Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka
15.05 10.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, sala 103 Otwarcie wystawy filatelistycznej Akademia Ignatianum w Krakowie  
15.05 10.00-18 Bulwary Wiślane, ul. Kościuszki 38, Kraków Regaty wioślarskie i wyścigi smoczych łodzi. Odcinek Wisły pomiędzy 75 i 76 km. W zawodach wezmą udział: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Krakowska Akademia, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Rolniczy. Uniwersytet Rolniczy wraz z Akademickim Związkiem Sportowym AZS AWF   
15.05 13.00 skwer przy ul. Humberta w Krakowie PROJEKT ARTYSTYCZNO-SPOŁECZNY – CZASOWE POZYSKANIE PRZESTRZENI. Interaktywna instalacja artystyczna będąca próbą stworzenia sieci porozumienia pomiędzy lokalną społecznością, a Wydziałem Architektury Wnętrz i  Technikum Mechanicznym. Projekt realizuje IV Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz pod kierunkiem dr hab. Beaty Gibała-Kapeckiej prof. ASP. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie  
15.05 18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, hol przy Auli im. G. Piramowicza SJ  Otwarcie wystawy fotograficznej: Barcelona modernista. Wystawa zdjęć Anny Pustelnik (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum)
Czas trwania ekspozycji: do 07.06.2013
Akademia Ignatianum w Krakowie  
15.05 19.00 Muzeum Inżynierii Miejskiej
ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie
Hala F
W.A. Mozart  Koncert obojowy C-dur KV 314
J. Haydn  Koncert na trąbkę i orkiestrę Es-dur Hob VIIe/I
L. van Beethoven I Symfonia C-dur  op. 21

Izabela Berdy - obój
Paweł Wróblewski - trąbka
Maciej Tworek – dyrygent
Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie  
16.05 09.30-14.30 Muzeum Zoologiczne, ul. Ingardena 6 Wystawa „Panorama fauny świata” Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Zoologii
16.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, sala 103 Wystawa filatelistyczna Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, hol przy Auli im. G. Piramowicza SJ  Otwarcie wystawy fotograficznej: Barcelona modernista. Wystawa zdjęć Anny Pustelnik (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum)
Czas trwania ekspozycji: do 07.06.2013
Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 11.00-17.00 Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15 Pracownia Konserwacji Muzeum UJ, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum UJ, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie zapraszają  osoby  zainteresowane tematyką związaną z badaniami i konserwacją dzieł sztuki.
W programie: Pokaz technik graficznych; Badanie pH papieru; Uzupełnianie ubytków masą papierową; Czerpanie papieru; Metody konserwacji skóry; Dla dzieci i młodzieży – sztuka orgiami oraz stanowisko do samodzielnego malowania. 
Uniwersytet Jagielloński Pracownia Konserwacji Muzeum UJ, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum UJ, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP
16.05 11.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, boisko akademii II Turniej Piłkarski o Puchar Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie
(turniej piłkarski w którym uczestniczą drużyny złożone z wykładowców i studentów)
Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 12.00-15.00 Muzeum Zoologiczne UJ, ul. Grodzka 53 (Collegium Iuridicum) Wystawa „Muszle, motyle, skamieniałości” Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Zoologii UJ
16.05 12.00-15.00 Muzeum Geologiczne UJ, ul. Oleandry 2a   Zwiedzanie Muzeum Geologicznego UJ w budynku Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Instytut Nauk Geologicznych
16.05 18.00-20.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, boisko akademii Majówka Ignacjańska Akademia Ignatianum w Krakowie  
16.05 18.30 Pawilon Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Plac Wszystkich Świętych 2 PO-MOSTY KULTUROWE – wystawa podsumowująca  międzyuczelniane warsztaty projektowania:
“Bulwary wiślane”
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński Wydział Architektury Wnętrz ASP Kraków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytutu Socjologii UJ
17.05 09.00-14.00 Kryta Pływalnia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
al. Jana Pawła II 78
Zajęcia praktyczne przedstawiające formy ruchowe w środowisku wodnym. Zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych otwartych zajęciach pokazowych z zakresu:
• Pływania dzieci i niemowląt;
• Pływania osób dorosłych;
• Terapii Watsu;
• Koncepcji Halliwick;
• Pokaz prostych testów pływackich w kanale przepływowym.
• Rejestracja i wstępna analiza techniki pływania z zastosowaniem wielokamerowego systemu zapisu obrazu.
Program bloków tematycznych.
Godzina Blok tematyczny
9.00 – 10.30 Zajęcia wg koncepcji Halliwick
10.30 – 11.15;
11.15 - 12.00 Nauka pływania niemowląt i dzieci do 1,5 r.
Nauka pływania dzieci  od 1,5 do 4,0 r.
12.30 – 14.00 Nauka pływania osób dorosłych
14.00 – 16.00 Terapia Watsu
11.00 – 13.00 Pokaz w kanale przepływowym (można wziąć udział w tej próbie)
10.00 – 11.30
(rezerwacja terminów)  Rejestracja filmowa techniki pływania
12.00 – 14.00 Analiza techniki pływania.                                            Rejestracja osób chętnych do udziału w ww. zajęciach jest możliwa drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Osobom, które nie dokonały rejestracji nie gwarantujemy udziału w wybranych przez nie zajęciach ze względu na ograniczoną liczbę uczestników w grupach.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie i Zakład Sportów Wodnych AWF w Krakowie
17.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, hol przy Auli im. G. Piramowicza SJ  Otwarcie wystawy fotograficznej: Barcelona modernista. Wystawa zdjęć Anny Pustelnik (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum)
Czas trwania ekspozycji: do 07.06.2013
Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Sala ekspozycja przed Aulą im. G. Piramowicza Wystawa filatelistyczna Akademia Ignatianum w Krakowie  
17.05 11.00-15.00 Rynek Główny i okolice (zgłoszenie w namiocie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) Gra miejska „Zachłyśnij się kulturą – każdy uczestnik gry dostanie instrukcję, zgodnie z którą znajdować będzie ukryte w okolicach Rynku Głównego zadania związane z wiedzą o kulturze.  Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Kultury UJ
17.05 11.00-17.00 Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15 Badania i konserwacja dzieł sztuki. Techniki graficzne i metody konserwacji papieru. Pracownia Konserwacji Muzeum UJ, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum UJ,
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie zapraszają  osoby  zainteresowane tematyką związaną z badaniami i konserwacją dzieł sztuki.
W programie: Pokaz technik graficznych; Badanie pH papieru; Uzupełnianie ubytków masą papierową; Czerpanie papieru; Metody konserwacji skóry; Dla dzieci i młodzieży – sztuka orgiami oraz stanowisko do samodzielnego malowania.
Uniwersytet Jagielloński Pracownia Konserwacji Muzeum UJ, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Archiwum UJ, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP
17.05 18.00 Kościół św. Marcina, ul Grodzka 58 w Krakowie Z Ciebie wypływa źródło żarliwej miłości – fragmenty moralitetu Ordo Virtutum
św. Hildegardy z Bingen  (1098-1179) (koncert)
wykonawcy: studenci Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  
18.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, hol przy Auli im. G. Piramowicza SJ  Otwarcie wystawy fotograficznej: Barcelona modernista. Wystawa zdjęć Anny Pustelnik (studium artystyczne z wyjazdy studentów Akademii Ignatianum)
Czas trwania ekspozycji: do 07.06.2013
Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 10.00-18.00 Akademia Ignatianum, ul. M. Kopernika 26 Kraków, Sala ekspozycja przed Aulą im. G. Piramowicza Wystawa filatelistyczna Akademia Ignatianum w Krakowie  
18.05 19.00 PWST, ul. Warszawska 5, Kraków Pokaz egzaminu przygotowanego ze studentami II roku przez Wiktora Logę-Skarczewskiego. Antologia brytyjskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej w przekładzie St. Barańczaka. Tytuł spektaklu "Fioletowa krowa". Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna