Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka
17.05 09.00-14.00 Kryta Pływalnia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78 Zajęcia praktyczne przedstawiające formy ruchowe w środowisku wodnym. Zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych otwartych zajęciach pokazowych z zakresu:
 • Pływania dzieci i niemowląt;
 • Pływania osób dorosłych;
 • Terapii Watsu;
 • Koncepcji Halliwick;
 • Pokaz prostych testów pływackich w kanale przepływowym.
 • Rejestracja i wstępna analiza techniki pływania z zastosowaniem wielokamerowego systemu zapisu obrazu.
Program bloków tematycznych.
Godzina Blok tematyczny
9.00 – 10.30 Zajęcia wg koncepcji Halliwick
10.30 – 11.15;
11.15 - 12.00 Nauka pływania niemowląt i dzieci do 1,5 r.
Nauka pływania dzieci od 1,5 do 4,0 r.
12.30 – 14.00 Nauka pływania osób dorosłych
14.00 – 16.00 Terapia Watsu
11.00 – 13.00 Pokaz w kanale przepływowym (można wziąć udział w tej próbie)
10.00 – 11.30
(rezerwacja terminów) Rejestracja filmowa techniki pływania
12.00 – 14.00 Analiza techniki pływania.
Rejestracja osób chętnych do udziału w ww. zajęciach jest możliwa drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Osobom, które nie dokonały rejestracji nie gwarantujemy udziału w wybranych przez nie zajęciach ze względu na ograniczoną liczbę uczestników w grupach.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie i Zakład Sportów Wodnych AWF w Krakowie
17.05 09.00-15.00 Katedra i Zakład Histologii UJ CM
ul. Kopernika 7, Kraków
Pokazy technik histologicznych i mikroskopowania z udziałem odwiedzających w pracowni histochemicznej Katedry Histologii UJ CM. Maksymalna liczba osób w jednej turze: 5 lub 6 (grupy szkolne: pięcioro uczniów plus opiekun). Prezentacje skierowane są dla osób powyżej 13 roku życia. Na czas prezentacji zostaną zapewnione uczestnikom podstawowe środki ochrony osobistej (rękawiczki laboratoryjne, fartuch). Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracowni). Prosimy o zgłaszanie się uczestników przed wejściem do Katedry (II piętro) na 5-10 minut przed rozpoczęciem pokazu.
Z uwagi na lokalizację pracowni na II piętrze oraz brak windy pokazy nie będą dostępne dla osób o ograniczeniem funkcji narządu ruchu.
Przewidywane aktywności:
1. Zaznajomienie uczestników z organizacją i wyposażeniem pracowni histologicznej oraz demonstracje różnych procedur wykorzystywanych podczas przygotowywania preparatów mikroskopowych (m. in. zatapianie materiału w parafinie, zamrażanie, krojenie skrawków, barwienie skrawków, zamykanie preparatów);
2. Własnoręczne barwienie i zamykanie uprzednio przygotowanych skrawków histologicznych uzyskanych z materiału zwierzęcego; możliwość zastosowania różnych metod barwienia (np. hematoksylina/eozyna, Sudan III, błękit alcjanowy);
3. Samodzielne barwienie szybką metodą Papanicolau własnych wymazów komórek nabłonkowych policzka;
4. Oglądanie pod mikroskopem preparatów przygotowanych przez uczestników jak i preparatów demonstracyjnych, w tym także obserwacje hodowli komórkowych in vitro;
5. Możliwość zabrania przez uczestników wykonanych przez siebie preparatów.

Udział w pokazach możliwy po wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową www.festiwal.cm-uj.krakow.pl
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  
17.05 10.00 Stacja Doświadczalna w Mydlnikach (Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa) Warsztaty terenowe dla 15 osób (>13 lat).
W programie:
- Identyfikacji bezkręgowców wodnych, ryb i płazów.
- Ekspresowy kurs podstaw ichtiologii.
O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy wysyłać do 10 maja na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
17.05 10.00 Stacja Doświadczalna na Bielanach (Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy) Warsztaty laboratoryjne dla 2 grup 15 osobowych (>13 lat).
W programie:
- Molekularne metody badania genomu owcy – izolacja DNA.
- Hodowla in vitro komórek i tkanek.
- Biotechniczne metody modulacji procesów rozrodu zwierząt dnia krótkiego.
O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy wysyłać do 10 maja na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
17.05 10.00-11.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Jak rozmnażają się pantofelki? mgr Natalia Sawka/ Marta Surmacz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 10.00-11.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Nietoperze- czy jest się czego bać, mgr Dominika Olszewska/mgr Andrea Pereswiet Sultan Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 10.00-12.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 305 Warsztaty informatyczne: "Facebook, twitter i inne" (mgr Jolanta Staniek) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 10.00-16.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 303 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Akademii Ignatianum (bezpłatne porady) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Sala 103 Wystawa fotograficzna: Barcelona w oczach studentów (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum)
Czas trwania ekspozycji: do 15.06.2013
Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, hol przy Auli im. G. Piramowicza SJ Otwarcie wystawy fotograficznej: Barcelona modernista. Wystawa zdjęć Anny Pustelnik (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum) Czas trwania ekspozycji: do 07.06.2013 Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Sala 103 Wystawa fotograficzna: Barcelona w oczach studentów (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum)
Czas trwania ekspozycji: do 15.06.2013
Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Sala ekspozycja przed Aulą im. G. Piramowicza Wystawa filatelistyczna Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Sala ekspozycja przed Aulą im. G. Piramowicza Wystawa filatelistyczna Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 11.00-15.00 Rynek Główny i okolice (zgłoszenie w namiocie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) Gra miejska "Zachłyśnij się kulturą – każdy uczestnik gry dostanie instrukcję, zgodnie z którą znajdować będzie ukryte w okolicach Rynku Głównego zadania związane z wiedzą o kulturze. Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Kultury UJ
17.05 11.00-15.00 Rynek Główny w Krakowie "Pułapki kulturowe" – gra symulacyjna (co godzinę po 30 minut)
Czy w Indochinach można pogłaskać dziecko po głowie?,
A w Indiach wypić wodę z butelki?
To tylko niektóre z pytań, które zadamy tym, którzy zechcą grać z nami.
Uczestnicy zabawy postawieni zostaną przed realnymi sytuacjami w innych krajach.
Dowiedzą się również, jakie mogą być skutki zachowań, które przez pryzmat naszej kultury wydają się być adekwatne do sytuacji.
Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Studiów Regionalnych UJ, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
17.05 11.00-15.00 Rynek Główny i okolice (zgłoszenie w namiocie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) Gra miejska "Zachłyśnij się kulturą – każdy uczestnik gry dostanie instrukcję, zgodnie z którą znajdować będzie ukryte w okolicach Rynku Głównego zadania związane z wiedzą o kulturze. Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Kultury UJ
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie 1.Susza a wzrost roślin – prezentacja roślin o podwyższonej odporności na suszę, wyjaśnienie mechanizmu.
.Witryfikacja – metoda bezpiecznego zamrażania tkanek.
3. Jak komórki regulują ilość wody? – prezentacja plazmolizy i deplazmolizy.
4. Barwniki – wpływ pH na barwę antocyjacyjanów, zmiana barwy kwiatów pod wpływem pH.
5. Prezentacja preparatów mikroskopowych: pantofelek pod mikroskopem (obserwacja wodniczki tętniącej).
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Biotechnologia-Studia Międzywydziałowe
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie 1. Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji
- gry i zabawy dla najmłodszych, mini-wykłady
2. Koło Naukowe Ekologii Wyrobów
- zajęcia dla najmłodszych, konkursy
3. Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej
- mini-wykłady oraz konkursy z nagrodami
4. Koło Naukowe Controllingu i Finansów
- quizy i konkursy finansowe i ekonomiczne
5. Naukowe Koło Psychologiczne
- testy psychologiczne, quizy i zagadki psychologiczne
6. Koło Naukowe Rewizji Finansowej "Audyt"
- Zagadki w stylu "woda w liczbach"
- Zabawy dla dzieci ( rysowanie wyobrażeń, rebusy )
- Zajęcia praktyczne dla dzieci- wyklejanki bibułą i papierem kolorowym
- Doświadczenia na wodzie- sprawdzanie które substancje toną, które nie; zabawy łódkami na wodzie
7. Koło Naukowe Chemiczno-Towaroznawcze
• oznaczanie zawartości cukru w wodach smakowych
• analiza sensoryczna – rozpoznawanie smaków i zapachów
• oznaczenie zafałszowań herbaty
• oznaczenie kwasowości produktów mlecznych
• badanie zawartości skrobi w wybranych produktach spożywczych
• żywa piana
• ciepły lód
• sztuczna krew
• magiczna butelka
• magiczny ogród
• oznaczanie zawartości alkoholu
• konkurs wiedzy z zakresu towaroznawstwa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie ""Międzykulturowa Akademia Sztuk" Rękodzielnictwo, taniec, malunek, rzeźba – cały świat jest pełen kultur, i każda chce pokazać to, co ma najlepsze… poprzez sztukę! Poznaj tajniki tych sztuk razem z nami. Poznaj tajniki tureckiej sztuki malowania na wodzie, spróbuj swoich sił na międzykulturowym karaoke, spójrz oczami norweskiego artysty na rumuńsko-romską Transylwanię. Odkryj świat pełen talentów, i spróbuj odkryć swój; co 15 minut możesz wejść za kulisy sztuki innej części świata. Prezentacje na laptopie: fragmenty filmów dokumentalnych i fabularnych z każdej epoki; ciekawostki typu: czy Ruś została założona przez Wikingów? Czy każdego roku populacja Federacji Rosyjskiej zmniejsza się o 0,5 miliona obywateli? Prezentacja strojów charakterystycznych dla poszczególnych regionów świata – możliwość przymierzenia dla chętnych (np. stroje carskiej Rosji) Konkurs na zasadach "Milionerów"", (czyli cztery odpowiedzi i 3 koła ratunkowe) -–dotyczący mitów różnych ludów na świecie, m.in. indiańskich, skandynawskich, trobriandzkich; w tle zdjęcia a dookoła dźwięki muzyki z różnych zakątków świata Kulturoznawcza gra miejska (co 2 godziny) – zatop się z nami w grupowej grze plenerowej i odkryj głębiny swojego umysłu przy rozwiązywaniu kulturoznawczych zagadek Prezentacja dokonań naukowych poszczególnych jednostek (staże, projekty badawcze, kontakty z uczelniami zagranicznymi, możliwości stypendialne, itd Fotografie z podróży studentów WSMiP, m.in.: Meksyk, Kuba, Chiny, Mołdawia, Naddniestrze, Spitsbergen (zdjęcia z projektora) w połączeniu z muzyką z różnych stron świata Studenci kół naukowych prowadzą gry planszowe, konkursy z nagrodami Spotkania z zaproszonymi "gośćmi specjalnymi" Zabawy dla dzieci i młodzieży - malowanie, rysowanie, quizy, nauka tańca lub tai-chi, nauka języków Prezentacja materiałów promocyjnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ i Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ " Uniwersytet Jagielloński "Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Studiów Regionalnych UJ, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich "
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "Żeby żyć trzeba wodę pić – czyli o znaczeniu nawodnienia organizmu Wszystkie zwierzęta, w tym człowiek, składają się w głównej mierze z wody. Pokażemy jak ważne jest nawodnienie organizmu. Dowiemy się także co dzieje się z komórkami, które tracą wodę oraz jak różne gatunki chronią się przed jej utratą. Zaprezentujemy klatkę metaboliczną, dzięki której będziemy mogli zaobserwować ile wody pobiera i traci nornica, a także odpowiemy na pytanie ile wody potrzebuje do życia człowiek. Jak mikroorganizmy pomagają chronić środowisko i oczyszczać ścieki i wodę Na Festiwalu Nauki poznamy organizmy, które są naszymi sprzymierzeńcami w staraniach o czyste środowisko i używane są do oczyszczania ścieków i wody. Dowiemy się, jaka jest rola bakterii w tych procesach i czy tak naprawdę jest biologiczne oczyszczanie ścieków. " Uniwersytet Jagielloński Instytut Nauk o Środowisku
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "Wycinanki tektoniczne – własnoręczne budowanie (wycinanie, kolorowanie i sklejanie) modeli 3D popularnych typów struktur tektonicznych (antyklina, synklina, monoklina, uskoki) Skała skale nie równa – poznawanie właściwości mechanicznych różnych typów skał poprzez własnoręczne testowanie ich twardości odbojowy młotkiem Schmidta Co nam mówią drzewa? – praktyczna prezentacja metod dendrogeomorfologii Czy będzie dziś padać? – nauka rozpoznawania typów chmur i oceny możliwości wystąpienia opadów i innych zjawisk meteorologicznych Co widać z Krakowa? – prezentacja walorów panoramicznych i topograficznych miasta Krakowa (na przykładzie panoramy Karpat z Kopca Piłsudskiego Ukryte wymiary fotografii w kartografii – stereoskop i zdjęcia lotnicze, anaglif, obrazy satelitarne W górach i nad morzem – wysokość nad poziomem morza i jej skutki, testowanie twardości skał" Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "Pokaz mody – stroje etniczne z różnych stron świata Wystawa przedmiotów rytualnych, figurek, zabawek, naczyń, instrumentów, elementów ubrań, replik broni, przyborów, monet, masek, ozdób dekoracyjnych, biżuterii Prezentacja dorobku naukowego pracowników Katedry PSC, wystawa książek Podróż dookoła świata – wystawa zdjęć studentów KPSC Językowe połamańce, czyli nauka podstawowych zwrotów w językach orientalnych Zapisywanie zwrotów, wyrażeń językowych, imion etc, w językach orientalnych: japoński, chiński, koreański, arabski, perski, hindi, jidysz, hebrajski, tybetański, pali, sanskryt, runy, indonezyjski Warsztaty orgiami Warsztaty kaligrafii – j. arabski, japoński, hebrajski, hindi, tybetański Etniczne tatuaże – henna, bodypainting, malowanie twarzy Makijaż orientalny Nauka upinania hindżabu Sypanie mandali Konkursy z nagrodami o tematyce kulturoznawczej Muzyka na żywo w wykonaniu studentów: bębny djembe, conga, darabuka, grzechotki, didgerido Warsztaty gry na bębnach, tańca żydowskiego i arabskiego, Bollywood dance" Uniwersytet Jagielloński "Wydział Filozoficzny, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji"
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie 1.Susza a wzrost roślin – prezentacja roślin o podwyższonej odporności na suszę, wyjaśnienie mechanizmu.
.Witryfikacja – metoda bezpiecznego zamrażania tkanek.
3. Jak komórki regulują ilość wody? – prezentacja plazmolizy i deplazmolizy.
4. Barwniki – wpływ pH na barwę antocyjacyjanów, zmiana barwy kwiatów pod wpływem pH.
5. Prezentacja preparatów mikroskopowych: pantofelek pod mikroskopem (obserwacja wodniczki tętniącej).
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Biotechnologia-Studia Międzywydziałowe
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie 1. Szkielet jako ruchoma konstrukcja nośna
2. Makroskopowa identyfikacja kości różnych gatunków zwierząt
3. Klasyfikacja morfologiczna kości, budowa kości, skład chemiczny kości.
4. Czaszka zwierząt domowych – różnice gatunkowe oraz rasowe
5. Kości trzewne zwierząt domowych – kość prącia (os penis), kości serca (ossa cordis), kość przegrody nosowej (os rostrale)
6. Prezentacja multimedialna budowy anatomicznej zwierząt domowych - "lekarze bez znajomości anatomii upodabniają się do kretów; pracują w ciemnościach, a dziełem ich rąk są wzgórki ziemi".
Program będzie obejmował dwie ścieżki edukacyjne:
1. Pokazy multimedialne
2. Ekspozycje wymienione w pkt. 1-5
Cel edukacyjny prezentacji
Ścieżka 1.
Prezentacja będzie miała na celu przybliżenie publiczności w możliwie najprostszy sposób, złożoności budowy organizmu zwierzęcego oraz ukazania swoistego piękna i harmonii budowy wewnętrznej zwierząt.
Przesłaniem dodatkowym będzie uwrażliwienie widzów na podobieństwo zwierząt i ludzi pod względem budowy anatomicznej oraz odbioru wrażeń zmysłowych co wiąże się z przybliżeniem zagadnień dobrostanu pod względem potrzeb zwierząt. Prezentacja ma tez unaocznić widowni jak istotnym składnikiem tkanek jest woda stanowiąca ok. 70 % masy ciała i w związku z tym jak ważna jest jej jakość.
Ad. 1, 2, 3, 4, 5 Materiały:
Szkielet psa. Kości różnych gatunków zwierząt domowych (koń, krowa, owca, świnia, pies). Przykłady kości płaskich, długich, krótkich, nieregularnych, pneumatycznych. Prezentacja kości pozbawionych części organicznej, nieorganicznej. Przekrój kości długiej (nasada bliższa, dalsza, trzon, jama szpikowa, istota zbita, gąbczasta). Czaszki: konia, krowy, owcy, kozy, świni, psa. Kość prącia psa, kość ryjowa świni, kości serca krowy. Rzutnik multimedialny, laptop.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie
 1. Ocena składu ciała osób dorosłych, w tym zwartości tkanki tłuszczowej i masy mięśni oraz możliwość określenia całkowitej zawartości wody w organizmie (% i kg). Każdy uczestnik otrzyma wydruk składu swojego ciała wraz z wyjaśnieniem otrzymanych wyników.
 2. Wieloletnie badania pokazały, że 30% do 50% mieszkańców świata jest zakażona bakterią o nazwie Helicobacter pylori. Jednym z istotnych czynników w nabywaniu tej infekcji może być zanieczyszczona woda, najczęściej woda studzienna, rzeczna lub z jezior, a nawet wodociągowa niedostatecznie uzdatniona przed spożyciem. Zainteresowanych zapraszamy do wykonania nieodpłatnej, nieinwazyjnej diagnostyki w kierunku zakażenia H. pylori (metodą testu oddechowego). Uczestniczący w badaniu powinni być na czczo (6 godzin) przed wykonywaniem testu oddechowego.
 3. Analiza dostarczonych próbek wody, specjalistyczne badania mikrobiologiczne i chemiczne.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Zakład Anatomii
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie 1. Stanowisko do badań przepływu wody w korytach otwartych. Wizualizacja przepływu wody przez przelewy i powstawania odskoku hydraulicznego.
Prezentacja modelu zostanie przygotowana przez Katedrę Inżynierii Wodnej i Geotechniki.
2. Zbadaj wodę którą pijesz . Analiza chemiczna jakości wody pitnej.
- odbiór próbek wody od zainteresowanych osób w namiocie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji w dniu prezentacji.
- wynik analiz pobranych próbek wody przesłany zostanie na podany adres mailowy lub będzie go można odebrać w laboratorium Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska, pokój 530, Al. Mickiewicza 24/28.
Analizy chemiczne wody wykonane zostaną przez pracowników Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska.
3. Prezentacja urządzeń nawadniających.
Prezentacja zostanie przygotowana przez Katedrę Melioracji i Kształtowania Środowiska.
Skaning laserowy zapory wodnej w Solinie.
Prezentacja zostanie przygotowana przez pracowników Wydziału na kierunku Geodezja i Kartografia.
4. Skaning laserowy zapory wodnej w Solinie.
Prezentacja zostanie przygotowana przez pracowników i studentów Wydziału na kierunku Geodezja i Kartografia.
Ponadto:
- konkurs pomiaru odległości "na oko"
- pomiar pośredni wysokości obiektów
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "Międzykulturowa Akademia Sztuk"
Rękodzielnictwo, taniec, malunek, rzeźba – cały świat jest pełen kultur, i każda chce pokazać to, co ma najlepsze… poprzez sztukę! Poznaj tajniki tych sztuk razem z nami. Poznaj tajniki tureckiej sztuki malowania na wodzie, spróbuj swoich sił na międzykulturowym karaoke, spójrz oczami norweskiego artysty na rumuńsko-romską Transylwanię. Odkryj świat pełen talentów, i spróbuj odkryć swój; co 15 minut możesz wejść za kulisy sztuki innej części świata.
Prezentacje na laptopie: fragmenty filmów dokumentalnych i fabularnych z każdej epoki; ciekawostki typu: czy Ruś została założona przez Wikingów? Czy każdego roku populacja Federacji Rosyjskiej zmniejsza się o 0,5 miliona obywateli?
Prezentacja strojów charakterystycznych dla poszczególnych regionów świata – możliwość przymierzenia dla chętnych (np. stroje carskiej Rosji)
Konkurs na zasadach "Milionerów", (czyli cztery odpowiedzi i 3 koła ratunkowe) -–dotyczący mitów różnych ludów na świecie, m.in. indiańskich, skandynawskich, trobriandzkich; w tle zdjęcia a dookoła dźwięki muzyki z różnych zakątków świata
Kulturoznawcza gra miejska (co 2 godziny) – zatop się z nami w grupowej grze plenerowej i odkryj głębiny swojego umysłu przy rozwiązywaniu kulturoznawczych zagadek
Prezentacja dokonań naukowych poszczególnych jednostek (staże, projekty badawcze, kontakty z uczelniami zagranicznymi, możliwości stypendialne, itd
Fotografie z podróży studentów WSMiP, m.in.: Meksyk, Kuba, Chiny, Mołdawia, Naddniestrze, Spitsbergen (zdjęcia z projektora) w połączeniu z muzyką z różnych stron świata
Studenci kół naukowych prowadzą gry planszowe, konkursy z nagrodami
Spotkania z zaproszonymi "gośćmi specjalnymi"
Zabawy dla dzieci i młodzieży - malowanie, rysowanie, quizy, nauka tańca lub tai-chi, nauka języków
Prezentacja materiałów promocyjnych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ i Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Studiów Regionalnych UJ, Instytut Rosji i Europy Wschodniej
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Specjalność: Europa Wschodnia + Instytut Historii Sztuki i Kultury
 1. Rejs przez cywilizacje – Dlaczego pierwsze cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami? Jaki wpływ miała woda na rozwój miast, państw i całych cywilizacji?
 2. Woda na młyn – Wodne wynalazki "napędzające" rozwój cywilizacyjny (akwedukty, koło młyńskie, melioryzacja, organy wodne, parowce, etc.
 3. Największe morskie katastrofy i bitwy – konkurs z nagrodami
 4. Starożytne rejsy wycieczkowe – konkurs z interaktywną mapą
 5. Od Leny do Newy – poznaj Rosję – krótki przewodnik turystyczny
Specjalność: Archiwistyka
 1. Warsztat średniowiecznego skryby – stwórz własny dokument
  1. transkrypcja manuskryptów
  2. pismo i atrament sympatyczny
  3. czerpanie papieru
  4. pieczęcie
  5. przepis na atrament
Specjalność: Doktryny polityczne i prawne
 • Marynarze i Piraci – Międzynarodowe prawo morskie – ciekawostki
 • W.O.D.A – losowanie pamiątkowych cytatów
Specjalność: Historia sztuki
 1. Woda zaklęta w sztuce
  • malowanie farbami wodnymi (inspirowane znanymi pejzażami wodnymi)
  • wodne puzzle (interaktywna zabawa z dziełem sztuki)
  • "Płynąc od dzieła do dzieła" – gra planszowa
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Podróże św. Pawła – gra planszowa
"Zanurzeni w Chrystusie" – znaczenie i symbolika chrztu (baptysteria, formy chrztu, przyrzeczenia chrzcielne), chrzest w różnych denominacjach chrześcijańskich
"Woda w wielkich religiach świata" (buddyzm, hinduizm, konfucjanizm, islam)
Ikona chrztu Pańskiego – puzzle
"Zbudujmy Arkę!" – tworzenie współczesnej Arki Noego plastikowych butelek po wodzie
Okresowe badania wiary cz. II
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Teologiczny
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie ABC nie-lania wody…
- I Ty możesz zostać gwiazdą dziennikarstwa! - kręcenie stand-upów z "łamańcami" językowymi i inne atrakcje medialne
- Reportaże Radia Bonus – wywiady z odwiedzającymi namiot UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie
 1. Za siedmioma rzekami, za siedmioma morzami - interaktywne opowieści, czyli dzieci tworzą bajki
 2. "Kiedy nad wodą tworzy się tęcza"… zabawy z Klanzą
 3. Testy i quizy psychologiczne
 4. Tworzenie biżuterii
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Nauk o Rodzinie
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Wszystko płynie (koncepcje filozoficzne czasu) Quizy, testy i zagadki filozoficzne Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Filozoficzny
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacja oferty dydaktycznej, badawczej i materiałów promocyjnych WIMiC Materiały informacyjne i narzędzia do ręcznej produkcji szkła artystycznego . Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz robotów wykonanych z klocków lego biorących udział w konkursie Robotów.Przedstawienie robotów mobilnych.
Pokaz sterowca i inteligentnego kosza na śmieci.
Prezentacja mobilnego stanowiska do pomiarów akustycznych, zabawy z dźwiękiem.
Analiza widma dźwięku, zabawy z dźwiękiem.
Badania nieniszczące lin i pasów stalowo-poliuretanowych stosowanych jako cięgna nośne w dźwigach osobowych.
Prezentacja modeli urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Pokaz samochodu Formuła Student wykonanego przez studentów.
Interaktywny system nauki programowania Heidenhain.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Bicie pamiątkowych żetonów z logo WMN
Symulacja komputerowa procesów kształtowania plastycznego metali nieżelaznych (wizualizacja wyników obliczeń numerycznych).
Modelowanie fizyczne procesów przeróbki plastycznej metali nieżelaznych.
Efekty cieplne przemian fazowych.
Ciekawe zjawiska chemiczne (chemiczny ogród, reakcja oscylacyjna B-R, kolorowy słoń, pierścienie Liesganga, kolorowa skarpeta)
Ekspozycja wyrobów z metali nieżelaznych.
Prezentacja modelu kryształu Bragga-Ney'a.
Struktury metali nieżelaznych i ich stopów (obserwacje stereoskopowe i na mikroskopie świetlnym).
Nowoczesne materiały metaliczne (metale z pamięcią kształtu).
Niskotopliwe eutektyki metali nieżelaznych (stop Wooda).
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Metali Nieżelaznych
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hagard"
Proponowane sygnały łącznie z zapowiedziami (występy 15 – 20 minutowe)
- hejnał Wydziału Leśnego;
- powitanie;
- apel na łowy;
- sygnały pokotowe;
- marsze i fanfary myśliwskie;
- inne sygnały oraz muzyka myśliwska;
Koło Naukowe Leśników
1. "Woda w obiektywie leśników"
• ekspozycja zdjęć autorstwa studentów leśnictwa;
2. "Wodne rośliny i zwierzęta" – ekspozycja połączona z krótką multimedialną prezentacją;
• eksponaty zoologiczne i botaniczne;
• "Dlaczego kaczka pływa, a kura tonie – czyli tajniki ptasich piór" – prezentacja
3. "Bóbr – zmyślny hydrolog"
• Prezentacja bobrzych urządzeń;
• "Ochrona bobra w Polsce – sukces czy niepowodzenie" – poster;
• "Szkody wyrządzane przez bobra europejskiego w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej" – poster
4. Konkurs wiedzy leśnej -
- konkurs rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt (ssaków, ptaków, płazów i gadów) związanych ze środowiskiem wodnym na podstawie okazów zielnikowych , preparatów zwierzęcych oraz na podstawie fotografii – dwukrotnie każdego dnia o godzinie np. 12 i 15.
Posadź swoje drzewo – czyli leśnicy rozdają sadzonki.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Katedra Biotechnologii Żywności
"Kwaśne winogrona" – badanie wpływu pH na komórki organizmu i procesy trawienne"
1. Czym jest wskaźnik pH? Oznaczenie pH dotyczy ustalenia stopnia zakwaszenia środowiska, mierzonego w oparciu o stężenia jonów wodorowych. Jest on bardzo ważny zarówno dla procesów chemicznych, jak i organizmów.
2. Wpływ jonów H+ na związki budujące organizm.
3. Wpływ pH na aktywność enzymów.
Wiele osób, które nigdy nie przebywały w laboratorium biochemicznym nie ma świadomości, że enzymy są obecne niemalże w każdym skrawku roślinnej lub zwierzęcej tkanki. Prezentacja pozwoli w prosty sposób udowodnić obecność enzymów w materiale biologicznym w środowisku wodnym.
a) enzymatyczna hydroliza tłuszczu mleka - lipazy
b) wykrywanie amylazy trzustkowej
c) aktywność beta-galaktozydazy w produktach mleczarskich

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
1. Unieruchomienie enzymów i/lub komórek mikroorganizmów jako przykład ich wielokrotnego wykorzystywania do procesów w technologii fermentacji i innych technologii przemysłu spożywczego (np. do mikrobiologicznego odkwaszania wina). Przygotowanie kuleczek z alginianu sodu i enzymu laktazy. Wykorzystanie immobilizatów do pozbawiania mleka laktozy – odczyt za pomocą pasków do glukometru.
2. Wykorzystanie enzymów pektynolitycznych i amylolitycznych do enzymatycznego peelingu owoców cytrusowych, jako alternatywa dla gotowania czy ługowania w produkcji konserw.
3. Mikroorganizmy pożyteczne i szkodliwe dla człowieka – mikroskopowa prezentacja drobnoustrojów wykorzystywanych w technologii żywności i oczyszczaniu ścieków.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Katedra Biotechnologii Żywności
"Kwaśne winogrona" – badanie wpływu pH na komórki organizmu i procesy trawienne"
1. Czym jest wskaźnik pH? Oznaczenie pH dotyczy ustalenia stopnia zakwaszenia środowiska, mierzonego w oparciu o stężenia jonów wodorowych. Jest on bardzo ważny zarówno dla procesów chemicznych, jak i organizmów.
2. Wpływ jonów H+ na związki budujące organizm.
3. Wpływ pH na aktywność enzymów.
Wiele osób, które nigdy nie przebywały w laboratorium biochemicznym nie ma świadomości, że enzymy są obecne niemalże w każdym skrawku roślinnej lub zwierzęcej tkanki. Prezentacja pozwoli w prosty sposób udowodnić obecność enzymów w materiale biologicznym w środowisku wodnym.
a) enzymatyczna hydroliza tłuszczu mleka - lipazy
b) wykrywanie amylazy trzustkowej
c) aktywność beta-galaktozydazy w produktach mleczarskich

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
1. Unieruchomienie enzymów i/lub komórek mikroorganizmów jako przykład ich wielokrotnego wykorzystywania do procesów w technologii fermentacji i innych technologii przemysłu spożywczego (np. do mikrobiologicznego odkwaszania wina). Przygotowanie kuleczek z alginianu sodu i enzymu laktazy. Wykorzystanie immobilizatów do pozbawiania mleka laktozy – odczyt za pomocą pasków do glukometru.
2. Wykorzystanie enzymów pektynolitycznych i amylolitycznych do enzymatycznego peelingu owoców cytrusowych, jako alternatywa dla gotowania czy ługowania w produkcji konserw.
3. Mikroorganizmy pożyteczne i szkodliwe dla człowieka – mikroskopowa prezentacja drobnoustrojów wykorzystywanych w technologii żywności i oczyszczaniu ścieków.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "Stanowisko prezentujące systemy regulacji poziomu cieczy w instalacji przemysłowej. Robot grający w grę "Connect 4" – interaktywny robot, z którym zwiedzający będą mogli zagrać w grę "Connect 4". Elektryczny samochód – prezentacja i przejażdżki elektrycznym samochodem. Stanowisko do konkursu generowania energii przy użyciu generatorów wodnych – zwiedzający będą mogli współzawodniczyć ze sobą w generowaniu energii." Korporacyjne Centrum Badawcze ABB  
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacje na Rynku obejmą pokaz działających modeli rzeczywistych urządzeń i systemów energetycznych. W przypadku tych urządzeń możliwe będzie prześledzenia działania podstawowych elementów tych urządzeń.
Pokazy obejmą następujące urządzenia
1. Modele silników cieplnych: maszyna parowa i silniki Stirlinga
2. Miniaturowe ogniwo paliwowe z elektrolizerem zasilanym energią słoneczną
3. Modele urządzeń (samochód wiatrak itp.) napędzanych energią z ogniw paliwowych (wodorowych i metanolowych). Wytwarzanie wodoru przy użyciu energii wiatru
4. Generator termoelektryczny (wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio z ciepła), zastosowanie elementu termoelektrycznego do chłodzenia
5. Model turbiny wodnej Peltona zaopatrywanej wodą z miniaturowego hydroforu
6. Demonstracja magazynowania energii elektrycznej przy użyciu superkondensatorów
7. Pokaz ogniwa fotowoltaicznego o mocy kilkudziesięciu watów, które zasilać będzie wybrane urządzenie (np. lodówkę termoelektryczną) lub inny odbiornik
8. Pokaz wykonanych własnoręcznie modeli turbin wiatrowych oraz turbiny komercyjnej małej mocy
9. Model systemu grzewczego (źródło ciepła, pompa obiegowa, odbiornik ciepła)
10. Panel fotowoltaiczny śledzący położenie Słońca
11. Odzysk ciepła w systemie wentylacyjnym
12. Efektywne energetycznie źródła światła
13. inne
Modele urządzeń wytwarzających energię elektryczną zostaną podłączone z odbiornikami typu żarówka (dioda świecąca) czy radyjko, co umożliwi pokaz wykorzystania wytworzonej energii.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Energetyki i Paliw
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Zabawy z helem, skraplanie tlenu, komora mgłowa – czy można zobaczyć elektron?, która niczym opiłki żelaza podąża za magnesem, lewitacja nadprzewodnika nad magnesem, śpiewające rury, prądy wirowe i inne ciekawe doświadczenia z fizyki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Płukanie złota - konkursy z nagrodami, certyfikat poszukiwacza złota, nauka płukania złota z piasków złotonośnych.
Struktury minerałów i skał w obrazie mikroskopowym: jak szlifuje się skały, Demonstracja działania i użycia mikroskopu stereoskopowego, preparaty i okazy mineralogiczne.
Kącik gemmologiczny: kamienie szlachetne naturalne i syntetyczne, identyfikacja, rodzaje szlifów. Identyfikacja kamieni szlachetnych w pierścionkach.
Minerały fluorescencyjne – ekspozycja, demonstracja
Hydrogeologia. Zasoby wód naturalnych w Polsce. Ekspozycja.
Analiza chemiczna próbek wody – stanowisko analityczne.
Mineralizacja wód pitnych.
GeoRadar - a co jest pod powierzchnią Rynku? Pomiar i prezentacja wyników geofizycznych.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Metody badawcze i pomiarowe w górnictwie
Stanowiska z aparaturą badawczą i pomiarową – analizy środowiskowe wody, powietrza i gleby
Model prezentujący energie odnawialne. Zestaw demonstruje działanie różnych systemów tzw. czystych energii od początku do końca. Zawiera zminiaturyzowane modele takich urządzeń jak: turbina wiatrowa, panel fotowoltaiczny, elektrolizer, ogniwo paliwowe PEM oraz system przechowywania wodoru.
Prezentacja nowych metod badawczych wykorzystywanych w górnictwie m.in. zastosowanie biotechnologii.
Konkurs wiedzy o górnictwie.
Prezentacja obejmująca fundamentowanie budowli i zgazowanie węgla
Prezentacja dotycząca archeologii górniczej
Prezentacja przedstawiająca historię polskiego górnictwa.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacja oferty dydaktycznej, badawczej i materiałów promocyjnych WIMiC. Materiały informacyjne i narzędzia do ręcznej produkcji szkła artystycznego . Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz robotów wykonanych z klocków lego biorących udział w konkursie Robotów.Przedstawienie robotów mobilnych.
Pokaz sterowca i inteligentnego kosza na śmieci.
Prezentacja mobilnego stanowiska do pomiarów akustycznych, zabawy z dźwiękiem.
Analiza widma dźwięku, zabawy z dźwiękiem.
Badania nieniszczące lin i pasów stalowo-poliuretanowych stosowanych jako cięgna nośne w dźwigach osobowych.
Prezentacja modeli urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Pokaz samochodu Formuła Student wykonanego przez studentów.
Interaktywny system nauki programowania Heidenhain.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie
"Sterowanie robotami mobilnymi przy pomocy systemów agentowych, demonstracja inteligentnych robotów mobilnych".
"Termiczna proteza dla osób niedowidzących
"Silnik audio do gier komputerowych"
"Niekonwencjonalne metody zasilania urządzeń elektronicznych"
"Jak zbudowany jest układ scalony?"
"Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - Certyfikat Początkującego Elektronika"
"Zjawisko przesłuchu dla telewizorów 3D."
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
17.05 11.-18.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacja urządzenia Kinect (zabawa ruchowa w oparciu o urządzenie Kinect)
Roboty mobilne
Pokaz pojazdu Buggy
Prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału IMIiP- ekspozycja, zdjęć, posterów, plakatu, ulotki
Przeprowadzenie eksperymentów i doświadczeń naukowych
Konkury z nagrodami i quizy tematyczne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
17.05 11.-18.00 Rynek Główny w Krakowie Bicie pamiątkowych żetonów z logo WMN
Symulacja komputerowa procesów kształtowania plastycznego metali nieżelaznych (wizualizacja wyników obliczeń numerycznych).
Modelowanie fizyczne procesów przeróbki plastycznej metali nieżelaznych.
Efekty cieplne przemian fazowych.
Ciekawe zjawiska chemiczne (chemiczny ogród, reakcja oscylacyjna B-R, kolorowy słoń, pierścienie Liesganga, kolorowa skarpeta)
Ekspozycja wyrobów z metali nieżelaznych.
Prezentacja modelu kryształu Bragga-Ney'a.
Struktury metali nieżelaznych i ich stopów (obserwacje stereoskopowe i na mikroskopie świetlnym).
Nowoczesne materiały metaliczne (metale z pamięcią kształtu).
Niskotopliwe eutektyki metali nieżelaznych (stop Wooda).
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Metali Nieżelaznych
17.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Model żurawia pompowego ropy naftowej wraz z opisem i komentarzem,
Model działającej platformy wiertniczej morskiej wraz z opisem i komentarzem,
Model urządzenia wydobywczego gazu ziemnego wraz z opisem i komentarzem,
Wyświetlanie filmów związanych z tematyką naftową czołowych firm naftowych,
Wyświetlanie slajdów związanych z polskim przemysłem naftowym wraz informacją o zakresie prac wydziału,
Przeprowadzenie konkursów dla różnych grup wiekowych związane z tematyką nagradzane ciekawymi upominkami.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
17.05 11.30-15.00 Rynek Główny w Krakowie "Uniwersytet Głupot Językowych Naucz się zwrotu "miło Cię poznać" i innych równie użytecznych w tylu językach świata, w ilu tylko zdołasz! Ta wyjątkowa perspektywa dydaktyczna tylko u nas. Zapraszamy!" Uniwersytet Jagielloński "Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Studiów Regionalnych UJ, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich "
17.05 11.30-15.00 Rynek Główny w Krakowie Uniwersytet Głupot Językowych
Naucz się zwrotu "miło Cię poznać" i innych równie użytecznych w tylu językach świata, w ilu tylko zdołasz! Ta wyjątkowa perspektywa dydaktyczna tylko u nas. Zapraszamy!
Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Studiów Regionalnych UJ, Instytut Rosji i Europy Wschodniej
17.05 11.00-13.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Krakowscy łowcy mamutów, dr hab. Piotr Wojtal. Wykłady - max. 40 osób, wcześniejsza rezerwacja telefoniczna : (12) 422 70 06 wew. 43 lub wew. 47 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 11.00-16.00 Muzeum Katedry Anatomii UJ CM
ul. Kopernika 12, Kraków
Zwiedzanie Muzeum Katedry Anatomii UJ CM. Bez konieczności rezerwacji. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  
17.05 11.00-16.00 Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ CM
ul. Radziwiłłowska 4, Kraków
Zwiedzanie Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ CM . Bez konieczności wcześniejszej rezerwacji Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  
17.05 11.00-17.00 Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15 Badania i konserwacja dzieł sztuki.
Techniki graficzne i metody konserwacji papieru.
Pracownia Konserwacji Muzeum UJ, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum UJ, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie zapraszają osoby zainteresowane tematyką związaną z badaniami i konserwacją dzieł sztuki.
W programie: Pokaz technik graficznych;
Badanie pH papieru;
Uzupełnianie ubytków masą papierową;
Czerpanie papieru;
Metody konserwacji skóry;
Dla dzieci i młodzieży – sztuka orgiami oraz stanowisko do samodzielnego malowania.
Uniwersytet Jagielloński Pracownia Konserwacji Muzeum UJ, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum UJ, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP
17.05 11.00-22.00 Obserwatorium Astronomiczne UJ, Fort Skała, ul. Orla, dojazd własny Dzień Otwarty w Obserwatorium Astronomicznym UJ
W programie:
godz. 18.30 – wykład
godz. 19.30 – zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego
godz. 21.00 – obserwacje (przy pogodzie) lub pokaz slajdów (w razie niepogody). Uwaga: Liczba miejsc ograniczona (wykład – max. 60 osób, zwiedzanie – max. 120 osób)
Obowiązkowa rejestracja: tel. 12 425 14 57, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Obserwatorium Astronomiczne UJ
17.05 11.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. MSJO JĘZYKOWE PODCHODY. Grupy studentów pokonują na czas ok. sześciu stanowisk na każdym wykonując ciekawe zadania. Za wykonywanie zadań na poszczególnych stanowiskach uczestnicy otrzymują punkty za poprawność, precyzję oraz kreatywność. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 16 V w pokoju 202 Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 11.30-13.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 421 Warsztat: "Trudności w komunikacji. Skąd się biorą i jak ich uniknąć?" Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 11.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 421 Warsztat: "Trudności w komunikacji. Skąd się biorą i jak ich uniknąć?" (dr Irmina Rostek) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 12.00-13.00 Rynek Główny w Krakowie Konkurs wiedzy o Krakowie z nagrodami (Koło Turystki Kulturowej, Monika Jaśkowiec) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 12.00-13.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 413 Warsztat: "Spotkanie z pedagogiką Marii Montesorii" (dr Barbara Surma) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 12.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie Tajemniczy świat porostów – dr Maja Lisowska, mgr Agnieszka Słaby, Paulina Wietrzyk, Dagmara Malinowska, Agnieszka Koper Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Botaniki
17.05 12.00-15.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz tworzenia karykatury. Rysunek artystyczny Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 12.00-16.00 Rynek Główny w Krakowie "Żywa Biblioteka" – działa w sposób analogiczny jak normalna biblioteka. Czytelnicy przychodzą i wypożyczają książkę na określony czas. Gdy skończą ją czytać, zwracają ją do biblioteki i mogą wypożyczyć kolejną, jeśli mają na to ochotę. W "Żywej Bibliotece" nie wypożycza się jednak zwyczajnych książek – 'Książką' w tej bibliotece jest człowiek – gotowy, by podzielić się swoją historią. Uniwersytet Jagielloński "Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Studiów Regionalnych UJ, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich "
17.05 12.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Warsztat tworzenia biżuterii (Arletta Magiera) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 12.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Zabawy integracyjne (dr Marek Pokutycki) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 12.00-13.00 Akademia Ignatianum, Dziedziniec przed głównym wejściem Warsztat: Tańce i zabawy integracyjne (Katarzyna Wojas) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 12.00-13.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Warsztat: "Spotkanie z pedagogiką Marii Montesorii" (dr Barbara Surma) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 12.45-14.15 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków,Aula im. G. Piramowicza SJ Lekcja polityki: "Żołnierze wyklęci" (dr hab. Filip Musiał) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 13.00-14.00 dziedziniec Collegium Nowodrorskiego "Jak radzic sobie z agresją pacjentów"? Elementy samoobrony dla służb medycznych w formie treningu. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  
17.05 13.00-14.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Na tropie udomowienia ptaków, mgr Krzysztof Wertz. Wykłady - max. 40 osób, wcześniejsza rezerwacja telefoniczna : (12) 422 70 06 wew. 43 lub wew. 47 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 13.00-14.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Lekcja polityki: "Żołnierze wyklęci" (dr hab. Filip Musiał) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 13.00-14.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 420 Symulacja obrad sejmu z udziałem zaproszonych licealistów Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 13.00-14.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 412 Panel dyskusyjny: "Pedagogika i co potem" (dr Anna Seredyńska) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 13.00-14.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Symulacja obrad sejmu z udziałem zaproszonych licealistów (dr Rafał Lis) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 13.30-14.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Panel dyskusyjny: "Pedagogika i co potem"
(dr Anna Seredyńska)
Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 13.00-15.00 Rynek Główny w Krakowie Rośliny przyprawowe – dr Kamil Kulpiński, dr Anna Tyc Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Botaniki
17.05 14.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej, Św. Wawrzyńca 15, Kraków Jak grać na thereminie? Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. (12) 421 12 42 w. 136 lub w kasie Muzeum. Muzem Inżynierii Miejskiej  
17.05 14.00-15.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Ss. 405 Warsztat: "Praca z osobami głuchoniemymi" (dr Anna Czyż) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 14.00-15.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz tańca orientalnego (Iga Zaborska) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 14.00-15.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Gadające ćmy i krwiożercze gąsienice, dr Łukasz Przybyłowicz. Wykłady - max. 40 osób, wcześniejsza rezerwacja telefoniczna : (12) 422 70 06 wew. 43 lub wew. 47 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 14.00-15.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz tańca orientalnego (Iga Zaborska)
Pokaz żonglerki (Jerzy Kozłowski)
Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 14.00-15.30 Rynek Główny w Krakowie Warsztat muzyczny "Śpiew i muzyka na wodzie" (dr Małgorzata Gawor) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 14.00-16.00 Rynek Główny w Krakowie Żarłoczne rośliny, czyli dyskretny urok mięsożerców – mgr Tomasz Kowalczyk, mgr Diana Maciąga, mgr Magdalena Kasjaniuk, Bartosz Majcher Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Botaniki
17.05 14.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Mały, wielki świat komórek:
1. Spójrz w oczy muszce, czyli prezentacja mutantów Drosophila melanogaster
2. Zobacz swoje komórki, czyli przygotowanie preparatów z nabłonka jamy ustnej
3. Zostań małym naukowcem, czyli pokaz sprzętu niezbędnego w pracy i próby jego wykorzystania przez uczestników
4. Zostań omnibusem, czyli quiz dotyczący biologii komórki
5. Świat w powiększeniu, czyli obserwacja już przygotowanych preparatów z różnych tkanek
Uniwersytet Jagielloński Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
17.05 14.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Nieproszeni goście – pasożyty zwierząt i człowieka
Życie w kropli wody
Uniwersytet Jagielloński Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców
17.05 14.30-15.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Aula im. G. Piramowicza SJ Przedstawienie grupy teatralnej AKT (Anna Krzemińska) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 14.30-18.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz eksperymentów przygotowanych przez pracowników i doktorantów Zakładu Chemii Organicznej:
I. Pamięć chemiczna – samoorganizacja w roztworach wodnych, niewodnych i ciałach stałych: Pisanie światłem "na wodzie", cudowna krew św. Januarego, chemiczne "kameleony"; Substancje zmiennokształtne
II. Chemia ukryta w kolorach – barwniki natury – co może powiedzieć barwa?: Efekty solwatochromowe; Chemiczne kwiaty; Koktajl tysiąca barw
III. Zobaczyć świat w innym świetle: Fluorescencja i fosforescencja produktów naturalnych oraz przedmiotów codziennego użytku; Prawda i mity o wybielaczach; Chemiczne latarki; Laboratorium kryminalistyczne
IV. Diamentowa wyrocznia -–spektroskopia w podczerwieni dla każdego
Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii
17.05 15.00-16.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Przedstawienie grupy teatralnej AKT (Anna Krzemińska) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 15.00-16.00 Rynek Główny w Krakowie Quiz wiedzy dla maturzystów – Wiedza o społeczeństwie (dr Michał Wenklar) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 15.00-16.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, sala gimnastyczna Trening samoobrony: "Czuj się bezpiecznie! Trening samoobrony dla studentów" (dr Jakub Lickiewicz, instruktor Crazy Monkey Defense) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 15.00-16.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 414 Wykład: "Symbolika kart tarota" (dr Aneta Kliszcz)v Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 15.00-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Przegląd chrząszczy i pluskwiaków, mgr Agata Lis Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 15.00-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Owady synantropijne na podstawie fauny Krakowa, mgr Kornelia Skibińska Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 15.00-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Kraby jurajskie - skamieniałości i modele, mgr Natalia Starzyk Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 15.00-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Jak rozmnażają się pantofelki? mgr Natalia Sawka Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 15.00-17.00 Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, sala nr 30 Debata oksfordzka nt. Dostarczanie dóbr publicznych w przestrzeni miejskiej a komunikacja miejska w Krakowie
Celem debaty jest ustalenie tezy, czy komunikacja miejska w miastach powinna być za darmo, tańsza, a może droższa niż dotychczas. Przedstawione zostaną argumenty przeciwstawne. Zdanie publiczności zostanie sprawdzone przed debatą, jak i po jej zakończeniu.
Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Koło Naukowe Innowatorzy Zarządzania)
17.05 15.00-17.00 UP ul. Podchorążych 2 Aula A1 "Socjotechniki i przestępstwa komputerowe w sieci Internet, czyli jak nie utopić się w sieci" - wykład Mieszko Domagała Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Katedra Informatyki i Metod Komputerowych
17.05 16.00-17.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Aula im. G. Piramowicza SJ Wykład: "Kobieta w górach" (Anna Kalata) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 16.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie O śluzowcach w niezwykłych warunkach występowania – dr Anna Drozdowicz, mgr inż. Anna Bochynek Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Botaniki
17.05 17.10 Ogród Doświadczeń, ul. Aleja Pokoju 68 Zabawy z ciśnieniem. Szereg eksperymentów fizycznych wykorzystujących zjawiska małych i dużych ciśnień. Prosimy o wcześniejszą rezerwację (12) 346 12 85 Ogród Doświadczeń  
17.05 17.30-19.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków,dziedziniec przed głównym wejściem Uczta platońska. Powrót do starożytności (Barbara Szymańska, Maciej Borys) Akademia Ignatianum w Krakowie
17.05 18.00 Kościół św. Marcina, ul Grodzka 58 w Krakowie Z Ciebie wypływa źródło żarliwej miłości – fragmenty moralitetu Ordo Virtutum św. Hildegardy z Bingen (1098-1179) (koncert) wykonawcy: studenci Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Uniwersytet Papieski Jana Pawła II