Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka
18.05 09.00-10.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 417 Porady logopedyczne (dr Anna Skoczek) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 09.00-15.00 "Katedra i Zakład Histologii UJ CM
ul. Kopernika 7, Kraków"
Pokazy technik histologicznych i mikroskopowania z udziałem odwiedzających w pracowni histochemicznej Katedry Histologii UJ CM. Maksymalna liczba osób w jednej turze: 5 lub 6 (grupy szkolne: pięcioro uczniów plus opiekun). Prezentacje skierowane są dla osób powyżej 13 roku życia. Na czas prezentacji zostaną zapewnione uczestnikom podstawowe środki ochrony osobistej (rękawiczki laboratoryjne, fartuch). Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracowni). Prosimy o zgłaszanie się uczestników przed wejściem do Katedry (II piętro) na 5-10 minut przed rozpoczęciem pokazu.
Z uwagi na lokalizację pracowni na II piętrze oraz brak windy pokazy nie będą dostępne dla osób o ograniczeniem funkcji narządu ruchu.
Przewidywane aktywności:
1. Zaznajomienie uczestników z organizacją i wyposażeniem pracowni histologicznej oraz demonstracje różnych procedur wykorzystywanych podczas przygotowywania preparatów mikroskopowych (m. in. zatapianie materiału w parafinie, zamrażanie, krojenie skrawków, barwienie skrawków, zamykanie preparatów);
2. Własnoręczne barwienie i zamykanie uprzednio przygotowanych skrawków histologicznych uzyskanych z materiału zwierzęcego; możliwość zastosowania różnych metod barwienia (np. hematoksylina/eozyna, Sudan III, błękit alcjanowy);
3. Samodzielne barwienie szybką metodą Papanicolau własnych wymazów komórek nabłonkowych policzka;
4. Oglądanie pod mikroskopem preparatów przygotowanych przez uczestników jak i preparatów demonstracyjnych, w tym także obserwacje hodowli komórkowych in vitro;
5. Możliwość zabrania przez uczestników wykonanych przez siebie preparatów.

Udział w pokazach możliwy po wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową www.festiwal.cm-uj.krakow.pl
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  
18.05 09.00-15.00 Kolegium Jezuickie przy Akademii Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków Zostań Jezuitą na jeden dzień" Dzień Otwarty w Kolegium Jezuitów, ul. Kopernika 26 (o. dr Krzysztof Biel SJ, Rafał Bulowski SJ)    
18.05 10.00-11.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Rośliny białe- albinosy pszenżyta wyhodowanych w kulturach in vitro, mgr Monika Krzewska Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 10.00-11.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Rośliny słodkie - rośliny mające przyszłość w przemyśle cukierniczym (Stewia), mgr inż. Żaneta Michalec Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 10.00-11.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Rośliny słone - halofity ( Mesembryanthemum crystallinum, dr Ewa Surówka/ mgr inż. Maria Tatrzańska Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 10.00-12.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 204 Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców (dr Marek Pokutycki) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 10.00-12.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 204 Warsztaty: "Jak bawić się ze swoim dzieckiem" (dr Elżbieta Miterka) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 10.00-16.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 302 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Akademii Ignatianum (bezpłatne porady) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Sala 103 Wystawa fotograficzna: Barcelona w oczach studentów (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum)
Czas trwania ekspozycji: do 15.06.2013
Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Sala ekspozycja przed Aulą im. G. Piramowicza Wystawa filatelistyczna Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, hol przy Auli im. G. Piramowicza SJ Otwarcie wystawy fotograficznej: Barcelona modernista. Wystawa zdjęć Anny Pustelnik (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum) Czas trwania ekspozycji: do 07.06.2013 Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 11.00-11.30 Rynek Główny w Krakowie Sygnał rozpoczęcia – muzyka chińska, arabska, perska, indyjska Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UJ, Instytut Europeistyki UJ, Centrum Badań Holocaustu, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
18.05 11.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie Wycinanki tektoniczne – własnoręczne budowanie (wycinanie, kolorowanie i sklejanie) modeli 3D popularnych typów struktur tektonicznych (antyklina, synklina, monoklina, uskoki)
Skała skale nie równa – poznawanie właściwości mechanicznych różnych typów skał poprzezwłasnoręczne testowanie ich twardości odbojowy młotkiem Schmidta
Co nam mówią drzewa? – praktyczna prezentacja metod dendrogeomorfologii
Czy będzie dziś padać? – nauka rozpoznawania typów chmur i oceny możliwości wystąpienia opadów i innych zjawisk meteorologicznych
Co widać z Krakowa? – prezentacja walorów panoramicznych i topograficznych miasta Krakowa (na przykładzie panoramy Karpat z Kopca Piłsudskiego
Ukryte wymiary fotografii w kartografii – stereoskop i zdjęcia lotnicze, anaglif, obrazy satelitarne
W górach i nad morzem – wysokość nad poziomem morza i jej skutki, testowanie twardości skał.
Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
18.05 11.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie Wodna menażeria, czyli osobliwe organizmy wodne:
Woda stanowi środowisko życia dla niezliczonej ilości organizmów, niekiedy bardzo ciekawych. Z przykładami będzie można się zapoznać na naszym stanowisku. Będzie zobaczyć między innymi różne bezkręgowce wodne np. larwy chruścików, jętek, widelnic oraz niektóre większe zwierzęta oraz mikroorganizmy. Dowiemy się też jak na podstawie tego, co żyje w wodzie zbadać jej czystość.
Co to jest pszczoła?
Pytanie wydaje się banalne, jednak spróbujmy na nie odpowiedzieć. Czy pszczoła to owad, który robi miód? Niezupełnie – są takie pszczoły, które miodu nie robią. Taki, który mieszka w ulu? To również nie jest dobra odpowiedź – niektóre pszczoły mieszkają w łodygach trzciny, strzechach starych domów, norkach w ziemi, a nawet... w muszlach ślimaków! Owad w czarno-żółte paski? Takie ubarwienie miewają również osy, niektóre muchy, a nawet motyle. Czym zatem są pszczoły i czego jeszcze o nich nie wiemy? Na Festiwalu Nauki będzie okazja do zapoznania się z tą fascynującą grupą owadów.
Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Instytut Nauk o Środowisku
18.05 11.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie Człowiek wewnątrz i na zewnątrz – Warsztaty mające na celu przedstawienie wybranych zagadnień z budowy anatomicznej oraz morfologicznej człowieka.
W części poświeconej morfologii uczestnicy warsztatów będą mogli dowiedzieć się dlaczego mieszkańcy różnych stref klimatycznych różnią się budową ciała, korzystając ze schematów dokonać obserwacji cech opisowych twarzy oraz wykonać portret dowolnej osoby przy zastosowaniu programu komputerowego. Dowiedzą się też dlaczego odcisk palca jest niepowtarzalny oraz jakie wzory znajdują się na placach ich dłoni.
W ramach części anatomicznej będzie możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w quizach komputerowych. Dla miłośników hazardu gra w: "kości" oraz gra karciana oparta na wiedzy anatomicznej.
Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Koło Antropologów UJ
18.05 11.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie Granice mózgu – Czy mózg zawsze odzwierciedla rzeczywistość?:
1. Jak oszukać mózg ? – prezentacja iluzji wzrokowych
2. Neurogry i zabawy
3. Pokrojony mózg gryzonia – pokaz preparatów
4. Co siedzi w głowie ? – model budowy mózgu człowieka, kolorowanki dla dzieci
5. Język neuronów
Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii
18.05 11.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie "Powierzchnie minimalne" - pokazy i zabawy matematyczne z wykorzystaniem wody. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Koło Matematyków i Informatyków
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Stanowisko prezentujące systemy regulacji poziomu cieczy w instalacji przemysłowej.
Robot grający w grę "Connect 4" – interaktywny robot, z którym zwiedzający będą mogli zagrać w grę "Connect 4".
Elektryczny samochód – prezentacja i przejażdżki elektrycznym samochodem.
Stanowisko do konkursu generowania energii przy użyciu generatorów wodnych – zwiedzający będą mogli współzawodniczyć ze sobą w generowaniu energii.
Korporacyjne Centrum Badawcze ABB  
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacje na Rynku obejmą pokaz działających modeli rzeczywistych urządzeń i systemów energetycznych. W przypadku tych urządzeń możliwe będzie prześledzenia działania podstawowych elementów tych urządzeń.
Pokazy obejmą następujące urządzenia
1. Modele silników cieplnych: maszyna parowa i silniki Stirlinga
2. Miniaturowe ogniwo paliwowe z elektrolizerem zasilanym energią słoneczną
3. Modele urządzeń (samochód wiatrak itp.) napędzanych energią z ogniw paliwowych (wodorowych i metanolowych). Wytwarzanie wodoru przy użyciu energii wiatru
4. Generator termoelektryczny (wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio z ciepła), zastosowanie elementu termoelektrycznego do chłodzenia
5. Model turbiny wodnej Peltona zaopatrywanej wodą z miniaturowego hydroforu
6. Demonstracja magazynowania energii elektrycznej przy użyciu superkondensatorów
7. Pokaz ogniwa fotowoltaicznego o mocy kilkudziesięciu watów, które zasilać będzie wybrane urządzenie (np. lodówkę termoelektryczną) lub inny odbiornik
8. Pokaz wykonanych własnoręcznie modeli turbin wiatrowych oraz turbiny komercyjnej małej mocy
9. Model systemu grzewczego (źródło ciepła, pompa obiegowa, odbiornik ciepła)
10. Panel fotowoltaiczny śledzący położenie Słońca
11. Odzysk ciepła w systemie wentylacyjnym
12. Efektywne energetycznie źródła światła
13. inne
Modele urządzeń wytwarzających energię elektryczną zostaną podłączone z odbiornikami typu żarówka (dioda świecąca) czy radyjko, co umożliwi pokaz wykorzystania wytworzonej energii.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Energetyki i Paliw
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Zabawy z helem, skraplanie tlenu, komora mgłowa – czy można zobaczyć elektron?, która niczym opiłki żelaza podąża za magnesem, lewitacja nadprzewodnika nad magnesem, śpiewające rury, prądy wirowe i inne ciekawe doświadczenia z fizyki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacja nowoczesnego sprzętu pomiarowego:
- automatycznego tachimetru laserowego do precyzyjnego pomiaru kąta i długości,
- kamery termalnej wykorzystywanej do badania zmian cieplnych obiektów budowlanych,
Pokaz terenowy (w obrębie Rynku) wykorzystania geodezyjnych odbiorników GPS do precyzyjnego wyznaczania położenia, długości, kierunku, przy współpracy z siecią stacji permanentnych GPS ASG-EUPOS.
Prezentacja możliwości monitoringu środowiska
Badania wody
Pokaz historycznych instrumentów geodezyjnych
Pokaz badań fotogrametrycznych – skaner laserowy
W trakcie pokazów będzie można zapoznać się z prezentacją wyników prac naukowych prowadzonych przez Studentów zrzeszonych w kołach naukowych.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Płukanie złota - konkursy z nagrodami, certyfikat poszukiwacza złota, nauka płukania złota z piasków złotonośnych.
Struktury minerałów i skał w obrazie mikroskopowym: jak szlifuje się skały, Demonstracja działania i użycia mikroskopu stereoskopowego, preparaty i okazy mineralogiczne.
Kącik gemmologiczny: kamienie szlachetne naturalne i syntetyczne, identyfikacja, rodzaje szlifów. Identyfikacja kamieni szlachetnych w pierścionkach.
Minerały fluorescencyjne – ekspozycja, demonstracja
Hydrogeologia. Zasoby wód naturalnych w Polsce. Ekspozycja.
Analiza chemiczna próbek wody – stanowisko analityczne.
Mineralizacja wód pitnych.
GeoRadar - a co jest pod powierzchnią Rynku? Pomiar i prezentacja wyników geofizycznych.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz robotów wykonanych z klocków lego biorących udział w konkursie Robotów.Przedstawienie robotów mobilnych.
Prezentacja mobilnego stanowiska do pomiarów akustycznych, zabawy z dźwiękiem.
Analiza widma dźwięku, zabawy z dźwiękiem.
Badania nieniszczące lin i pasów stalowo-poliuretanowych stosowanych jako cięgna nośne w dźwigach osobowych.
Prezentacja modeli urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Pokaz samochodu Formuły 3 wykonanego przez studentów.
Interaktywny system nauki programowania Heidenhain.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie
"Sterowanie robotami mobilnymi przy pomocy systemów agentowych, demonstracja inteligentnych robotów mobilnych".
"Termiczna proteza dla osób niedowidzących
"Silnik audio do gier komputerowych"
"Niekonwencjonalne metody zasilania urządzeń elektronicznych"
"Jak zbudowany jest układ scalony?"
"Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - Certyfikat Początkującego Elektronika"
"Zjawisko przesłuchu dla telewizorów 3D."
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych (bicie pamiątkowych żetonów z aluminium na prasie).
Symulacja komputerowa procesów kształtowania plastycznego metali nieżelaznych (wizualizacja wyników obliczeń numerycznych).
Modelowanie fizyczne procesów przeróbki plastycznej metali nieżelaznych.
Efekty cieplne przemian fazowych w materiałach metalicznych.
Ciekawe zjawiska chemiczne.
Ekspozycja wyrobów z metali nieżelaznych.
Prezentacje multimedialne.
Prezentacja modelu kryształu Bragga-Ney'a.
Prezentacja prób wytrzymałościowych (rozciąganie, cykliczne odkształcanie, ściskanie) na maszynie wytrzymałościowej.
Struktury metali nieżelaznych i ich stopów (obserwacje stereoskopowe i na mikroskopie świetlnym).
Nowoczesne materiały metaliczne (metale z pamięcią kształtu).
Niskotopliwe eutektyki metali nieżelaznych.
Ekspozycja wyrobów z metali nieżelaznych.
Prezentacje multimedialne.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Metali Nieżelaznych
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Namiot 1 Badania chromatograficzne wód podziemnych.
Czy przy pomocy pola magnetycznego można poprawić własności wody?
Woda w organizmie - co nam może powiedzieć o stanie zdrowia?
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe układu nerwowego i krwionośnego w badaniach przedklinicznych.
Namiot 2:
Prezentacje nt. Wielkiego Zderzacza Hadronów (akcelerator LHC)
- Nowo odkryta cząstki Higgsa - a istnienie Wszechświata.
- Z czego składa się Wszechświat - gdzie się podziała antymateria?
- Produkcja najbardziej gorącej i gęstej materii – idealna ciecz Wizualizacja zasady działania akceleratora LHC.
Przekaz na żywo z CERN-u (telekonferencja) .
Prezentacje, animacje, gry, elementy i modele aparatury eksperymentów przy LHC Największy klaster komputerowy świata (GRID) - animacje.
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN  
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Jak ratujemy zabytkowe kamienice
Zobaczyć niewidoczne
Konkurs wiedzy chemicznej z nagrodami
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN  
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz sprzętu, pogadanki, mini konkursy wiedzy o ochronie przeciwpożarowej. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie  
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Jak powstaje sztuka – warsztaty z udziałem studentów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych. Jak wyobrażenia staja się sztuka- psychozabawa.
Każdy z nas jest socjologiem – quiz socjologiczny.
Foto-socjologia- gra socjologiczna- jak przedstawić pojęcia i kategorie za pomocą fotografii.
Negocjator- gra negocjacyjna.
"Ja to Kto?"- poznaj lepiej siebie i swój styl działania w różnych sytuacjach.
'Eksperymentuj z nami- zapraszamy do świata eksperymentów przyrodniczo-fizyczno-chemicznych- warsztaty dla dzieci prowadzone przez metodyków edukacji społeczno-przyrodniczej.
Mamo! Tato! Mam Talent! - diagnoza uzdolnień dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Don't play with fire, play with words' – warsztaty tłumaczeniowe dla
dzieci i młodzieży Znasz polskie kino?- quiz filmoznawczy Rekreacja w
mieście- Zakrzówek- warsztaty polegające na zaproponowaniu
nowatorskiego urządzenia wybranego terenu w Krakowie uwzględniając charakter miejsca i funkcje wyznaczone w dokumentach planistycznych Jaka jest Twoja świadomość prawna-quiz wiedzy prawnej.
Jak to działa – wariograf, czyli wykrywacz kłamstw.
Turystyka to nauka-quiz wiedzy o najbardziej znanych atrakcjach turystycznych świata.
Co każda kobieta powinna wiedzieć o urodzie- eko-warsztaty – jak powstają zdrowe kremy.
Bądź FIT! - porady dietetyczne.
Pokazy ratownictwa medycznego.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Dobra woda prosto z kranu
• Badanie jakości próbek wody dostarczanych przez mieszkańców Krakowa
• Udzielanie informacji dot. jakości wody oraz rozmowy z mieszkańcami Krakowa dot. ochrony środowiska wodnego, ekotoksykologii i zagrożeń dla środowiska wodnego
• Prezentacja potencjału analitycznego i oferty Centralnego Laboratorium (zdjęcia, filmy, prezentacje i inne dokumenty wyświetlane na monitorze komputera lub na TV)

Sprzęt laboratoryjny:
Spektrofotometr DR 4000 UV/Vis, Spektrofotometr DR 2000, konduktometr, pH-metr, mętnościomierz, biureta cyfrowa i dozowniki.

Zakres badań wykonywanych na miejscu:
Fizykochemiczne wskaźniki jakości wody, m.in.: mętność, barwa, pH, przewodnictwo właściwe, mineralizacja, żelazo, mangan, azotany, azotyny, amoniak, twardość.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie  
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie • GRAFY: kolorowanie map i wiele innych przykładów zastosowania teorii grafów
• PARADOKSY: problemy starożytnych Greków; paradoksy logiczne
• Kłopoty z nieskończonością
Poliechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Fizyki, Matematyki I Informatyki
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie • "Jestem inżynierem" – gry, zabawy i quizy o tematyce budowlanej
• "Ciepło–zimno" – odkrywanie tajemnic izolacyjności cieplnej obiektów budowlanych.
• "Przekraczamy przeszkody" – tajemnice budowy mostów wiszących, łukowych
i belkowych. Budowa mostów z udziałem widzów
• "Śliskie drogi" – pokaz badania wpływu zawilgocenia i sposobu przygotowania powierzchni kamiennych na ich szorstkość. Badanie z wykorzystaniem wahadła angielskiego z udziałem widzów
• "Tajemna mieszanka" – nawierzchnie drogowe, ich składniki i badania
• "Sprężmy się" – pokaz sprężania belki betonowej oraz zasad pracy konstrukcji żelbetowych i sprężonych z udziałem widzów
• "Jak to działa – żelbet" – zasady pracy konstrukcji z betonu i stali, pokaz przygotowania zbrojenia konstrukcji z udziałem widzów
• "Nowoczesne budownictwo" – prezentacja nowoczesnych metod realizacji robót budowlanych przy zastosowaniu wędrujących automatów w technologii "ja-wa system"
• "Drgania i inne zjawiska" – prezentacja pomiaru drgań konstrukcji budowlanych
z udziałem widzów
• "Beton bez tajemnic" – prezentacja urządzeń do badania konstrukcji betonowych
Poliechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie • Otrzymywanie oraz spalanie czarnego prochu
• Przygotowanie mieszanin rozświetlających
• Rozpuszczenie metali takich jak sód, lit, potas
• Hodowla ogrodu wodnego
• Srebrzenie i złocenie monet
• Bijące sztuczne serce
• Spalanie żelatynowych misiów z różnymi efektami świetlnymi i akustycznymi
• Otrzymywanie barwnych pianek
• Wulkan parowy
• Zielony iskrzący wulkan
• Otrzymywanie fajerwerków
• Ognie bengalskie
• Otrzymywanie trwałych pianek
• Gaszenie płonących metali przy użyciu wody
• Świece dymne o różnej barwie dymu
• Butelka zmieniająca barwę
• Roztwory mieniące barwę w zależności od ilości światła
• Roztwory fluorescencyjne
• Przemiana wody w wino, piwo i mleko
• Pokaz sprzętu laboratoryjnego
• Zmiany zabarwienia kryształów pod wpływem wody
• Różne oblicza światła
• Mieszanie roztworów podczas, którego powstaje dużo ciepła
• Pokaz działania sprzętu gaśniczego – tylko w przypadku pożaru
• Ponad to dużo ciekawych atrakcji związanych z pirotechniką
• Możliwość wzięcia udziału w pokazach
Poliechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii I Technologii Chemicznej
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie I. Woda jako surowiec:
Model działania kolumny chromatograficznej; Chromatografia bibułowa; Rola chromatografii w wykrywaniu związków toksycznych w oczyszczanej wodzie

II. Woda jako środowisko życia mikroorganizmów:
Świat w kropli wody; Obserwacja pantofelków i ameb w mikroskopie świetlnym, ucieczka od środka drażniącego; Sinice, nasi przyjaciele, czy wrogowie?

III. Właściwości wody:
Adhezja i kohezja – woda jako klej, podciąganie kapilarne, transpiracja w roślinach; Osmoza (napływanie lub odpływanie wody z jajka pozbawionego skorupki, winogron, komórek cebuli); Hydrofobowość i hydrofilowość związków – Dlaczego oliwa jest sprawiedliwa i na wierzch wypływa?

IV. Rola wody w organizmie i konserwacji żywności:
Dlaczego kartofle, banany i jabłka ciemnieją na powietrzu, ale nie gdy zanurzyć je w wodzie?
Dlaczego nie należy wielokrotnie rozmrażać i zamrażać żywności; Bez wody nie dasz z siebie 100%, czyli skutki odwodnienia; Dlaczego przy odwodnieniu wodę najlepiej podawać z cukrem i solą

V. Woda jako środowisko reakcji– Kapuściany pH-metr

VI. Szybkie i inteligentne – rola wody w niezwykłym życiu roślin:
Kwiaty berberysu; Koszyczki kwiatów z rodziny astrowatych; Papierowe kwiaty; Szyszki – pogodynki

VII. Pokaż kotku, co masz w środku:
Naturalna flora bakteryjna; Odcisk teflonu, ręki, stopy

VIII. Chemiczny Photoshop:
Zmiana koloru kwiatów in vivo (bez lilak)

IX. Świecące na zielono białko z meduzy – prezentacja z użyciem mikroskopu fluorescencyjnego

X. Fluorescencja roztworów
.
XI. Woda jako sito – tajemnice gradientu gęstości

XII. Biodegradacja – biodegradowalne pianki do przewozu łatwo tłukących przedmiotów – remedium na zaśmiecony świat

XIII. Origami DNA – Wycinanka dla dzieci
Uniwersytet Jagielloński Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Konkursy wiedzy o społeczeństwie dla dorosłych i dla dzieci
Gry i zabawy socjologiczne dla dorosłych i dla dzieci (negocjacje, badania konsumenckie itp.)
Pokaz zdjęć studentów i pracowników IS UJ
Prezentacje przybliżające zawód socjologa
Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Socjologii
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Kącik informacyjny: "Dziecko w sieci"; "Aktywni seniorzy"
Pedagogiczna gra miejska (zapisy poprzez Facebooka)
Gra planszowa: z zadaniami dla dzieci w wieku szkolnym; dla maturzystów "Studencki żywot"
Kącik ekologiczny – warsztaty robienia zabawek oraz papierowej wikliny
Tańce bałkańskie
Zabawy animacyjne z chustą KLANZYT
Tańce animacyjne
Pokaz baniek mydlanych
Animacje metodami pedagogiki zabawy
Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Pedagogiki
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Doświadczenia: dziwne przygody stojącej i płynącej wody (hydrostatyka i hydrodynamika)
"Woda wpływa na wiele …" – przegląd prac prowadzonych w IFUJ dotyczących układów zawierających wodę
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Instytut Fizyki
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Laptop z obrazem 3D – różne spojrzenia na 3D, a także czym różni się 3D od 3D; jak filmy lub gry na laptopie ożywają dzięki użyciu najnowszej technologii oraz okularów poklatkowych
Retusz fotografii – Zawsze chciałeś mieć idealne zdjęcie profilowe na Facebooka? Nie wiesz, jaka jest prawda z celebrytami na okładkach? Przyjdź, zrób zdjęcie i oddaj się w ręce naszego grafika, który na miejscu w ciągu kilku minut zmieni Cię i sprawi, że znajomi będą zazdrościć Ci nowej profilówki lub zdjęć sesyjnych
Zielony ekran – Efekty specjalne z Dużego Ekranu w warunkach niemalże domowych; jak łatwo jest podmienić w czasie rzeczywistym tło, dzięki czemu można natychmiastowo przenieść się w inne miejsca świata; w jaki sposób tworzy się efekty specjalne, które można podziwiać w najnowszych filmach.
Roboty LEGO MINDSTORMS – Interesowałeś się robotyką? Znasz Turniej Robotów Walczących? Może sam bawisz się LEGO? Przyjdź i zobacz jak wyglądają roboty złożone przez naszych studentów. Opowiedzą Ci o podstawach ich programowania, o tym co i jak by rozpocząć oraz postarają się rozwiać Twoje wątpliwości w tej sprawie
Konkurs informatyczny – Konkurs z nagrodami, w którym uczestnicy odpowiadają na pytania z różnych dziedzin informatyki. Być może dzięki temu dowiesz się, że jesteś urodzonym programistą gier lub administratorem sieci?
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Koło Naukowe Informatyki Stosowanej
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Pokazy: Magic Sand; Ciecz magnetyczna; Ciecz nienewtonowska Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Koło Naukowe Nanotechnologów
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Stoisko informacyjne – koordynatorzy oraz studenci o studiach; o mobilności; o stażach; o karierach absolwentów; o 'Intensive Programme'; Erasmus Mundus; prezentacje multimedialne;
Stoisko z wypisywaniem imion lub sentencji w kaligrafii chińskiej i japońskiej (być może także po koreańsku i w hindi) przez native-speakerów – przy okazji spotkania z ludźmi z Dalekiego Wschodu, mieszkającymi w Krakowie
Malowanie rąk henną – dla dorosłych; dla dzieci: malowanie twarzy, rąk – w znaki, pandy, smoki
Zabawy dla dzieci – kolorowanki z motywami dalekowschodnimi, przygotowywanie masek z opery pekińskiej, masek ze smokami itp.
Kącik z grami: madżong, chińskie szachy, go, itp.
Chińska i japońska ceremonia herbaciana. Centrum zarządzania kryzysowego (zakres tematyczny: powódź w Polsce)
PAH (zakres tematyczny: woda, jako problem społeczno-polityczny na świecie)
Dowództwo Wojsk Specjalnych (zakres tematyczny: do ustalenia)
Filmy, pokaz zdjęć z komentarzem pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UJ (każde spotkanie z przedstawicielem INPiSM UJ kończy się małym konkursem w postaci pytań zadawanych uczestnikom.
Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UJ, Instytut Europeistyki UJ, Centrum Badań Holocaustu, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Woda bywa niebezpieczna…
Prezentacje multimedialne dotyczące ratowania osób tonących.
Instruktaż udzielania pierwszej pomocy osobom ewakuowanym z wody
Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Zakład Ratownictwa Medycznego
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Krótkie lekcje języków świata z wykorzystaniem technologii multimedialnych
Quizy językowe
Konkursy na prawidłowe odczytanie "łamańców" językowych charakterystycznych dla poszczególnych języków
Nauka piosenek w obcych językach
Prezentacje kuchni narodów i zwyczajów żywieniowych
Prezentacje dzieł literackich na scenie: krótkie scenki w językach obcych
Konkursy na temat najważniejszych osiągnięć artystycznych krajów reprezentowanych przez poszczególne filologie
Prezentacja codziennych zwyczajów narodów świata
Pokaz makijażu i mody orientalnej
Nauka pisma japońskiego
Konkursy i quizy na temat stereotypów charakterystycznych dla poszczególnych narodów świata
Prezentacje: tłumaczenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces przekładu (tzw. narzędzia CAT) – prezentacja możliwości oprogramowania, sposoby jego działania; tłumaczenia audiowizualnego – tłumaczenie filmów, napisów filmowych, audiodeskrypcja, pokazy multimedialne;tłumaczenia ustnego konsekutywnego – rozmaite strategie i podstawy wykonywania tłumaczeń tego typu, prezentacja rynku tłumaczeń ustnych
Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Pokazy gier wideo na platformie PC i PS3
Prezentacja działalności GSA
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, GSA (Gamedev Students Association)
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Pokaz Słońca przez teleskop
Prezentacje o wodzie we Wszechświecie
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Obserwatorium Astronomiczne
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacje programów tworzonych przez studentów i pracowników Instytutu Informatyki z zakresu: grafika komputerowa i jej zastosowanie w projektowaniu, symulacje komputerowe w biologii, medycynie, fizyce
Kawiarnia internetowa i możliwość pracy z prezentowanymi programami pod opieką studentów z Koła Studentów Informatyki
Prezentacja multimedialna Instytutu Informatyki
Konsultacje ze studentami i pracownikami Instytutu Informatyki na tematy informatyczne
Gry i zabawy algorytmiczne
Fraktale – sztuka natury i matematyki
Wielościenne origami
Bańki mydlane jako powierzchnie minimalne
Teoria gier i jej praktyczne zastosowania
Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Poradnia językowa – doktoranci i członkowie Koła Językoznawców rozstrzygać będą wszelkie wątpliwości związane z zasadami poprawnościowymi (leksykalnymi, fleksyjnymi, składniowymi)
"Onomastyczny punkt informacyjny" – możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania o znaczenie i pochodzenie swojego imienia i nazwiska
Stały punkt informacyjny – udzielanie informacji na temat programu studiów oraz zasad rekrutacji na poszczególne kierunki i specjalności na Wydziale Polonistyki
Konkursy, quizy i zabawy związane tematycznie z literaturą i językiem polskim (w formie krzyżówek, mini-dyktand, prostych gier edukacyjnych) ¬ – z nagrodami książkowymi
Konkursy plastyczne dla najmłodszych, połączone z czytaniem krótkich bajek i wierszyków dla dzieci
Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Quizy tematyczne dotyczące zarządzania i elementów ekonomii (program zorganizowany przez Koło Naukowe Strateg oraz Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne) Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Ekonomii i Zarządzania
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Konkursy dla najmłodszych w formie zgadywanek lub krzyżówek (hasła związane z książkami).
Miniszkolenie z wyszukiwania informacji
Konkurs na porządkowanie zbioru elementów wg różnych kryteriów
Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Kurs Tańca – salsa
Dla najmłodszych – malowanie twarzy
"Figura z ludzi" – flash mob – tworzenie żywej rzeźby a następnie udokumentowanie jej
Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Kultury
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Pokazy i doświadczenia:
Pokazy gadów
Gospodarka wodna roślin – doświadczenia ilustrujące zjawiska dyfuzji, osmozy, pęcznienia nasion, gutacji, parowania wody.
Metody pomiaru natężenia parowania w liściach roślin przy użyciu analizatora gazowego podczerwieni Ciras
Prezentacja filmu przedstawiającego żywe, poruszające się mikroorganizmy, jakie można odnaleźć w kropli wody (bakterie, pierwotniaki, wiciowce itp.).
Prezentacja okazów makroskopowych i mikroskopowych glonów, roślin i grzybów.
Preparaty suche roślin wodnych - oijazy
Prezentacja "Migawki florystyczne z Izraela"
A gdy brakuje wody… - jak radzą sobie rośliny w sytuacji braku wody - pokazy
Napięcia powierzchniowego - pokazy
Potwory wodne - doświadczenia i pokazy analizy wody
Budowa cząsteczki wody - warsztaty
Doświadczenia ilustrujące właściwości wody - warsztaty
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Biologii
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Graficzne ptaki polskie - warsztaty plastyczne.
Pomiędzy linią a pięciolinią - warsztaty plastyczno-muzyczne.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Wydział Sztuki
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie 1. Prezentacja prac studentów Architektury Krajobrazu wykonanych w czasie zajęć kursowych przedstawiających projekt zagospodarowania Bulwarów Wiślanych od Mostu Dębnickiego do nowego Mostu Zwierzynieckiego.
2. Instalacja z obiegiem wody zamkniętym w formie ozdoby ogrodowej.
3. Konkursy dla dzieci i młodzieży pod kierunkiem studentów.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Architektura Krajobrazu-Studia Międzywydziałowe
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie

Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hagard"
Proponowane sygnały łącznie z zapowiedziami (występy 15 – 20 minutowe)
- hejnał Wydziału Leśnego;
- powitanie;
- apel na łowy;
- sygnały pokotowe;
- marsze i fanfary myśliwskie;
- inne sygnały oraz muzyka myśliwska;
Koło Naukowe Leśników
1. "Woda w obiektywie leśników"
• ekspozycja zdjęć autorstwa studentów leśnictwa;
2. "Wodne rośliny i zwierzęta" – ekspozycja połączona z krótką multimedialną prezentacją;
• eksponaty zoologiczne i botaniczne;
• "Dlaczego kaczka pływa, a kura tonie – czyli tajniki ptasich piór" – prezentacja
3. "Bóbr – zmyślny hydrolog"
• Prezentacja bobrzych urządzeń;
• "Ochrona bobra w Polsce – sukces czy niepowodzenie" – poster;
• "Szkody wyrządzane przez bobra europejskiego w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej" – poster
4. Konkurs wiedzy leśnej -
- konkurs rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt (ssaków, ptaków, płazów i gadów) związanych ze środowiskiem wodnym na podstawie okazów zielnikowych , preparatów zwierzęcych oraz na podstawie fotografii – dwukrotnie każdego dnia o godzinie np. 12 i 15.
Posadź swoje drzewo – czyli leśnicy rozdają sadzonki. Zbadaj wodę którą pijesz.
5. Analiza chemiczna jakości wody.
- odbiór próbek wody od zainteresowanych osób w namiocie Wydziału Leśnego w dniu prezentacji.
Próbki będą przebadane w Laboratorium Geochemii Środowiska Leśnego i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Katedra Technologii Węglowodanów
1. Wymywanie glutenu,

2. Obserwacje ziaren skrobiowych przy użyciu mikroskopu projekcyjnego, Skrobia natywna gromadzona jest w tkankach roślinnych w postaci tak zwanych granul skrobiowych. W zależności od pochodzenia botanicznego ziarna (granule) skrobiowe przybierają różny kształt i różną wielkość. Analiza mikroskopowa pozwala na określenie średniej wielkości ziaren i ich identyfikację botaniczną. Przygotowane preparaty mikroskopowe skrobi różnego pochodzenia obserwować pod lanametrem. Są to proste preparaty wodne.

3. Barwienie skrobi płynem Lugola (wykrywanie zafałszowań np. mąką) Skrobia posiada zdolność do tworzenia kompleksów inkluzyjnych z różnego rodzajami cząsteczek tzw. "gościa". Z jodem skrobi tworzy barwny kompleks o barwie granatowo-fiolotowej. Powstały barwny kompleks jest wykorzystywany w analityce jako znacznik końca miareczkowania, oraz może być użyty do wykrywania obecności skrobi, np podczas zafałszowania śmietany mąką.

4. Prozdrowotne właściwości zbóż, zwłaszcza tych "niechlebwych" (proso, owies, jęczmień, gryka, owies).
5. Refraktometryczne oznaczanie cukrów w rożnego rodzaju napojach "kolorowych"
Obecność w wodzie substancji rozpuszczonych wpływa na wartość współczynnik refrakcji badanych roztworów. W pokazie ma zostać wykorzystany prosty ręczny refraktometr.

Katedra Żywienia Człowieka
Waga Tanita i analiza składu ciała ochotników (zawartość tłuszczu, wody i mięśni w organizmie, stopień nadwag itp.).
Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji
Pracownicy Katedry zaprezentują różnego rodzaju przyprawy i mieszanki przyprawowe stosowane w kuchni polskiej, jak i w innych krajach świata (będą to pokazy przypraw wraz z ich krótką charakterystyką).
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Żywności
18.05 11.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie "OCZYŚĆ SWÓJ UMYSŁ" .
Zainteresowane osoby będą mogły sprawdzić swoje możliwości psychomotoryczne oraz poznać techniki psychoregulacyjne.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
Instytut Nauk Społecznych
Zakład Psychologii
18.05 11.00-11.30 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Czy szkodniki pomagają chronić przyrodę? dr Piotr Waligórski Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 11.00-12.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców (dr Marek Pokutycki) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 11.00-12.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Warsztaty: "Jak bawić się ze swoim dzieckiem" (dr Elżbieta Miterka) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Bicie pamiątkowych żetonów z logo WMN
Symulacja komputerowa procesów kształtowania plastycznego metali nieżelaznych (wizualizacja wyników obliczeń numerycznych).
Modelowanie fizyczne procesów przeróbki plastycznej metali nieżelaznych.
Efekty cieplne przemian fazowych.
Ciekawe zjawiska chemiczne (chemiczny ogród, reakcja oscylacyjna B-R, kolorowy słoń, pierścienie Liesganga, kolorowa skarpeta)
Ekspozycja wyrobów z metali nieżelaznych.
Prezentacja modelu kryształu Bragga-Ney'a.
Struktury metali nieżelaznych i ich stopów (obserwacje stereoskopowe i na mikroskopie świetlnym).
Nowoczesne materiały metaliczne (metale z pamięcią kształtu).
Niskotopliwe eutektyki metali nieżelaznych (stop Wooda).
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Wydział Metali Nieżelaznych
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Specjalność: Europa Wschodnia + Instytut Historii Sztuki i Kultury
  1. Rejs przez cywilizacje – Dlaczego pierwsze cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami? Jaki wpływ miała woda na rozwój miast, państw i całych cywilizacji? 2. Woda na młyn – Wodne wynalazki "napędzające" rozwój cywilizacyjny (akwedukty, koło młyńskie, melioryzacja, organy wodne, parowce, etc. 3. Największe morskie katastrofy i bitwy – konkurs z nagrodami 4. Starożytne rejsy wycieczkowe – konkurs z interaktywną mapą 5. Od Leny do Newy – poznaj Rosję – krótki przewodnik turystyczny
Specjalność: Archiwistyka
 1. Warsztat średniowiecznego skryby – stwórz własny dokument
  • transkrypcja manuskryptów
  • pismo i atrament sympatyczny
  • czerpanie papieru
  • pieczęcie
  • przepis na atrament
Specjalność: Doktryny polityczne i prawne
 • Marynarze i Piraci – Międzynarodowe prawo morskie – ciekawostki
 • W.O.D.A – losowanie pamiątkowych cytatów
Specjalność: Historia sztuki Woda zaklęta w sztuce
 • malowanie farbami wodnymi (inspirowane znanymi pejzażami wodnymi)
 • wodne puzzle (interaktywna zabawa z dziełem sztuki)
 • "Płynąc od dzieła do dzieła" – gra planszowa
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Podróże św. Pawła – gra planszowa
"Zanurzeni w Chrystusie" – znaczenie i symbolika chrztu (baptysteria, formy chrztu, przyrzeczenia chrzcielne), chrzest w różnych denominacjach chrześcijańskich
"Woda w wielkich religiach świata" (buddyzm, hinduizm, konfucjanizm, islam)
Ikona chrztu Pańskiego – puzzle
"Zbudujmy Arkę!" – tworzenie współczesnej Arki Noego plastikowych butelek po wodzie
Okresowe badania wiary cz. II
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Teologiczny
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie ABC nie-lania wody…
- I Ty możesz zostać gwiazdą dziennikarstwa! - kręcenie stand-upów z "łamańcami" językowymi i inne atrakcje medialne
- Reportaże Radia Bonus – wywiady z odwiedzającymi namiot UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie
 1. Za siedmioma rzekami, za siedmioma morzami - interaktywne opowieści, czyli dzieci tworzą bajki
 2. "Kiedy nad wodą tworzy się tęcza"… zabawy z Klanzą
 3. Testy i quizy psychologiczne
 4. Tworzenie biżuterii
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Nauk o Rodzinie
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Wszystko płynie (koncepcje filozoficzne czasu) Quizy, testy i zagadki filozoficzne Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Filozoficzny
18.05 11.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie
 1. Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji - gry i zabawy dla najmłodszych, mini-wykłady
 2. Koło Naukowe Ekologii Wyrobów - zajęcia dla najmłodszych, konkursy
 3. Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej - mini-wykłady oraz konkursy z nagrodami
 4. Koło Naukowe Controllingu i Finansów - quizy i konkursy finansowe i ekonomiczne
 5. Naukowe Koło Psychologiczne - testy psychologiczne, quizy i zagadki psychologiczne
 6. Koło Naukowe Rewizji Finansowej "Audyt"
  • Zagadki w stylu "woda w liczbach"
  • Zabawy dla dzieci ( rysowanie wyobrażeń, rebusy )
  • Zajęcia praktyczne dla dzieci- wyklejanki bibułą i papierem kolorowym
  • Doświadczenia na wodzie- sprawdzanie które substancje toną, które nie; zabawy łódkami na wodzie
 7. Koło Naukowe Chemiczno-Towaroznawcze
  • oznaczanie zawartości cukru w wodach smakowych
  • analiza sensoryczna – rozpoznawanie smaków i zapachów
  • oznaczenie zafałszowań herbaty
  • oznaczenie kwasowości produktów mlecznych
  • badanie zawartości skrobi w wybranych produktach spożywczych
  • żywa piana
  • ciepły lód
  • sztuczna krew
  • magiczna butelka
  • magiczny ogród
  • oznaczanie zawartości alkoholu
  • konkurs wiedzy z zakresu towaroznawstwa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
18.05 11.30-12.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Woda w rolnictwie, prof. Franciszek Dubert Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 11.30-15.00 Rynek Główny w Krakowie Konkursy dla najmłodszych i trochę starszych:
"Zbuduj Unię Europejską" – układanie puzzli, z których powstaje obraz Europy
"Kolory Europy" – quiz polegający na dopasowaniu flag europejskich do państw, które reprezentują
Minilekcje języka chińskiego, japońskiego, koreańskiego i hindi
Szkolenia z savoir-vivru: chińskiego, japońskiego, koreańskiego
Prezentacja ciągła slajdów z wizyt studyjnych w Miejscach Pamięci w Polsce i zagranicą zrealizowanych przez studentów nowej specjalności wymiennie z prezentacją filmu zrealizowanego przez studentów specjalności o studiach
Prezentacja ciągła archiwalnych dokumentów, fotogra?i i ?lmów z okresu I i II wojny światowej (prezentacje multimedialne)

Test historyczny z tematyki II wojny światowej z nagrodami (publikacje CBH UJ)

Prezentacje materiałów promocyjnych CBH UJ
Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Europeistyki UJ, Centrum Badań Holocaustu, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
18.05 12.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej, Św. Wawrzyńca 15, Kraków Poznajemy zabytkową zajezdnię – gra wykorzystująca walory historycznej przestrzeni Muzeum i obiektów, które się w nim znajdują. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. (12) 421 12 42 w. 136 lub w kasie Muzeum. Muzem Inżynierii Miejskiej  
18.05 12.00-12.30 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Czy rośliny wpływają na siebie? prof. Andrzej Skoczowski Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 12.00-13.00 Rynek Główny w Krakowie Konkurs filozoficzny z nagrodami (Barbara Szymańska, Maciej Borys) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 12.00-13.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 405 Lekcja polityki: "Google -przyjaciel czy wróg?" (dr Maria Nowina Konopka) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 12.00-13.00 Rynek Główny w Krakowie Prezentacja o wybranych projektach naukowych realizowanych przez Centrum: Falstad (wywiady z były więźniami), mapa Pamięci oraz Szkoła Letnia Nauczania o Holokauście (doktorantki CBH UJ: Elizabeth Bittner oraz Katarzyna Suszkiewicz) Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Europeistyki UJ, Centrum Badań Holocaustu, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
18.05 12.00-13.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Lekcja polityki: "Google -przyjaciel czy wróg?" (dr Maria Nowina Konopka) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 12.00-16.00 Rynek Główny w Krakowie Warsztat tworzenia biżuterii (Arletta Magiera) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 12.00-18.00 Rynek Główny w Krakowie Zabawy integracyjne (dr Marek Pokutycki) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 12.30-13.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Kolory roślin, dr Michał Dziurka Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 13.00-14.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Wykład: "Literatura dla dzieci - Skąd się wzięło tyle wody?" (dr Krystyna Zabawa)v Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.00-14.00 Rynek Główny w Krakowie Warsztat: Cząsteczka wody w orgiami (Koło Naukowe Ars Educandi) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.00-14.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 204 Wykład: "Literatura dla dzieci - Skąd się wzięło tyle wody?" (dr Krystyna Zabawa) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.00-14.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, sala gimnastyczna Trening samoobrony: "Crazy Monkey Defense - sztuki walki dla każdego" (dr Jakub Lickiewicz, instruktor Crazy Monkey Defense) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.00-16.00 Rynek Główny w Krakowie Taniec belgijski (Katarzyna Wojas) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.00-14.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Trening samoobrony: "Crazy Monkey Defense - sztuki walki dla każdego" (dr Jakub Lickiewicz, instruktor Crazy Monkey Defense) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.20-14.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Jak światło wpływa na rośliny? prof. Andrzej Skoczowski Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 13.30-14.30 Wykład: "Śladami starożytnego Egiptu po Krakowie"(dr Leszek Zinkow) Wykład: "Śladami starożytnego Egiptu po Krakowie"
(dr Leszek Zinkow)
Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.30-14.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 412 Lekcja polityki: "Czy rzeczywiście nie ma róznicy między politykiem a proszkiem do prania?" (dr Artur Wołek) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.30-15.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 205 Warsztaty radiowe (Małgorzata Michniak) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 14.00-14.15 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Dlaczego rośliny są postrzegane w kolorze zielonym? prof. Andrzej Skoczowski/ mgr Monika Kula Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 14.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie "Spacer suchą nogą po deszczowym Rynku Krakowskim zgodnie z ruchami Kinecta" -pokaz i zabawa interaktywna. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Katedra Informaty ki i Metod Komputerowych
18.05 14.20-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Oznaczanie chlorofilu, białek fenoli, dr Michał Dziurka / mgr Katarzyna Cyganek Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 14.20-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Wybarwianie tkanek roślinnych, mgr Paulina Zimak/ mgr Piotr Szczyrek Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 14.20-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Wyhoduj to sam w kulturach in vitro, mgr Agnieszka Kalandyk/ mgr Anna Maksymowicz Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 15.00-16.00 dziedziniec Collegium Nowodrorskiego "Jak radzic sobie z agresją pacjentów"? Elementy samoobrony dla służb medycznych w formie treningu. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  
18.05 15.00-17.00 Rynek Główny w Krakowie Quizy dotyczące znajomości Unii Europejskiej i Europy:
"Co Ty wiesz o Unii Europejskiej?" - quiz znajomości Instytucji Unii Europejskiej; symbole europejskie: flaga, motto, hymn,
"Różnorodna Europa" – quiz znajomości miejsc i zwyczajów w Europie,
"EuroQuiz EUROCULTURE" – dla chcących sprawdzić nie tylko swoja znajomość o UE, ale i kompetencje językowe – konkurs w języku angielskim.
Pamiątkowe zdjęcia w strojach bliskowschodnich i dalekowschodnich
Czytanie bajek chińskich i arabskich – dla dzieci
Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Europeistyki UJ, Centrum Badań Holocaustu, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
18.05 16.15 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Konkurs z nagrodami, prowadzi mgr inż. Maria Tatrzańska Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 19.00 PWST, ul. Warszawska 5, Kraków Pokaz egzaminu przygotowanego ze studentami II roku przez Wiktora Logę-Skarczewskiego. Antologia brytyjskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej w przekładzie St. Barańczaka. Tytuł spektaklu "Fioletowa krowa". Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna