Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka
14.05 09.00-16.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Aula im. G. Piramowicza Konferencja naukowa pt. „Oblicza wody w kulturze”  Akademia Ignatianum w Krakowie  
14.05 16.30-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Aula im. G. Piramowicza Debata pt. „Geopolityczne skutki zmian w zasobach wodnych" (uczestnicy, m.in. p. Janina Ochojska, PAH) Akademia Ignatianum w Krakowie  
15.05 09.30-9.45 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, sala MSJO CIACHO ZA PRZYSŁOWIE. Domowe wypieki w zamian za uzupełnienie lub przetłumaczenie przysłowia po rosyjsku, włosku, niemiecku i angielsku Akademia Ignatianum w Krakowie  
15.05 10.00-13.00 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1      ul. Westerplatte 19  „Otwarte strażnice 2013”
W czasie pobytu w jednostkach ratowniczo – gaśniczych, goście będą mieli okazje zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek Straży Pożarnej oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy by wycieczki były organizowane w godzinach od 10.00 do 13.00 w grupach maksymalnie do 20 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dowódcami Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej KM PSP
w Krakowie. Rezerwacja tel. 12 616-83-90.
Państwowa Straż Pożarna  
15.05 10.00-13.00 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 ul.    Rzemieślnicza 10 „Otwarte strażnice 2013”
W czasie pobytu w jednostkach ratowniczo – gaśniczych, goście będą mieli okazje zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek Straży Pożarnej oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy by wycieczki były organizowane w godzinach od 10.00 do 13.00 w grupach maksymalnie do 20 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dowódcami Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej KM PSP
w Krakowie. Rezerwacja tel. 12 266-39-98
Państwowa Straż Pożarna  
15.05 10.00-13.00 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 ul.     Zarzecze 106 „Otwarte strażnice 2013”
W czasie pobytu w jednostkach ratowniczo – gaśniczych, goście będą mieli okazje zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek Straży Pożarnej oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy by wycieczki były organizowane w godzinach od 10.00 do 13.00 w grupach maksymalnie do 20 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dowódcami Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej KM PSP
w Krakowie. Rezerwacja tel. tel. 12 639-92-90
Państwowa Straż Pożarna  
15.05 10.00-13.00 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 ul.    Obrońców Modlina 2  „Otwarte strażnice 2013”
W czasie pobytu w jednostkach ratowniczo – gaśniczych, goście będą mieli okazje zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek Straży Pożarnej oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy by wycieczki były organizowane w godzinach od 10.00 do 13.00 w grupach maksymalnie do 20 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dowódcami Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej KM PSP
w Krakowie. Rezerwacja tel. 12 653-23-65
Państwowa Straż Pożarna  
15.05 10.00-13.00 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 ul. Kazimierza Wyki 3 „Otwarte strażnice 2013”
W czasie pobytu w jednostkach ratowniczo – gaśniczych, goście będą mieli okazje zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek Straży Pożarnej oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy by wycieczki były organizowane w godzinach od 10.00 do 13.00 w grupach maksymalnie do 20 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dowódcami Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej KM PSP
w Krakowie. Rezerwacja tel. 12 415-33-17
Państwowa Straż Pożarna  
15.05 10.00-13.00 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 ul. Aleksandry 2  „Otwarte strażnice 2013”
W czasie pobytu w jednostkach ratowniczo – gaśniczych, goście będą mieli okazje zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek Straży Pożarnej oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy by wycieczki były organizowane w godzinach od 10.00 do 13.00 w grupach maksymalnie do 20 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dowódcami Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej KM PSP
w Krakowie. Rezerwacja tel. 12 657-99-95
Państwowa Straż Pożarna  
15.05 10.00-13.00 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 ul. Rozrywka 26 „Otwarte strażnice 2013”
W czasie pobytu w jednostkach ratowniczo – gaśniczych, goście będą mieli okazje zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek Straży Pożarnej oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy by wycieczki były organizowane w godzinach od 10.00 do 13.00 w grupach maksymalnie do 20 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dowódcami Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej KM PSP
w Krakowie. Rezerwacja tel. 12 616-59-40
Państwowa Straż Pożarna  
15.05 10.00-13.00 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Skawina ul. Piłsudskiego 20 „Otwarte strażnice 2013”
W czasie pobytu w jednostkach ratowniczo – gaśniczych, goście będą mieli okazje zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jednostek Straży Pożarnej oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy by wycieczki były organizowane w godzinach od 10.00 do 13.00 w grupach maksymalnie do 20 osób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dowódcami Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej KM PSP
w Krakowie. Rezerwacja tel. 12 276-55-85
Państwowa Straż Pożarna  
15.05 11.00 Instytut Języka Polskiego PAN                w Krakowie Al. Mickiewicza 31, Kraków, Pracownia Wielkiego słownika języka polskiego PAN Warsztaty językoznawcze w Instytucie Języka Polskiego PAN
Na warsztaty zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane językoznawstwem oraz techniką tworzenia słowników.  Poszczególne pracownie Instytutu Języka Polskiego PAN przygotowały dla Państwa następujące prezentacje:
Pracownia „Wielkiego słownika języka polskiego PAN”
Pracownia „Wielkiego słownika języka polskiego PAN” przedstawi uczestnikom obraz wody we współczesnym języku polskim. Podczas prezentacji będzie można dowiedzieć się, kto najczęściej dzisiaj leje wodę, czego boimy się jak diabeł święconej wody i kogo określamy mianem cichej wody. Uczestnicy warsztatów będą mieli również okazję przekonać się, skąd autorzy słowników czerpią wiedzę o istnieniu i znaczeniach słów, związków frazeologicznych i przysłów oraz poznać tajniki tworzenia nowoczesnych słowników elektronicznych.
Pracownia Gwar Małopolskich
Stasek bajok, a ty śpik czyli jak mówią Małopolanie
Jak mowa zdradza mieszkańca Małopolski? W jaki sposób Małopolanie  rozmawiają o wodzie? Odpowiedzi na te i podobne pytania będziemy poszukiwać w gronie rodowitych Małopolan i osób z innych regionów, językoznawców i zwykłych użytkowników języka.
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Prezentacja dotyczyć będzie realizowanego od 2010 r. w IJP PAN projektu Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, który ma na celu stworzenie cyfrowej wersji niezwykle rzadkich i cennych zbiorów instytutowych. W czasie prezentacji omówione zostaną poszczególne etapy realizacji projektu, sposób zarządzania nim i organizacji pracy. Kompleksowo przedstawiony zostanie także sam proces digitalizacji, począwszy od skanowania materiałów, poprzez ich przygotowanie, a na publikacji i upowszechnieniu w Internecie kończąc.
Pracownia Semantyki Historycznej
W ramach tegorocznego Festiwalu Nauki zaprezentowany zostanie „Słownik pojęciowy języka staropolskiego”, który realizowany jest w Pracowni Semantyki Historycznej IJP PAN w Krakowie. Prezentacja uwzględniać będzie główne założenia projektu oraz  stan prowadzonych prac. Na przykładzie hasła woda uczestnicy spotkania zobaczą, w jaki sposób tworzone są rekordy elektronicznego słownika pojęciowego.
Pracownia Języka Staropolskiego
Ortografia - koszmar czy dobrodziejstwo?
O sposobach zapisu wyrazów w polszczyźnie dawnej i współczesnej
Celem prezentacji będzie zwrócenie uwagi na zjawisko normalizacji zasad ortograficznych dokonujące się na przestrzeni wieków. Jako podstawę porównania przyjęto dzisiejszą postać modlitwy Ojcze nasz i jeden z XV-wiecznych odpisów. Zajęcia mają na celu: określenie głównych cech ortografii staropolskiej z uwzględnieniem dwóch typów pisowni: prostej i złożonej; nawiązanie do pisowni stosowanej współcześnie przez użytkowników języka komunikujących się za pośrednictwem telefonu komórkowego czy Internetu oraz zwrócenie uwagi na konsekwencje wynikające z niedostosowania zapisu tekstu do obowiązujących zasad ortograficznych.
Pracownia Geografii Lingwistycznej
Geolingwiści (niby geografowie, a jednak językoznawcy!) opowiedzą, co to za dziwo atlas językowy. Pokażą, jak atlas wygląda w środku i jak powstaje. Będzie to doskonała okazja, aby zobaczyć, jak się robi elektroniczne mapy językowe!

Zgłoszenia należy wysyłać od 8 maja na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Maksymalna liczba uczestników warsztatów: 30 osób
Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie   
15.05 11.00 Urząd Statystyczny w Krakowie Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków Prezentacja zakresu działalności statystyki publicznej dostarczającej oficjalne dane statystyczne o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowisku naturalnym zarówno władzy państwowej, administracji publicznej rządowej i samorządowej jak i kadrze naukowej, sektorowi gospodarczemu i społeczeństwu. Przedstawienie zasobu danych i sposoby skorzystania z nich, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki gospodarki wodnej. Ograniczona ilość miejsc - zgłoszenie uczestnictwa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule wpisując Festiwal Nauki a w treści imię i nazwisko oraz godzinę grupy, w której chcesz uczestniczyć. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 maja. Decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Statystyczny w Krakowie  
15.05 11.00-16.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15
Warsztaty wzornictwa. Wzornictwo Sprzętu Motoryzacyjnego. “Projekty z Pracowni Rozwoju Nowego Produktu WFP” wykład: dr hab. Marek Liskiewicz. “Techniki prezentacyjne” prowadząca: dr Anna Liskiewicz. 
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
15.05 11.15-11.30  Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, sala MSJO CIACHO ZE PRZYSŁOWIE. Domowe wypieki w zamian za uzupełnienie lub przetłumaczenie przysłowia po rosyjsku, włosku, niemiecku i angielsku Akademia Ignatianum w Krakowie  
15.05 13.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, sala 300 VERE DIGNUM SET ET IUSTUM. BY ŁACINIE DODAĆ GUSTU Program o łacinie i kulturze antycznej przygotowany przez studentów filozofii: 1. Żywe obrazy – sztuka grecka, rzymska; prezentacja dzieł sztuki greckiej i rzymskiej oraz dzieł nowożytnych inspirowanych motywami antycznymi 2. 2. Konkurs – łacina dla laików: zwroty, sentencje, słowa skrzydlate znane nawet tym, którzy nie uczyli się łaciny. Sztuka teatralna pt. „Pyram i Tysbe”, czyli starożytni Romeo i Julia Akademia Ignatianum w Krakowie  
15.05 13.00 Urząd Statystyczny w Krakowie Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków Prezentacja zakresu działalności statystyki publicznej dostarczającej oficjalne dane statystyczne o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowisku naturalnym zarówno władzy państwowej, administracji publicznej rządowej i samorządowej jak i kadrze naukowej, sektorowi gospodarczemu i społeczeństwu. Przedstawienie zasobu danych i sposoby skorzystania z nich, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki gospodarki wodnej. Ograniczona ilość miejsc - zgłoszenie uczestnictwa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule wpisując Festiwal Nauki a w treści imię i nazwisko oraz godzinę grupy, w której chcesz uczestniczyć. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 maja. Decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Statystyczny w Krakowie  
15.05 13.00-14.00 UP ul. Ingardena 4, Aula Warsztaty praktyczne prezentujące działalność Wspólnoty Burego Misia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Katedra Pedagogiki Specjalnej i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
15.05 14.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej, Św. Wawrzyńca 15, Kraków Jak grać na thereminie?  Prezentacja niezwykle zaskakującego instrumentu muzycznego, którego korzenie sięgają początków radia. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. (12) 421 12 42 w. 136 lub w kasie Muzeum.                                             Muzem Inżynierii Miejskiej  
15.05 14.00-15.00 UP ul. Ingardena 4, Aula Warsztaty praktyczne prezentujące działalność Krakowskiego Towarzystwa Autyzmu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Katedra Pedagogiki Specjalnej i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
15.05 16.00 Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, sala 055 Dr hab. Hubert Harańczyk „Niezwykłości zwykłej wody” Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Instytut Fizyki
15.05 16.45-18.15 Instytut Psychologii UJ,  Al. Mickiewicza 3, sala 331 Wykład otwarty – Podstawy neurobiologii zachowania i etiologii – prof. dr hab. Jerzy Vetulani Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Psychologii UJ
15.05 17.10 Ogród Doświadczeń, ul. Aleja Pokoju 68  Zabawy z ciśnieniem. Szereg eksperymentów fizycznych wykorzystujących zjawiska małych i dużych ciśnień. Prosimy o wcześniejszą rezerwację (12) 346 12 85 Ogród Doświadczeń  
15.05 18.30 klub Piec'art, ul. Szewska 12 Wykład Rola wody we Wszechświecie, dr Łukasz Lamża Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  
15-18.05 15.05-18.05 IB PAN ul Lubicz 46 Kraków 1) „Jak wyizolować  DNA we własnej kuchni’ - zajęcia  pokazowe w laboratorium
W laboratorium analiz genetycznych izolacja DNA jest jedną z podstawowych czynności. Także w IB PAN izolację DNA z tkanek roślinnych prowadzimy niemal codziennie używając specjalistycznych odczynników i urządzeń.
Jednak aby zostać biologiem molekularnym nie trzeba wychodzić z... własnej kuchni. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak wykonać izolację DNA używając substancji, które każdy w kuchni posiada i taką metodą samodzielnie wyizolują DNA z tkanek roślin.
Osoby zainteresowane udziałem w wymienionych warsztatach i zajęciach proszone są o kontakt:
Katarzyna Kozielec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (12) 42 41 832
   
15-18.05 15.05-18.05 IB PAN ul Lubicz 46 Kraków „Wyścigi prążków – jak inaczej można oglądać i używać DNA” – warsztaty
Pokaz ma na celu prezentacje zjawiska elektroforezy prób DNA w żelu agarozowym. Prezentacja będzie miała charakter cyklicznie powtarzanej zabawy polegającej na porównaniu elektroforezy do sportowego biegu na czas, w którym zawodnikami będą odcinki DNA o różnej długości. Przed rozpoczęciem "biegu" dostępna będzie krótka charakterystyka każdej z prób DNA  aby możliwa była dyskusja z obserwującymi prezentację widzami na temat przewidywanego rezultatu pokazu. Obserwujący prezentację będą mogli wybrać zawodników  (próby DNA ) które według nich pierwsze dotrą do mety.  Aby uniemożliwić zbyt łatwe przewidzenie rezultatu, czas "biegu" będzie losowy (od 15 do 45minut ) oraz będzie odbywał się w obu kierunkach, najpierw naprzód a następnie do tyłu. Wyścig "wygrają" próby, które jako pierwsze powrócą na miejsce startu.
Podczas prezentacji żel będzie kilkukrotnie podświetlany w celu wizualizacji postępów "zawodników" oraz skomentowania zachodzących procesów. Po zakończeniu biegu elektroforezy zostaną wyłonieni zwycięzcy oraz całość pokazu zostanie podsumowana.
Osoby zainteresowane udziałem w wymienionych warsztatach i zajęciach proszone są o kontakt:
Katarzyna Kozielec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (12) 42 41 832
   
15-18.05 15.05-18.05 IB PAN ul Lubicz 46 Kraków Warsztaty pt. „Czy można znaleźć przodków roślin lądowych w kropli wody?”
Zakład Fykologii zaprasza na warsztaty, na których dowiecie się, jakie jest pochodzenie całej współczesnej flory, dlaczego liście są zielone oraz co zawdzięczają rośliny tak małym organizmom, jakim są glony. Godzinne zajęcia będą obejmowały wizytę w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezentację multimedialną oraz rozwijanie praktycznych umiejętności mikroskopowania i oznaczania glonów. Będą one doskonałą okazją do zdobycia pozaszkolnej wiedzy o mikroorganizmach żyjących w wodzie i ich znaczeniu w ewolucji świata roślin.
Osoby zainteresowane udziałem w wymienionych warsztatach i zajęciach proszone są o kontakt:
Katarzyna Kozielec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (12) 42 41 832
   
15-18.05 15.05-18.05 IB PAN ul Lubicz 46 Kraków „Biologia w kuchni – czyli co nam rośnie na jedzeniu. Czym są pleśnie i jak wyglądają pod mikroskopem, dlaczego są niezdrowe, co zrobić z zapleśniałym jedzeniem? – prezentacja połączona z oglądaniem materiałów mikroskopowych.     
15-18.05 15.05-18.05 IB PAN ul Lubicz 46 Kraków „Jak grzyby reagują na zanieczyszczenie środowiska zastosowanie w ochronie przyrody” – prezentacja
Wizyta w Centrum Książki Przyrodniczej – prezentacja najciekawszych pozycji
z dziedziny biologii, ekologii, palinologii, botaniki, ochrony przyrody, ochrony środowiska
Wystawa: ”Przyroda terenów pogórniczych. Rośliny okolic Olkusza”
Zajęcia terenowe „Dendrologia w praktyce”
Osoby zainteresowane udziałem w wymienionych warsztatach i zajęciach proszone są o kontakt:
Katarzyna Kozielec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (12) 42 41 832
   
16.05 09.00-15.00 Katedra i Zakład Histologii UJ CM
ul. Kopernika 7, Kraków
Pokazy technik histologicznych i mikroskopowania z udziałem odwiedzających w pracowni histochemicznej Katedry Histologii UJ CM. Maksymalna liczba osób w jednej turze: 5 lub 6 (grupy szkolne: pięcioro uczniów plus opiekun). Prezentacje skierowane są dla osób powyżej 13 roku życia. Na czas prezentacji zostaną zapewnione uczestnikom podstawowe środki ochrony osobistej (rękawiczki laboratoryjne, fartuch). Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracowni). Prosimy o zgłaszanie się uczestników przed wejściem do Katedry (II piętro) na 5-10 minut przed rozpoczęciem pokazu.
Z uwagi na lokalizację pracowni na II piętrze oraz brak windy pokazy nie będą dostępne dla osób o ograniczeniem funkcji narządu ruchu.
Przewidywane aktywności:
1. Zaznajomienie uczestników z organizacją i wyposażeniem pracowni histologicznej oraz demonstracje różnych procedur wykorzystywanych podczas przygotowywania preparatów mikroskopowych (m. in. zatapianie materiału w parafinie, zamrażanie, krojenie skrawków, barwienie skrawków, zamykanie preparatów);
2. Własnoręczne barwienie i zamykanie uprzednio przygotowanych skrawków histologicznych uzyskanych z materiału zwierzęcego; możliwość zastosowania różnych metod barwienia (np. hematoksylina/eozyna, Sudan III, błękit alcjanowy);
3. Samodzielne barwienie szybką metodą Papanicolau własnych wymazów komórek nabłonkowych policzka;
4. Oglądanie pod mikroskopem preparatów przygotowanych przez uczestników jak i preparatów demonstracyjnych, w tym także obserwacje hodowli komórkowych in vitro;
5. Możliwość zabrania przez uczestników wykonanych przez siebie preparatów.

Rejestracja uczestników 12 422 7027 w dniach 8-17.05 w godz. 9-14. Rejestracja wymaga podania danych: nr telefonu, adres mailowy.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
16.05 09.00-16.00 Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych,                       BADANIA DZIEŁ SZTUKI – ODKRYWANIE TAJEMNIC
1. Ukryte obrazy – wykrywanie zamalowanych obrazów
Podczas prezentacji zostanie pokazane zastosowanie świateł analitycznych (światło sodowe, światło UV) do badania obrazów. Zostaną również zaprezentowane rentgenogramy obiektów zabytkowych oraz  metoda reflektografii w podczerwieni stosowana do uwidocznienia spodnich warstw malowidła. Prezentowane podczas pokazu metody pozwalają na obserwację autorskiego rysunku wykonanego na zaprawie, przemalowań bądź zupełnie niewidocznych kompozycji, które mogą występować nawet pod stosunkowo grubą warstwą malarską. Dodatkowo pozwalają zobaczyć zmiany wprowadzone przez samego malarza, zamalowane fragmenty, a czasem nawet pozwala odkryć nieznane dzieło pod znanym już malowidłem.
2. Badania barw w obrazach
Prezentacja wyjaśnia historię pigmentów. Podczas pokazu zostaną zaprezentowane nieinwazyjne techniki badawcze obecnie stosowane podczas prac konserwatorskich. Zostanie pokazany przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XRF do określania składu pierwiastkowego i ustalania składu farb stosowanych przez artystów, przenośny spektrometr Ramana oraz spektrofotometr służący do charakteryzowania barwy.                                                                                    Dla grup większych niż 10 osób prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną (tel. 12 6257314).
Muzeum Narodowe w Krakowie   
16.05 10.00-11.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 412 Lekcja polityki: „Why should I care about politics” (dr Paula Olearnik). Szczegóły: www.ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 10.00-11.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 413 Warsztat: "Jak przygotować przewodnik turystyczny?"
(mgr Paweł F. Nowakowski)
Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 10.00-16.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 303 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Akademii Ignatianum (bezpłatne porady). Szczegóły:www.ignatianum.edu.pl Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 11.00-11.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków O pleśniach spożywczych, mgr inż. Magdalena M. Owczarek Instytut Botaniki  
16.05 11.00-12.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Godzina dla wody. Instytut Ochrony Przyrody Zakład Biologii Wód IOP PAN
16.05 10.00-16.00 Muzeum Katedry Anatomii UJ CM
ul. Kopernika 12, Kraków
Zwiedzanie Muzeum Katedry Anatomii UJ CM. Bez konieczności rezerwacji. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
16.05 11.00-16.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15 Warsztaty projektowania, rendering, modelowanie  
WZORNICTWO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
“Energooszczędne źródła światła” wykład mgr inż. Marian Kopecki 
“Projekty z Pracowni Projektowania Konceptualnego WFP” prof. Piotr Bożyk
“Moje lampy” prezentacja mgr Jakub Jagiełło-Piwoszczuk
Warsztaty projektowania, rysowanie, modelowanie
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
16.05 11.00-16.00 Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ CM
ul. Radziwiłłowska 4, Kraków 
Zwiedzanie Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ CM . Bez konieczności wcześniejszej rezerwacji Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
16.05 11.05-12.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Małe piękności – o różnorodności świata w kropli wody Instytut Ochrony Przyrody Zakład Biologii Wód IOP PAN
16.05 11.45-13.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Szczegóły: sala 412 Lekcja polityki: „Marketing polityczny” (dr Konrad Oświecimski) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 12.00-12.20 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Skąd się wzięły pingwiny na Madagaskarze, czyli o potrzebie ksenofobii w zarządzaniu gatunkami obcymi, dr Wojciech Solarz Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 12.00-12.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Lecznicze właściwości porostów Instytut Botaniki  
16.05 12.00-12.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Badania molekularne w biologii i kryminologii, mgr Marta Saługa Instytut Botaniki  
16.05 12.00-13.30 Akademia Ignatianum, s. 421 Warsztaty dla młodzieży „Mity, stereotypy i uprzedzenia” (mgr Joanna Sztuka) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 12.00-13.50 Pracownia Mikroskopowa, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Warsztaty z preparatyki mikroskopowej, mgr inż. Magdalena M. Owczarek Instytut Botaniki  
16.05 12.00-14.00 UP ul. Podchorążych 2, sala 30 BITWA IDEI  V "Umyć ręce".  Czy zawsze odpowiadamy za swoje czyny?” - panel dyskusyjny, konkurs, debata  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Filozofii i Socjologii
16.05 12.00-15.00 Akademia Górniczo-Hutnicza, Budynek D-17, Informatyka, ul. Kawiory 21 IX Prezentacja zastosowań mikrokontrolerów Freescale Semiconductor. Pokazy praktycznych projektów wykonanych przez studentów III roku kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Prowadzący: dr inż. Bogusław Wiśniewski.  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
16.05 12.20-12.40 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Telemetria satelitarna – najnowsze metody badań bocianów, dr hab. Piotr Profus, prof. IOP PAN Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 12.40-13.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Kto późno przychodzi… ten się nie rozmnoży! - z życia intymnego gajośpiewa szuwarowego, mgr Wojciech Bielański Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 13.00 Akademia Ignatianum, s. MSJO POKAZY FILMOWE (Wyświetlamy filmy w oryginale - angielski, niemiecki, włoski) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 13.00-13.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Znaczenie paleobotaniki w poznaniu historii naturalnej, mgr inż. Katarzyna Korzeń Instytut Botaniki  
16.05 13.10-14.40 Park Krakowski "Policzmy się" – odłowy i liczenie zwierząt, dr Paweł Adamski, dr Wojciech Solarz Instytut Ochrony Przyrody Park Krakowski
16.05 13.30-15.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 412 Lekcja polityki: „Armia Krajowa” (dr Maciej Korkuć) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 14.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej, Św. Wawrzyńca 15, Kraków Szczypta optyki – od oka do rzutnika. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. (12) 421 12 42 w. 136 lub w kasie Muzeum.                                  Muzem Inżynierii Miejskiej  
16.05 14.00 ul. Kanonicza 18 Konstytucja 3 Maja – upadek czy triumf wolności? (debata studencka)
opieka dr Zakrzewski i Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Ignatianum
16.05 14.00-14.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Ekstremofilne grzyby w naszym najbliższym otoczeniu, mgr inż. Magdalena M. Owczarek Instytut Botaniki  
16.05 14.00-15.30 ul. Kanonicza 18, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Debata Oxfordzka pomiędzy studentami politologii Akademii Ignatianum oraz UPJPII (dr Michał Wenklar) pt. "Konstytucja 3 Maja - triumf czy upadek wolności" Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 14.40-15.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN           al. A. Mickiewicza 33 Salamandra plamista - badania telemetryczne, mgr Marta Potoczek Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 15.00-15.20 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Matematyka jest wszędzie! W Biologii też, mgr Adam Ćmiel Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 15.00-15.50 Sala błękitna, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Bioindykacyjna rola porostów, mgr Natalia Kapek Instytut Botaniki  
16.05 15.00-16.30 Instytut Psychologii UJ,  Al. Mickiewicza 3, sala 331 Wykład otwarty  – Podstawy psychologii reklamy – dr Sławomir Śpiewak Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny UJ, Instytut Psychologii UJ
16.05 15.00-16.50 Pracownia Mikroskopowa, Instytut Botaniki im. W. Szafera, ul. Lubicz 46, Kraków Warsztaty z preparatyki mikroskopowej, mgr inż. Magdalena M. Owczarek Instytut Botaniki  
16.05 15.15-16.45 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 412 Lekcja polityki: "Przejawy i konsekwencje zjawisk związanych z psychologią tłumu" (dr Aleksandra Pohl) Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 15.20-15.40 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Natura 2000 - szansa na ochronę przyrody w Polsce, Centrum Natura 2000 Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 15.30 Akademia Ignatianum, s. MSJO ROZMOWY O PRACĘ. Studenci zapisują się na rozmowę o pracę w odpowiedzi na nasze oferty zamieszczone na stronie internetowej MSJO. Atrakcyjne nagrody dla najlepszych kandydatów. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 14 V w pokoju 202 Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 15.40-16.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Każdy inny, wszyscy równi – rzecz o ochronie różnorodności genetycznej, dr Maciek Konopiński Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.00-16.40 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Dziedzictwo geologiczne i jego ochrona, dr Jan Urban Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Ratujmy nasze pszczoły! Mgr Magdalena Lenda Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Wystawa rysunku przyrodniczego, mgr Emilia Grzędzicka Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Wystawa rysunku przyrodniczego, mgr Emilia Grzędzicka Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Dusiciel z Bieszczadów –  o populacji i ochronie węża Eskulapa, mgr Katarzyna Kurek Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Na tropie niedźwiedzia, czyli o badaniach prowadzonych nad bieszczadzką populacją, mgr Teresa Berezowska-Cnota Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Dzik w mieście – problemy ekologiczne i społeczne, mgr Grzegorz Baś Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33   Rozpoznawanie tropów zwierząt, dr Agnieszka Olszańska Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 16.50-18.00 Sala konferencyjna Instytutu Ochrony Przyrody PAN, al. A. Mickiewicza 33    Kumasz żabę? Rozpoznawanie płazów po głosach, mgr Małgorzata Łaciak Instytut Ochrony Przyrody  
16.05 17.10 Ogród Doświadczeń, ul. Aleja Pokoju 68  Czy można strzelać z pustej armaty? – prezentacja nowego stanowiska edukacyjnego w Ogrodzie Doświadczeń. Prosimy o wcześniejszą rezerwację (12) 346 12 85                                                      Ogród Doświadczeń  
16.05 18.00 ul. Kanonicza 9 Wody życia, wody śmierci. Symbolika wody w religiach i kulturze Europy
- dr Lucyna Rotter (UPJPII), Woda jako symbol w kulturze europejskiej 
- dr Wacław Szetelnicki (WSZ w Legnicy), Symbolika wody na przykładzie obrzędu chrztu w ikonografii wczesnochrześcijańskiej
- ks. dr Jarosław Superson (UPJPII), Woda w liturgii i obrzędach chrześcijańskich
- dr Marcin Rzepka (UPJPII), Symbolika wody w kulturach Orientu
- ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII), Woda w heraldyce świeckiej i kościelnej
- Jędrzej Bobowski (Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie)
Problem wody w plakacie
prowadzący: dr Lucyna Rotter
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  
17.05 09.00-15.00 Katedra i Zakład Histologii UJ CM
ul. Kopernika 7, Kraków
Pokazy technik histologicznych i mikroskopowania z udziałem odwiedzających w pracowni histochemicznej Katedry Histologii UJ CM. Maksymalna liczba osób w jednej turze: 5 lub 6 (grupy szkolne: pięcioro uczniów plus opiekun). Prezentacje skierowane są dla osób powyżej 13 roku życia. Na czas prezentacji zostaną zapewnione uczestnikom podstawowe środki ochrony osobistej (rękawiczki laboratoryjne, fartuch). Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracowni). Prosimy o zgłaszanie się uczestników przed wejściem do Katedry (II piętro) na 5-10 minut przed rozpoczęciem pokazu.
Z uwagi na lokalizację pracowni na II piętrze oraz brak windy pokazy nie będą dostępne dla osób o ograniczeniem funkcji narządu ruchu.
Przewidywane aktywności:
1. Zaznajomienie uczestników z organizacją i wyposażeniem pracowni histologicznej oraz demonstracje różnych procedur wykorzystywanych podczas przygotowywania preparatów mikroskopowych (m. in. zatapianie materiału w parafinie, zamrażanie, krojenie skrawków, barwienie skrawków, zamykanie preparatów);
2. Własnoręczne barwienie i zamykanie uprzednio przygotowanych skrawków histologicznych uzyskanych z materiału zwierzęcego; możliwość zastosowania różnych metod barwienia (np. hematoksylina/eozyna, Sudan III, błękit alcjanowy);
3. Samodzielne barwienie szybką metodą Papanicolau własnych wymazów komórek nabłonkowych policzka;
4. Oglądanie pod mikroskopem preparatów przygotowanych przez uczestników jak i preparatów demonstracyjnych, w tym także obserwacje hodowli komórkowych in vitro;
5. Możliwość zabrania przez uczestników wykonanych przez siebie preparatów.

Rejestracja uczestników 12 422 7027 w dniach 8-17.05 w godz. 9-14. Rejestracja wymaga podania danych: nr telefonu, adres mailowy.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
17.05 10.00 Stacja Doświadczalna w Mydlnikach (Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa)  Warsztaty terenowe dla 15 osób (>13 lat).
W programie:
- Identyfikacji bezkręgowców wodnych, ryb i płazów.
- Ekspresowy kurs podstaw ichtiologii.
O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy wysyłać do 10 maja na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
17.05 10.00 Stacja Doświadczalna na Bielanach (Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy) Warsztaty laboratoryjne dla 2 grup 15 osobowych (>13 lat).
W programie:
- Molekularne metody badania genomu owcy – izolacja DNA.
- Hodowla in vitro komórek i tkanek.
- Biotechniczne metody modulacji procesów rozrodu zwierząt dnia krótkiego.
O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy wysyłać do 10 maja na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
17.05 10.00-11.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Jak rozmnażają się pantofelki? mgr Natalia Sawka/ Marta Surmacz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 10.00-11.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Nietoperze- czy jest się czego bać, mgr Dominika Olszewska/mgr Andrea Pereswiet Sultan Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 10.00-12.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 305 Warsztaty informatyczne: „Facebook, twitter i inne” (mgr Jolanta Staniek) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 10.00-16.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 303 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Akademii Ignatianum (bezpłatne porady) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 11.00-13.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17  Krakowscy łowcy mamutów, dr hab. Piotr Wojtal. Wykłady - max. 40 osób, wcześniejsza rezerwacja telefoniczna : (12) 422 70 06 wew. 43 lub wew. 47   Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 10.00-16.00 Muzeum Katedry Anatomii UJ CM
ul. Kopernika 12, Kraków
Zwiedzanie Muzeum Katedry Anatomii UJ CM. Bez konieczności rezerwacji. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
17.05 11.00-16.00 Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ CM
ul. Radziwiłłowska 4, Kraków 
Zwiedzanie Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ CM . Bez konieczności wcześniejszej rezerwacji Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
17.05 11.00-22.00 Obserwatorium Astronomiczne UJ, Fort Skała, ul. Orla, dojazd własny Dzień Otwarty w Obserwatorium Astronomicznym UJ
W programie:
godz. 18.30  – wykład
godz. 19.30 – zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego
godz. 21.00 – obserwacje (przy pogodzie) lub pokaz slajdów (w razie niepogody).                               Uwaga: Liczba miejsc ograniczona (wykład – max. 60 osób, zwiedzanie – max. 120 osób)
Obowiązkowa rejestracja: tel. 12 425 14 57, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Obserwatorium Astronomiczne UJ
17.05 11.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. MSJO JĘZYKOWE PODCHODY. Grupy studentów pokonują na czas ok. sześciu stanowisk na każdym wykonując ciekawe zadania. Za wykonywanie zadań na poszczególnych stanowiskach uczestnicy otrzymują punkty za poprawność, precyzję oraz kreatywność. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 16 V w pokoju 202 Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 11.30-13.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 421 Warsztat: „Trudności w komunikacji. Skąd się biorą i jak ich uniknąć?” (dr Irmina Rostek) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 12.00-13.00 Akademia Ignatianum, Dziedziniec przed głównym wejściem Warsztat: Tańce i zabawy integracyjne (Katarzyna Wojas) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 12.00-13.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 413 Warsztat: "Spotkanie z pedagogiką Marii Montesorii" (dr Barbara Surma) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 12.45-14.15 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków,Aula im. G. Piramowicza SJ Lekcja polityki: „Żołnierze wyklęci”  (dr hab. Filip Musiał) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 13.00-14.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Na tropie udomowienia ptaków, mgr Krzysztof Wertz. Wykłady - max. 40 osób, wcześniejsza rezerwacja telefoniczna : (12) 422 70 06 wew. 43 lub wew. 47   Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 13.00-14.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 420 Symulacja obrad sejmu z udziałem zaproszonych licealistów Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 13.30-14.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 412 Panel dyskusyjny: „Pedagogika i co potem”
(dr Anna Seredyńska)
Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 14.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej, Św. Wawrzyńca 15, Kraków Jak grać na thereminie? Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. (12) 421 12 42 w. 136 lub w kasie Muzeum.                                                    Muzem Inżynierii Miejskiej  
17.05 14.00-15.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Ss. 405 Warsztat: „Praca z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi” (dr Anna Czyż)" Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 14.00-15.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Gadające ćmy i krwiożercze gąsienice, dr Łukasz Przybyłowicz. Wykłady - max. 40 osób, wcześniejsza rezerwacja telefoniczna : (12) 422 70 06 wew. 43 lub wew. 47   Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 14.30-15.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Aula im. G. Piramowicza SJ Przedstawienie grupy teatralnej AKT (Anna Krzemińska) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 15.00-16.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, sala gimnastyczna Trening samoobrony: „Czuj się bezpiecznie! Trening samoobrony dla studentów” (dr Jakub Lickiewicz, instruktor Crazy Monkey Defense) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 15.00-16.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 414 Wykład: „Symbolika kart tarota” (dr Aneta Kliszcz)v Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 15.00-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Przegląd chrząszczy i pluskwiaków, mgr Agata Lis Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 15.00-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Owady synantropijne na podstawie fauny Krakowa, mgr Kornelia Skibińska Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 15.00-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Kraby jurajskie - skamieniałości i modele, mgr Natalia Starzyk Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 15.00-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Jak rozmnażają się pantofelki? mgr Natalia Sawka Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
17.05 15.00-17.00 Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, sala nr 30 Debata oksfordzka nt. Dostarczanie dóbr publicznych w przestrzeni miejskiej a komunikacja miejska w Krakowie
Celem debaty jest ustalenie tezy, czy komunikacja miejska w miastach powinna być za darmo, tańsza, a może droższa niż dotychczas. Przedstawione zostaną argumenty przeciwstawne. Zdanie publiczności zostanie sprawdzone przed debatą, jak i po jej zakończeniu.
Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Koło Naukowe Innowatorzy Zarządzania)
17.05 15.00-17.00 UP ul. Podchorążych 2 Aula A1 „Socjotechniki i przestępstwa komputerowe w sieci Internet, czyli jak nie utopić się w sieci” - wykład Mieszko Domagała Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Katedra Informatyki i Metod Komputerowych
17.05 16.00-17.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, Aula im. G. Piramowicza SJ Wykład: „Kobieta w górach” (Anna Kalata) Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 17.10 Ogród Doświadczeń, ul. Aleja Pokoju 68  Zabawy z ciśnieniem. Szereg eksperymentów fizycznych wykorzystujących zjawiska małych i dużych ciśnień. Prosimy o wcześniejszą rezerwację (12) 346 12 85 Ogród Doświadczeń  
17.05 17.30-19.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków,dziedziniec przed głównym wejściem Uczta platońska. Powrót do starożytności (Barbara Szymańska, Maciej Borys) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 09.00-10.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 417 Porady logopedyczne (dr Anna Skoczek) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 09.00-15.00 Katedra i Zakład Histologii UJ CM
ul. Kopernika 7, Kraków
Pokazy technik histologicznych i mikroskopowania z udziałem odwiedzających w pracowni histochemicznej Katedry Histologii UJ CM. Maksymalna liczba osób w jednej turze: 5 lub 6 (grupy szkolne: pięcioro uczniów plus opiekun). Prezentacje skierowane są dla osób powyżej 13 roku życia. Na czas prezentacji zostaną zapewnione uczestnikom podstawowe środki ochrony osobistej (rękawiczki laboratoryjne, fartuch). Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracowni). Prosimy o zgłaszanie się uczestników przed wejściem do Katedry (II piętro) na 5-10 minut przed rozpoczęciem pokazu.
Z uwagi na lokalizację pracowni na II piętrze oraz brak windy pokazy nie będą dostępne dla osób o ograniczeniem funkcji narządu ruchu.
Przewidywane aktywności:
1. Zaznajomienie uczestników z organizacją i wyposażeniem pracowni histologicznej oraz demonstracje różnych procedur wykorzystywanych podczas przygotowywania preparatów mikroskopowych (m. in. zatapianie materiału w parafinie, zamrażanie, krojenie skrawków, barwienie skrawków, zamykanie preparatów);
2. Własnoręczne barwienie i zamykanie uprzednio przygotowanych skrawków histologicznych uzyskanych z materiału zwierzęcego; możliwość zastosowania różnych metod barwienia (np. hematoksylina/eozyna, Sudan III, błękit alcjanowy);
3. Samodzielne barwienie szybką metodą Papanicolau własnych wymazów komórek nabłonkowych policzka;
4. Oglądanie pod mikroskopem preparatów przygotowanych przez uczestników jak i preparatów demonstracyjnych, w tym także obserwacje hodowli komórkowych in vitro;
5. Możliwość zabrania przez uczestników wykonanych przez siebie preparatów.

Rejestracja uczestników 12 422 7027 w dniach 8-17.05 w godz. 9-14. Rejestracja wymaga podania danych: nr telefonu, adres mailowy.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
18.05 09.00-15.00 Kolegium Jezuickie przy Akademii Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków Zostań Jezuitą na jeden dzień” Dzień Otwarty w Kolegium Jezuitów, ul. Kopernika 26 (o. dr Krzysztof Biel SJ, Rafał Bulowski SJ)    
18.05 10.00-11.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Rośliny białe- albinosy pszenżyta wyhodowanych w kulturach in vitro, mgr Monika Krzewska Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 10.00-11.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Rośliny słodkie - rośliny mające przyszłość w przemyśle cukierniczym (Stewia), mgr inż. Żaneta Michalec  Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 10.00-11.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Rośliny słone - halofity ( Mesembryanthemum crystallinum, dr Ewa Surówka/ mgr inż. Maria Tatrzańska  Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 10.00-16.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 302 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Akademii Ignatianum (bezpłatne porady) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 11.00-11.30 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Czy szkodniki pomagają chronić przyrodę? dr Piotr Waligórski Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 11.00-12.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 204 Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców (dr Marek Pokutycki) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 11.00-12.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 204 Warsztaty: „Jak bawić się ze swoim dzieckiem” (dr Elżbieta Miterka) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 11.30-12.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Woda w rolnictwie, prof. Franciszek Dubert Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 12.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej, Św. Wawrzyńca 15, Kraków Poznajemy zabytkową zajezdnię – gra wykorzystująca walory historycznej przestrzeni Muzeum i obiektów, które się w nim znajdują. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. (12) 421 12 42 w. 136 lub w kasie Muzeum.                                                    Muzem Inżynierii Miejskiej  
18.05 12.00-12.30 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Czy rośliny wpływają na siebie? prof. Andrzej Skoczowski Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 12.00-13.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 405 Lekcja polityki: "Google -przyjaciel czy wróg?" (dr Maria Nowina Konopka) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 12.30-13.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Kolory roślin, dr Michał Dziurka Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 13.00-14.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 204 Wykład: „Literatura dla dzieci - Skąd się wzięło tyle wody?" (dr Krystyna Zabawa) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.00-14.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, sala gimnastyczna Trening samoobrony: „Crazy Monkey Defense - sztuki walki dla każdego” (dr Jakub Lickiewicz, instruktor Crazy Monkey Defense) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.20-14.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Jak światło wpływa na rośliny? prof. Andrzej Skoczowski Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 13.30-14.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 420 Wykład: "Śladami starożytnego Egiptu po Krakowie"
(dr Leszek Zinkow)
Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.30-14.30 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 412 Lekcja polityki: "Czy rzeczywiście nie ma róznicy między politykiem a proszkiem do prania?" (dr Artur Wołek) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 13.30-15.00 Akademia Ignatianum ul. M. Kopernika 26 Kraków, s. 205 Warsztaty radiowe (Małgorzata Michniak) Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 14.00-14.15 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Dlaczego rośliny są postrzegane w kolorze zielonym? prof. Andrzej Skoczowski/ mgr Monika Kula Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 14.20-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Oznaczanie chlorofilu, białek fenoli, dr Michał Dziurka / mgr Katarzyna Cyganek Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 14.20-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Wybarwianie tkanek roślinnych, mgr Paulina Zimak/ mgr Piotr Szczyrek Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 14.20-17.00 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Wyhoduj to sam w kulturach in vitro, mgr Agnieszka Kalandyk/ mgr Anna Maksymowicz Instytut Fizjologii Roślin  
18.05 16.15 Sala konferencyjna (II piętro) Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt ul. Sławkowska 17 Konkurs z nagrodami, prowadzi mgr inż. Maria Tatrzańska Instytut Fizjologii Roślin  
17.05 13.00 - 14.00 dziedziniec Collegium Nowodrorskiego Jak radzic sobie z agresją pacjentów"? Elementy samoobrony dla służb medycznych w formie treningu. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum  
18.05 16.15 dziedziniec Collegium Nowodrorskiego "Jak radzic sobie z agresją pacjentów"? Elementy samoobrony dla służb medycznych w formie treningu. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum