawa w włóknie kokosowym
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Ogrodniczy
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "Początkiem wszechrzeczy jest woda"
Chemiczne lanie wody
Prezentacja na temat reakcji chemicznych w roztworach wodnych. Sesja pokazowa składająca się z 10-15 eksperymentów.
Zielone dachy - czyli ekologia w miastach
Prezentacja zakładania zielonych dachów – parametry techniczne, technika układania oraz zabiegi pielęgnacyjne.
Podwodne, chemiczne, bajkowe ogrody
Doświadczania i prezentacje:
• Chemiczny ogród
• Kwas czy zasada?
• Oznaczanie azotanów w wodach mineralnych oraz w warzywach
• Woda w obiektywie galeria prac fotograficznych, wybrane prace członków sekcji fotograficznej.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Punkt konsultacyjny, w którym prowadzone będą konsultacje społeczne Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich na rok 2013, zbierane będą opinie mieszkańców na temat planowanych inwestycji, będzie można zapisać się na bezpłatne szkolenia e-learningowe, a także wygrać atrakcyjne nagrody w konkursach, grach i zabawach.
Interesuje Cię otoczenie Twojego domu, miejsca pracy czy nauki oraz trasy pomiędzy nimi? Masz poczucie, że można je upiększyć, usprawnić lub uczynić sympatyczniejszym do funkcjonowania? Chcesz przekazać swoje sugestie do władz samorządowych przed rozpoczęciem planowanych inwestycji, aby były lepiej dostosowane do Twoich oczekiwań? Podialogujmy o tym razem na Rynku.
Urząd Miasta Krakowa Wydział Rozwoju Miasta
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "Prezentacji zjawisk fizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych magnesów trwałych"
"Zasada działania silników elektrycznych"
"Prezentacji modeli oraz układów sterowania maszyn z magnesami trwałymi"
"Model wahadła odwróconego"
"Model helikoptera"
"EMG-biofeedback i elektrostymulacja mięśni"
"Badanie parametrów pracy serca"
"Roboty sumo, roboty z klocków LEGO"
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz robotów wykonanych z klocków lego biorących udział w konkursie Robotów.Przedstawienie robotów mobilnych.
Prezentacja mobilnego stanowiska do pomiarów akustycznych, zabawy z dźwiękiem.
Analiza widma dźwięku, zabawy z dźwiękiem.
Badania nieniszczące lin i pasów stalowo-poliuretanowych stosowanych jako cięgna nośne w dźwigach osobowych.
Prezentacja modeli urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Pokaz samochodu Formuły 3 wykonanego przez studentów.
Interaktywny system nauki programowania Heidenhain.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Uwypuklenie atrakcyjności matematyki oraz jej roli w świecie: przykłady interesujących problemów matematycznych i zastosowań matematyki, ciekawe zadania i anegdoty, sylwetki słynnych matematyków, gry strategiczno-losowe, łamigłówki logiczne, matematyka dla najmłodszych.
Prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Matematyki Stosowanej: informacje o studiach i o Wydziale, możliwość rozmowy z obecnymi studentami, informacja o działalności kół studenckich na Wydziale, pokazanie ścieżek kariery zawodowej absolwentów wydziału.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Matematyki Stosowanej
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Model żurawia pompowego ropy naftowej wraz z opisem i komentarzem,
Model działającej platformy wiertniczej morskiej wraz z opisem i komentarzem,
Model urządzenia wydobywczego gazu ziemnego wraz z opisem i komentarzem,
Wyświetlanie filmów związanych z tematyką naftową czołowych firm naftowych,
Wyświetlanie slajdów związanych z polskim przemysłem naftowym wraz informacją o zakresie prac wydziału,
Przeprowadzenie konkursów dla różnych grup wiekowych związane z tematyką nagradzane ciekawymi upominkami.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
16.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Zarządzania - ekspozycja plakatu, ulotki itp.
Quiz wiedzy o zarządzaniu
Wirtualny Wydział Zarządzania – film i wirtualne zwiedzanie Wydziału Zarządzania.
Gra biznesowa - "Giełda towarowa" oraz "Cash flow"
Wirtualna giełda – prezentacja portalu internetowego
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Zarządzania
16.05 12.00-12.20 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Skąd się wzięły pingwiny na Madagaskarze, czyli o potrzebie ksenofobii w zarządzaniu gatunkami obcymi, dr Wojciech Solarz Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 12.00-13.30 Akademia Ignatianum, s. 421 Warsztaty dla młodzieży "Mity, stereotypy i uprzedzenia" (mgr Joanna Sztuka) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 12.00-15.00 Muzeum Zoologiczne UJ, ul. Grodzka 53 (Collegium Iuridicum) Wystawa "Muszle, motyle, skamieniałości" Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Zoologii UJ
16.05 12.00-15.00 Muzeum Geologiczne UJ, ul. Oleandry 2a Zwiedzanie Muzeum Geologicznego UJ w budynku Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Nauk Geologicznych
16.05 12.00-12.20 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 O potrzebie ksenofobii w ochronie przyrody – teoria i praktyka w zarządzaniu gatunkami obcymi, dr Wojciech Solarz Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 12.00-12.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Lecznicze właściwości porostów Instytut Botaniki  
16.05 12.00-12.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Badania molekularne w biologii i kryminologii, mgr Marta Saługa Instytut Botaniki  
16.05 12.00-13.50 Pracownia Mikroskopowa, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Warsztaty z preparatyki mikroskopowej, mgr inż. Magdalena M. Owczarek Instytut Botaniki  
16.05 12.00-14.00 UP ul. Podchorążych 2, sala 30 BITWA IDEI V "Umyć ręce". Czy zawsze odpowiadamy za swoje czyny?" - panel dyskusyjny, konkurs, debata Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Filozofii i Socjologii
16.05 12.20-12.40 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Telemetria satelitarna – najnowsze metody badań bocianów, dr hab. Piotr Profus, prof. IOP PAN Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 12.30-13.30 SRynek Główny w Krakowie Warsztaty dziennikarskie (Anna Czartoryska-Sziler, Dariusz Kawa) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 12.40-13.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Kto późno przychodzi… ten się nie rozmnoży! - z życia intymnego gajośpiewa szuwarowego, mgr Wojciech Bielański Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 12.00-13.00 Rynek Główny w Krakowie Warsztaty dziennikarskie (Anna Czartoryska-Sziler, Dariusz Kawa) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 12.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie Tajemniczy świat porostów – dr Maja Lisowska, mgr Agnieszka Słaby, Paulina Wietrzyk, Dagmara Malinowska, Agnieszka Koper Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ Instytut Botaniki
16.05 12.00-15.00 Akademia Górniczo-Hutnicza, Budynek D-17, Informatyka, ul. Kawiory 21 IX Prezentacja zastosowań mikrokontrolerów Freescale Semiconductor. Pokazy praktycznych projektów wykonanych przez studentów III roku kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Prowadzący: dr inż. Bogusław Wiśniewski. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
16.05 12.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Warsztat tworzenia biżuterii (Arletta Magiera) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 12.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Zabawy integracyjne (dr Marek Pokutycki) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 13.00 Akademia Ignatianum, s. MSJO POKAZY FILMOWE (Wyświetlamy filmy w oryginale - angielski, niemiecki, włoski) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 13.00-13.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Znaczenie paleobotaniki w poznaniu historii naturalnej, mgr inż. Katarzyna Korzeń Instytut Botaniki  
16.05 13.10-14.40 Park Krakowski "Policzmy się" – odłowy i liczenie zwierząt, dr Paweł Adamski, dr Wojciech Solarz Instytut Ochrony Przyrody Park Krakowski
16.05 13.30-14.00 Rynek Główny w Krakowie Hyde Park – czytanie tekstów z epoki (dr Agnieszka Puszkow-Bańka) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 13.30-15.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 412 Lekcja polityki: "Armia Krajowa" (dr Maciej Korkuć) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 13.00-15.00 Rynek Główny w Krakowie Rośliny przyprawowe – dr Kamil Kulpiński, dr Anna Tyc Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ Instytut Botaniki
16.05 14.00 ul. Kanonicza 18 Konstytucja 3 Maja – upadek czy triumf wolności? (debata studencka)
opieka dr Zakrzewski i Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Ignatianum  
16.05 14.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej, Św. Wawrzyńca 15, Kraków Szczypta optyki – od oka do rzutnika. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. (12) 421 12 42 w. 136 lub w kasie Muzeum. Muzem Inżynierii Miejskiej  
16.05 14.00-14.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Ekstremofilne grzyby w naszym najbliższym otoczeniu, mgr inż. Magdalena M. Owczarek Instytut Botaniki  
16.05 14.00-15.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz tańca orientalnego (Iga Zaborska)
Pokaz żonglerki (Jerzy Kozłowski)
Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 14.40-15.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN al. A. Mickiewicza 33 Salamandra plamista - badania telemetryczne, mgr Marta Potoczek Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 14.40-15.30 ul. Kanonicza 18, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Debata Oxfordzka pomiędzy studentami politologii Akademii Ignatianum oraz UPJPII (dr Michał Wenklar)
pt. "Konstytucja 3 Maja - triumf czy upadek wolności"
Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 14.00-16.00 Rynek Główny w Krakowie Żarłoczne rośliny, czyli dyskretny urok mięsożerców – mgr Tomasz Kowalczyk, mgr Diana Maciąga, mgr Magdalena Kasjaniuk, Bartosz Majcher Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ Instytut Botaniki
16.05 14.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu
Genetyka z bliska:Drosophila melanogaster – hodowle żywe oraz muchy uśpione, oglądanie mutantów (lupa); Plemniki różnych gatunków zwierząt, preparaty chromosomowe, zarodki mysie (mikroskop); Czy trzęsą Ci się ręce, czyli precyzyjna praca laboratoryjna: nakładanie DNA z barwnikiem do żelu; Izolacja DNA myszy – czy da się zobaczyć DNA? Myszy o różnych kolorach sierści (warunek – odpowiednia temperatura powietrza)
Zakład Endokrynologii i Hodowli Tkanek
Endokrynologia bez tajemnic: Techniki i narzędzia służące do zgłębiania tajemnic endokrynologii; Wirtualny szczur – cenna pomoc w zrozumieniu hormonalnej terapii zastępczej i cukrzycy typu I; Czy wiesz jak prosto i skutecznie sprawdzić fazę cyklu płciowego? Techniki wspomaganego rozrodu
Instytut Nauk o Środowisku UJ
Tajemne moce wody – jedna cząsteczka tyle właściwości:
Woda jest niezbędna do życia i można ją znaleźć prawie wszędzie. Pokażemy, że woda może występować w różnych postaciach i dowiemy się pod jaką postacią jest jej na Ziemi najwięcej. Zaprezentujemy także zjawisko osmozy, napięcia powierzchniowego oraz dowiemy się czy z cytryny można zrobić baterię i co ma z tym wspólnego woda.

Przystosowania do życia na lądzie i w wodzie:
Woda i ląd stawiają przed zamieszkującymi je zwierzętami odmienne wyzwania. To, co przydaje się w jednym z tych środowisk, w drugim może utrudniać życie. Dlatego u zwierząt lądowych i wodnych możemy znaleźć odmienne przystosowania, wykształcone w toku ewolucji. Z przykładami tych przystosowań będzie się można zapoznać na naszym stanowisku, gdzie zaprezentujemy różne gatunki zwierząt lądowych i wodnych dobrze przystosowanych do środowisk, w których żyją.
Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ Instytut Zoologii
16.05 14.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "Woda jako źródło życia" - Młyny i energia w mieście, Warsztaty z tradycji piekarskich w Krakowie. Zajęcia z udziałem piekarzy krakowskich poprowadzi dr Marcin Gadocha oraz gry dydaktyczne dla dzieci i młodzieży.
"Śmiercionośna woda" - Prelekcja i pokaz dr. Konrada Meusa na temat klęsk powodziowych w miastach w minionych wiekach.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Historii
16.05 14.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Warsztaty praktyczne prezentujące działalność Wspólnoty Burego Misia
Warsztaty praktyczne prezentujące działalność Krakowskiego Towarzystwa Autyzmu.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Katedra Pedagogiki Specjalnej i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
16.05 14.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "Powierzchnie minimalne" - pokazy i zabawy matematyczne z wykorzystaniem wody. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Koło Matematyków i Informatyków
16.05 15.00-15.20 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Matematyka jest wszędzie! W Biologii też, mgr Adam Ćmiel Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 15.00-15.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Bioindykacyjna rola porostów, mgr Natalia Kapek Instytut Botaniki  
16.05 15.00-16.30 Instytut Psychologii UJ, Al. Mickiewicza 3, sala 331 Wykład otwarty – Podstawy psychologii reklamy – dr Sławomir Śpiewak Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Psychologii UJ
16.05 15.00-16.50 Pracownia Mikroskopowa, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Warsztaty z preparatyki mikroskopowej, mgr inż. Magdalena M. Owczarek Instytut Botaniki  
16.05 15.15-16.45 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 412 Lekcja polityki: "Przejawy i konsekwencje zjawisk związanych z psychologią tłumu" (dr Aleksandra Pohl) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 15.20-15.40 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Natura 2000 - szansa na ochronę przyrody w Polsce, Centrum Natura 2000 Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 15.30 Akademia Ignatianum, s. MSJO ROZMOWY O PRACĘ. Studenci zapisują się na rozmowę o pracę w odpowiedzi na nasze oferty zamieszczone na stronie internetowej MSJO. Atrakcyjne nagrody dla najlepszych kandydatów. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 14 V w pokoju 202 Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 15.40-16.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Każdy inny, wszyscy równi – rzecz o ochronie różnorodności genetycznej, dr Maciek Konopiński Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 15.00-16.00 Rynek Główny w Krakowie Symulacja przykładowych wyników wyborów - prezentacja komputerowa sposobu przeliczania głosów na liczbę mandatów (dr Mirosław Lakomy) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 16.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie O śluzowcach w niezwykłych warunkach występowania – dr Anna Drozdowicz, mgr inż. Anna Bochynek Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ Instytut Botaniki
16.05 16.00-16.40 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Dziedzictwo geologiczne i jego ochrona, dr Jan Urban Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Symulacja przykładowych wyników wyborów - prezentacja komputerowa sposobu przeliczania głosów na liczbę mandatów (dr Mirosław Lakomy) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Ratujmy nasze pszczoły! Mgr Magdalena Lenda Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Wystawa rysunku przyrodniczego, mgr Emilia Grzędzicka Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Wystawa rysunku przyrodniczego, mgr Emilia Grzędzicka Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Dusiciel z Bieszczadów – funkcjonowanie populacji i ochrona węża Eskulapa na granicy zasięgu, mgr Katarzyna Kurek Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Na tropie niedźwiedzia, czyli o badaniach prowadzonych nad bieszczadzką populacją, mgr Teresa Berezowska-Cnota Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Dzik w mieście – problemy ekologiczne i społeczne, mgr Grzegorz Baś Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Rozpoznawanie tropów zwierząt, dr Agnieszka Olszańska Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33 Kumasz żabę? Rozpoznawanie płazów po głosach, mgr Małgorzata Łaciak Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 17.10 Ogród Doświadczeń, ul. Aleja Pokoju 68 Czy można strzelać z pustej armaty? – prezentacja nowego stanowiska edukacyjnego w Ogrodzie Doświadczeń. Prosimy o wcześniejszą rezerwację (12) 346 12 85 Ogród Doświadczeń  
16.05 18.00 ul. Kanonicza 9 Wody życia, wody śmierci. Symbolika wody w religiach i kulturze Europy - dr Lucyna Rotter (UPJPII),
Woda jako symbol w kulturze europejskiej - dr Wacław Szetelnicki (WSZ w Legnicy),
Symbolika wody na przykładzie obrzędu chrztu w ikonografii wczesnochrześcijańskiej - ks. dr Jarosław Superson (UPJPII),
Woda w liturgii i obrzędach chrześcijańskich - dr Marcin Rzepka (UPJPII),
Symbolika wody w kulturach Orientu - ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII),
Woda w heraldyce świeckiej i kościelnej - Jędrzej Bobowski (Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie)
Problem wody w plakacie prowadzący: dr Lucyna Rotter
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  
16.05 18.00-20.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, boisko akademii Majówka Ignacjańska Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 18.30 Pawilon Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Plac Wszystkich Świętych 2 PO-MOSTY KULTUROWE – wystawa podsumowująca międzyuczelniane warsztaty projektowania: "Bulwary wiślane" Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński Wydział Architektury Wnętrz ASP Kraków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytutu Socjologii UJ